Under kursen arbetar vi med rörelse som väcks av fantasin och det verkliga rummet runt oss och inom oss.

Vi dansar och improviserar i relation till korta texter på valfritt språk, texterna förankrar fantasi och associationer i den egna rörelsen. Olika övningar inom strukturerad dansimprovisation, fysisk teater och nutida dans vävs samman med korta rörelsekombinationer och instant danskomposition, på ett sätt som gör det lätt att hänga med fastän du någon gång skulle behöva vara borta. Vi gör även fria skrivövningar som kompletterar vårt arbete med rörelse! Vi arbetar individuellt, i par och i mindre grupper mot ett förtroendefullt och öppet samarbete som möjliggör att bli sedda och dela med oss av de egna associationerna och den egna rörelsen.

Kursen går på svenska, du kan ändå alltid delta på ditt eget språk. Det förutsätts alltså inte en stark svenska, nyfikenhet räcker gott! 

Kurssi ohjataan ruotsiksi, mutta voit osallistua myös suomea tai englantia puhuen. Vahvaa ruotsinkielen taitoa ei siis vaadita, uteliaisuus riittää. Tervetuloa kielikylpyyn!

Anna Stenberg är utbildad till dansare och danslärare, hon arbetar på svenska, finska och engelska inom scenkonstfältet i Finland och Norden. Anna är utexaminerad magister i danskonst från Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors. Hon har tidigare arbetat med koreografer som bl.a Petri Kekoni, Carl Knif, Karoliina Loimaala och Joona Halonen, i danskonstverk inom nutida dans, teater, fysisk teater, kortfilm och installationer, opera och musikteater, samt med teaterimprovisation i lång form. Annas arbete med rörelse kretsar kring den kännande, tänkande och dansande kroppen i förhållande till tid och rum, i förhållande till text och olika sätt att använda fantasi och energi i rörelsen och det sceniska uttrycket.

* * * * *

På Kasta dig ut i rörelse -kursen, är instruktörerna huvudsakligen koreografer och artister av verken som ses i repertoaren från tidigare, nuvarande och framtida säsonger på Zodiaks programme. Denna klasser är öppen till alla och du kan vara med även om du inte har någon tidigare danserfarenhet. Kasta dig ut i rörelse - klasserna fokuserar på rörelse, men kurserna är också ett tillfälle att lära känna olika danspraktiker genom olika instruktörer.