Caring with- sensitizing oneself towards gravity -työpaja on ehdotus kehollisesti moniaistillisesta sekä affektiivisesti ja poliittisesti suuntautuneesta tavasta tietää. Sen pohjana on herkistyminen toisillemme ja ”enemmän-kuin-inhimillisen” aistimiselle.

 

 

“You've been swimming in gravity since the day you were born. Every cell knows where down is. Easily forgotten. Your mass and the earths mass calling to each other.”  Steve Paxton

Dorte Bjerre Jensen työpajan sisällöstä:

Tanssijana, taiteilijana, tutkijana ja kasvattajana olen kiinnostunut kehomme synnynnäisestä kyvystä reagoida fyysisesti ympäristöön sekä yllättävistä tavoista, joilla luomme yhteyksistä matriiseja sommittelemalla kehojamme tilaan. Haluan ehdottaa yhdessä hoivaamisen (Caring with) praktiikkaa kohden painovoimaa. Yhdessä hoivaamista toisten läsnäolossa, kosketuksen, kitkan, painovoiman, aistien ja hajujen epäsymmetriassa, hoivaamista epätasa-arvoisissa, sotkuisissa ja ongelmallisissa tilanteissa. Yhdessä hoivaamista syvällisesti kuuntelemalla. Hoivaamisen harjoittaminen luo mahdollisuuden olla haavoittuvainen toisille. Se luo haavoittuvuutta, joka antaa tilaa arvaamattomille kohtaamisille: ”emme ole kontrollissa, emme edes itsestämme... olemme heittäytyneet vaihtuviin kokoonpanoihin, jotka tekevät uusia versioista sekä meistä että muista”. (Anna Lowenhaupt Tsing, 2015, Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins). 

Caring with- sensitizing oneself towards gravity -työpaja on ehdotus kehollisesti moniaistillisesta sekä affektiivisesti ja poliittisesti suuntautuneesta tavasta tietää. Sen pohjana on herkistyminen toisillemme ja ”enemmän-kuin-inhimillisen” aistimiselle. Tämä käytäntö kysyy: millaiset huomion muodot ja virittäytymisen käytännöt edistävät vastuullisten suhteiden ruokkimista?

Painovoima on jatkuva kumppanimme, se on kaikille olennoille yhteinen voima tällä maapallolla. Leikkisillä ja haastavillakin ohjatuilla tutkimusmatkoilla työskentelemme aistimalla, missä suunta on alaspäin: annamme painovoiman informoida kehoamme. Osallistuja saa työkaluja omatoimiseen liikkumiseen ja välineitä fyysiseen kontaktiin muiden kanssa. Harjoittelemme putoamista, itsemme ja toistemme kiinni ottamista, lentämistä, rullaamista, liukumista, tasapainoilua, tasapainon menettämistä, kömpelyyttä, spiraloitumista, painonjakamista sekä keskinäisyyden että tuntemattomuuden tunnetta. 

Dorte Bjerre Jensenin työskentelyn keskiössä on hänen taiteellinen tutkimuksensa, joka tarkastelee moniaistillisuuden ja ekologisen tietoisuuden välisiä yhteyksiä liikkeen kautta. Hänen työnsä ilmenee esityksinä, osallistavina performatiivisina scoreina, live-taideinstallaatioina, työpajoina ja kirjoittamisena. Vuosina 2019–2022 Dorte oli mukana Studio Olafur Eliassonin ja Århusin yliopiston Interacting Minds Centren (IMC) tutkimushankkeessa Experimenting, Experiencing, Reflecting (EER). Osana EER-projektia Dorte esitti teoksen Sharing Perspectives (SP) Tate Modernissa Lontoossa. SP perustuu kontakti-improvisaation ja scoren suunnitteluun, ja se tarjosi harvinaisen näkymän toiseuden maailmaan kehollistamalla toisen ihmisen näkökulman. Koronapandemian aikana Dorte loi performatiiviset scoret Greeting Cards (2020) ja INviteME Online (2021), jotka auttoivat häntä navigoimaan pandemiatilanteessa. Greeting Cards kyseenalaisti ja uudelleenmääritteli koreografista tervehdyksen elehtimistä ja INviteME Online puolestaan kutsui osallistujat löytämään uudelleen yhteyden heidän henkilökohtaisiin tiloihinsa ja kasveihinsa sekä toisiinsa. Dorte julkaisee yhteistyöhankkeitaan sekä taiteellisissa että tieteellisissä kirjoissa ja julkaisuissa. Hänen viimeisin teoksensa Cluster of Forces on interaktiivisen installaation ja performanssin hybridi, joka tutkii kaikkea muutoksessa olevaa, kuten kykyämme selviytyä. Olemme jatkuvasti tiiviisti yhteydessä toisiimme ja enemmän-kuin-inhimilliseen kosketuksen, tuoksujen ja taajuuksien kautta. Teos leikittelee taiteilija-neron käsitteellä sekä elämän ja työn riippuvuussuhteella, feministis-materialistisella tuotannon estetiikalla.

www.dortebjerrejensen.dk

 

* * * * *

Minityöpajasarjan työpajoja ohjaavat tanssitaiteilijat vierailevat Helsingissä yhteispohjoismaisen projektin Sustainable Dance Training mahdollistamana. Zodiakin kaikille avoimien työpajojen lisäksi he ohjaavat ammattilaisten aamutunteja Tanssille ry: llä. Syksyllä 2023 järjestetään kaksi työpajasarjan työpajaa ja keväällä 2024 on tiedossa vielä yksi työpaja lisää. Projektin taiteilijoista Zodiakilla vierailevat Dorte Bjerre Jensen, Linda Blomqvist sekä Daniel Sarr. Näissä työpajoissa pääsee sukeltamaan tanssiin eri näkökulmista työskennellen.