Maija Reeta Raumannin ohjaamalla kurssijaksolla antaudutaan yhtä lailla kehon sisäiselle kuin tilaan kurottavalle, tilaa täyttävälle ja tilassa olevasta vaikuttuvalle tanssin tapahtumiselle.

Ehdotus: Jos tanssi on aikaa, tilaa ja liikettä, voisiko tanssin tapahtumisen kokea loputtomana ajan, tilan ja liikkeen muotoutumisen prosessina? Todellisuuden jännitteisenä, monimuotoisena ja vuorovaikutteisena kenttänä. Tanssina itsessä. Tanssina suhteessa itseä ympäröivään. Tapahtumallisena ja kokemuksellisena maisemana, joka sallii ihmettelyn, ei-tietämisen ja huokoisuuden.

Maija Reeta Raumannin tunneilla muun muassa havainnoidaan liikkeen virtausta, kierteisyyttä, virettä ja painoa, tanssitetaan aistivaa ihoa, nojaudutaan itseen, toiseen ja tilan pintoihin – virittäydytään, tanssitaan ja palaudutaan.

Tunneilla työskennellään erilaisten kullakin kurssikerralla vaihtuvien ohjattujen liikeimprovisaatio- ja liiketutkimusharjoitteiden äärellä. Työskentelytapa sallii kunkin oman osallisuuden itseään ja omaa senhetkistä virettä kuunnellen. Tunneilla tanssitaan sekä hiljaisuudessa että musiikin kanssa yksin ja ryhmässä. Harjoitteet, joissa ehdotetaan käytettävän kosketusta, on mahdollista tehdä myös ilman kosketuskontaktia toiseen.

Maija Reeta Raumanni työskentelee syksyllä 2023 tanssijana koreografi Janina Rajakankaan Tanssija-teoksessa. Tämä Entirely Moved | Kaikki Liikkuu ry:n yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen, Kiasma- teatterin ja CODA Oslo International Dance Festivalin kanssa tuottama teos saa ensi-iltansa Kiasma-teatterissa syyskuussa 2023. 

Maija Reeta Raumanni on tanssin tapahtumisen ihmettelystä nauttiva tanssitaiteilija. Hän valmistui koreografiksi Amsterdamin Taidekorkeakoulun School for New Dance Development - linjalta vuonna 2007. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt koreografina, tanssijana, esiintyjänä ja opettajana eri työryhmissä, kollektiiveissa ja yhteisöissä Suomessa ja ulkomailla. Syksystä 2020 lähtien Maija on opiskellut somatiikkaa Satu Palokankaan fasilitoimassa ja ohjaamassa SOLU – Somaattinen liikekoulutus -ryhmässä. Hänen viimeisimmät koreografiset työt ovat Runosaari-festivaalilla Naantalissa 2021 nähty dos yhteistyössä muusikko Matias Aaltosen kanssa ja Nykytaidetila Kutomolla Turussa 2017 esitetty The End yhteistyössä tanssitaiteilija Jouni Järvenpään kanssa. Tanssijan töitä Maija on tehnyt muun muassa Janina Rajakankaan, Rea-Liina Brunoun, Liisa Pentin ja Maria Stokłosan teoksissa. Vuodesta 2017 alkaen Maija on toiminut nykytanssin, improvisaation ja komposition tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut turkulaisen taiteilijavetoisen vapaan kentän ryhmittymän Ehkä-tuotannon jäsen, sekä ollut mukana yhteisön ylläpitämän Nykytaidetila Kutomon toiminnassa sen perustamisvuodesta 2009 lähtien.

 

* * * * *

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -kurssikokonaisuudessa ohjaajina toimivat pääsääntöisesti menneen, kuluvan ja tulevan kauden esitysohjelmistossa nähtävien teosten koreografit ja esiintyjät. Heittäydy liikkeeseen -tunnit sopivat kaikille ja mukaan voi heittäytyä vaikkei aiempaa tanssikokemusta omaisikaan. Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -tuntien keskiössä on liike ja liikkuminen mutta kurssit ovat myös mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin tanssipraktiikoihin vaihtuvien ohjaajien kautta.