Heli Keskikallion Heittäydy liikkeeseen -jaksolla liikumme ruumiin materiaalisuuksista  ja aistisuudesta käsin.

Antaudumme ruumiin painon ja massan vietäviksi, valuttelemme, ravistelemme ja revittelemme. Tarkastelemme suhteisuuksia toisiimme, tilaan ja tilassa oleviin materiaalisuuksiin moniaistisen lähestymisen kautta. Teemme aistisuuteen uppoutuvia improvisatorisia harjoitteita sekä herkistymme aistimaan väleissämme tapahtuvia liikahduksia. Työskentelemme yksin, pareittain ja kollektiivisesti. Liikumme ja liikutumme omista ja toisten tansseista luoden yhteistä kudoksellista maastoa.

Heli Keskikallio on helsinkiläinen koreografi ja tanssitaiteilija, joka työskentelee esityksen, tanssin sekä laajemmin ruumiillis-liikkeellisen ajattelun parissa tehden esityksiä ja esityksellisiä tapahtumia, fasilitoiden taiteellisia yhteentulemisia, kirjoittaen sekä toimien tanssin opettajana ja ohjaajana. Hänen työnsä liikkuvat aistisuuden, tuntujen ja välisyyksien parissa pohtien ekologisia kysymyksiä ruumiin tason ajatteluna sekä jatkuvasti muotoutuvina ja hajoavina suhteina. Keskikallio on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian maisteriohjelmasta vuonna 2016. Taiteellisen työnsä ohessa hän on toiminut Länsi-Suomen opiston tanssitaiteen linjan vastaavana opettajana vuosina 2011-2019.


* * * * *

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -kurssikokonaisuudessa ohjaajina toimivat pääsääntöisesti kuluvan ja tulevan kauden esitysohjelmistossa nähtävien teosten koreografit ja esiintyjät. Heittäydy liikkeeseen -tunnit sopivat kaikille ja mukaan voi heittäytyä vaikkei aiempaa tanssikokemusta omaisikaan. Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -tuntien keskiössä on liike ja liikkuminen mutta kurssit ovat myös mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin tanssipraktiikoihin vaihtuvien ohjaajien kautta.