Anni Rissasen ohjaama Liikkeen jälki -kurssi tarkastelee tanssi- ja kuvataiteen suhdetta sekä vuorovaikutusta piirtämisen ja liikkeen avulla. Kurssi rakentuu kuvan ja liikkeen dialogia avaavien tehtävien kautta, jotka auttavat löytämään omaa ilmaisua. Osa harjoitteista painottuu enemmän keholliseen työskentelyyn ja osa enemmän piirtämiseen.

Työpajan aikana tehdään erilaisia aistihavaintoa tarkentavia tehtäviä, jotka ohjaavat joko piirtämis- tai liikeharjoituksiin. Kokeilemme erilaisia tapoja piirtää tai liikkua suhteessa tilaan ja aikaan. Työskentelytapa ohjaa tunnistamaan omia tottumuksia ja löytämään uusia reittejä ilmaisuun. Pohdimme, miten eri tavoin liikkeestä voisi jäädä jälki tai miten eri tavoin kehoa voi käyttää piirtimenä. Kurssin lähtökohtana on aistit, havainto, ruumiillisuus, liike, piirtäminen. Työskentelemme ryhmässä, pareittain ja yksilötyönä.

Voit halutessasi ottaa työpajaan omia tarvikkeita: piirustuslehtiö, erilaiset piirtimet kuten hiili, liidut, grafiittikynä jne. Tilassa on myös tarjolla joitain välineitä. Lisätietoja välineistä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

* * * * *

Anni Rissanen (1981) on tanssitaiteilija (TaM) ja -pedagogi (AMK), joka yhdistää työssään tanssi- ja kuvataidetta. Koreografiat: Face-to-face (Tanssin Aika Festivaali 2018, Mäntän 
Kuvataideviikoilla 2021), Turning Point (Forum Box 2016), Landscapes (Forum Box 2014), Jälki minussa (2014) sekä Omakuvia (2012). Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2008 ja työskennellyt tanssijana muun muassa Sari Palmgrenin, Soile Lahdenperän, Maija Mustosen, Kati Raatikaisen sekä Satu Herralan kanssa. Hän on opettanut vuodesta 2009 lähtien muun muassa Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa, Kriittisessä korkeakoulussa, Taidehallissa, Tanssivintillä ja toiminut Keski-Pohjanmaan kansanopiston tanssilinjan vastaavana opettajana vuoteen 2009-16.

www.annirissanen.com