Olet täällä

Kuva: Sanna Kaesmae / Sonya Lindfors: NOBLE SAVAGE

Vapaa pääsy

VALSSAAMO

Ke 7.2. 18:00 - 20:00

Sivuaskel 2018 | Blackness & Postmodern

Sivuaskel-festivaalin yhteydessä UrbanApa-taideyhteisö lanseeraa ensimmäisen version uudesta julkaisustaan Blackness & Postmodern. Julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuus mustuuden ja postmodernin suhteesta tanssissa.

UrbanApan taiteellisen johtajan Sonya Lindforsin toimittama englanninkielinen julkaisu kokoaa kansainvälisten ja kotimaisten taiteilijoiden vapaamuotoisia tekstejä, joissa käsitellään syvällisemmin ja laajemmin Sivuaskel 2018 -teostarjonnan keskiössä olevia kysymyksiä, kuten mustan kehon poliittisuutta taidekontekstissa, postmodernin taiteen ja mustuuden välistä hiertymää sekä kysymystä mustan kehon abstraktiuden mahdollisuudesta nykyesitystaiteen näyttämöllä.

Kovat ajat vaativat pehmeää toimintaa. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös Decolonial Dreaming Session, joka tarjoaa hellän alustan radikaalille unelmoinnille ja muutokselliselle mietiskelylle. Sessio koostuu dekolonialistisesta äänimeditaatiosta, jota seuraa Lindforsin vetämä pehmeä keskustelu dekolonialistisista praktiikoista. DDS-unelmointitilaisuus on jatkumoa UrbanApan organisoimille sessioille teemasta mahdolliset ja mahdottomat tulevaisuudet. Lisäinfoa UrbanApa-taideyhteisöstä: www.urbanapa.fi

Tapahtuman vieraat varmistuvat myöhemmin.