Olet täällä

Tuotantohaku

Zodiakin ohjelmisto rakennetaan kerran vuodessa pidettävän avoimen tuotantohaun pohjalta.

Zodiakin tuotantohaku vuodelle 2019 on päättynyt teosten, työpajojen ja z-free-ehdotusten osalta.

Hakuaikaa housekoreografikaudelle 2019–2020 on kuitenkin jatkettu 7.11.2017 saakka.

Haemme edelleen työsuunnitelmia housekoreografikaudelle 2019–2020. Housekoreografiksi voivat yksittäisen taiteilijan ohella hakea myös työparit ja kollektiivit.

Toivomme housekoreografisuunnitelmilta ennen kaikkea kokonaiskuvaa siitä, miten hakijat tulevat käyttämään kahden vuoden työskentelyperiodin. Millaisia työmuotoja housekoreografius sisältää? Valinnassa painotamme esityksellisiä muotoja sisältäviä ehdotuksia, joissa on mietitty yleisösuhde.

Huom! Mikäli työsuunnitelma sisältää teosehdotuksia, tee niistä myös omat erilliset hakemukset. Sama koskee ehdotuksia työpajoiksi ja kursseiksi. Näin ehdotuksesi tulevat huomioiduksi ohjelmistoa laadittaessa, vaikka et tulisikaan valituksi housekoreografiksi.

Housekoreografi ei ole työsuhteessa Zodiakiin. Zodiak tarjoaa housekoreografille taiteellisen tukikohdan ja sitoutuu osatuottamaan ehdotettuja työskentelymuotoja erikseen sovitulla tavalla.

Hakuohjeet

Tuotantohakulomake housekoreografikaudelle 2019–2020 löytyy 7.11.2017 saakka täältä:

https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/227946/lang-fi

Hakemuksen liitteet:

• työsuunnitelma, max 3 sivua
• kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
• työryhmän jäsenten ansioluettelot

Mikäli sinulla on tiedossa isoja tuotantoaikatauluun vaikuttavia seikkoja, täsmennä ne työsuunnitelmassa.

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeen yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat doc, odt, xls, xlsx, pdf, zip.

Jos hakijan teoksia ei ole aiemmin esitetty Zodiakin ohjelmistossa, on teosnäytteiden toimittaminen suotavaa. Käytä ensisijaisesti verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

Mikäli näytettä ei ole mahdollista katsoa verkossa, voi sen lähettää myös dvd:llä osoitteeseen Zodiak – Uuden tanssin keskus / Haku 2019, Tallberginkatu 1/154, 00180 Helsinki.

Teosnäytteisiin tulee kirjata hakijan ja teoksen nimet, niiden ensi-iltapäivämäärä ja -paikka sekä kuvausajankohta ja -paikka. Teosnäytteitä ei palauteta.

Zodiakin ohjelmistovalinnoista 2019 vastaa Zodiakin taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille tammikuun 2018 loppuun mennessä sähköpostitse. Vuoden kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen.

LISÄTIEDOT:
Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi