Olet täällä

Tuotantohaku

Zodiakin ohjelmisto rakennetaan kerran vuodessa pidettävän avoimen tuotantohaun pohjalta.

Zodiakin tuotantohaku vuodelle 2018

Zodiakin vuoden 2018 tuotantohaku alkaa 1.9.2016 ja päättyy 30.9.2016.
Tuotantoehdotuksia voi tehdä alustavasti myös vuoden 2019 ohjelmistoon.


Virikkeitä tuotantohaulle 2018

Zodiak haluaa rohkaista vuoden 2018 tuotantohakijoita pohtimaan oman ehdotuksensa maailma- ja yleisösuhteita sekä mahdollisesti luomaan niille uusia uria. Ehdotusten tulokulmat voivat vaihdella hyvinkin henkilökohtaisesta yhteiskunnallisiin ja universaaleihin. Voiko teosehdotuksesi – olivatpa sen lähtökohdat, aihepiiri tai muoto millaiset tahansa – avata yleisölle uusia ja ennen kokemattomia mahdollisuuksia nähdä tämä aika nykytanssin prisman läpi?

 

Tuotantokategoriat 2018

1) Zodiakin ohjelmistoon haetaan kantaesitysteoksia ja esityskonsepteja. Zodiak toimii valittavan kantaesitysohjelmiston osalta teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden omaperäisyyteen ja selkeyteen, koreografiseen ajatteluun sekä teosten yleisösuhteeseen ja vaikuttavuuteen. Samoin painotetaan rohkeita, liikkeellisiä ja kehollisia lähestymistapoja nykyesitykseen. Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin vuonna 2018.

2) Myös kotimaiset uusinta- ja vierailuesitykset huomioidaan.

3) Vuoden 2018 ohjelmistoon haetaan myös Z-free-ehdotuksia. Z-free on paikka taiteellisille kokeiluille ja pohdinnoille, joita avataan myös yleisölle open doors -sessioissa studio-olosuhteissa. Z-free-konseptiin voi myös ehdottaa eri muotoisia keskustelun avauksia ja pienimuotoisia seminaariverstaita. Zodiakin tuotantotuki yhdelle z-free-kokonaisuudelle on n. 30 tuntia studioaikaa sekä pieni rahallinen tukisumma.

4) Teosten lisäksi ehdotukset yleisötyöhön, kursseiksi ja opettajiksi ovat tervetulleita.

 

Hakuohjeet

Tuotantohakulomake vuodelle 2018 löytyy 1.9.2016–30.9.2016 osoitteesta: https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/537743/lang-fi

Hakemuksen liitteet:

• työsuunnitelma, max 3 sivua

• kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

• työryhmän jäsenten ansioluettelot

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeen yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat pdf, doc, txt, rtf, xls.

Jos hakijan teoksia ei ole aiemmin esitetty Zodiakin ohjelmistossa, on teosnäytteiden toimittaminen suotavaa. Käytä ensisijaisesti verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

Mikäli näytettä ei ole mahdollista katsoa verkossa, voi sen lähettää myös dvd:llä osoitteeseen Zodiak – Uuden tanssin keskus / Haku 2018, Tallberginkatu 1/154, 00180 Helsinki.

Teosnäytteisiin tulee kirjata hakijan ja teoksen nimet, niiden ensi-iltapäivämäärä ja -paikka sekä kuvausajankohta ja -paikka. Teosnäytteitä ei palauteta.

Zodiakin ohjelmistovalinnoista 2018 vastaa Zodiakin taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille tammikuun 2017 loppuun mennessä sähköpostitse. Vuoden kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen.

 

LISÄTIEDOT:
Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi