Kati Raatikaisen ohjaamalla seniorikurssilla tutkitaan syvällisesti oman kehon liikettä ja itselle luontaisia liikemalleja sekä havainnoidaan yksilöiden välisiä koreografisia suhteita.

 

 

Kati Raatikaisen seniorikurssilla ensimmäisen ryhmän tunneilla (Ryhmä A) rakennetaan esitysluonnos, joka esitetään kurssin päätteeksi la 4.11. klo 18. Toisen ryhmän tunneilla (Ryhmä B) ei ole fokuksessa esitysluonnosta kohti meneminen. Ensimmäiseen ryhmään osallistuminen ei kuitenkaan velvoita esiintymiseen, ryhmään voi silti tulla mukaan. 

 

Ryhmä A kurssiesittely

Kati Raatikaisen ohjaamalla seniorikurssilla tutkitaan syvällisesti oman kehon liikettä ja itselle luontaisia liikemalleja sekä havainnoidaan yksilöiden välisiä koreografisia suhteita. Lähestymme liikettä esimerkiksi hengityksestä, luista, kehon nesteistä ja lihaksista lähtien. Tunnit koostuvat ohjatuista improvisaatioharjoitteista, joissa osallistujien on mahdollista soveltaa tehtävänantoja omalle keholle sopivaksi. 

Osa harjoituksista tehdään uppoutuen omaan liikkeeseen ja itsen ilmaisuun, osassa liikutaan yhdessä ryhmänä tai pareittain. Jokainen voi valita itselleen sopivan tavan toimia, koskettaa ja tulla kosketetuksi tai pitää fyysistä etäisyyttä. Tunneilla käytetään musiikkia ja hiljaisuutta monipuolisesti sekä tutkitaan kehojen rytmiä ja ajallisuutta suhteessa tilaan. Liikeharjoitusten lomassa lähdemme kokeilemaan esitysluonnoksen rakentamista yksin ja yhdessä löydettyjen reittien, muotojen ja ilmaisun kautta. Kurssi päättyy avoimeen demoesitykseen. Tunneille osallistuminen ei velvoita esiintymiseen.

 

Ryhmä B kurssiesittely

Kati Raatikaisen ohjaamalla seniorikurssilla tutkitaan syvällisesti oman kehon liikettä ja itselle luontaisia liikemalleja sekä havainnoidaan yksilöiden välisiä koreografisia suhteita. Lähestymme liikettä esimerkiksi hengityksestä, luista, kehon nesteistä ja lihaksista lähtien. Tunnit koostuvat ohjatuista improvisaatioharjoitteista, joissa osallistujien on mahdollista soveltaa tehtävänantoja omalle keholle sopivaksi. 

Osa harjoituksista tehdään uppoutuen omaan liikkeeseen ja itsen ilmaisuun, osassa liikutaan yhdessä ryhmänä tai pareittain. Jokainen voi valita itselleen sopivan tavan toimia, koskettaa ja tulla kosketetuksi tai pitää fyysistä etäisyyttä. Tunneilla käytetään musiikkia ja hiljaisuutta monipuolisesti sekä tutkitaan kehojen rytmiä ja ajallisuutta suhteessa tilaan.

 

* * * * *

Kati Raatikainen on luovan liikkeen ja joogan opettaja, koreografi ja yhteisötaiteilija. Hänelle tärkeää on saavutettavuus, inkluusio, ekososiaalinen oikeudenmukaisuus ja somaattinen (ruumiillinen/kokemuksellinen) lähestymistapa. Kati on opettanut monenlaisia ihmisryhmiä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, mm. Diakonissalaitoksella, Kehitysvamma 57 ry:ssä, Keski-Pohjanmaan kansanopistossa, Teatterikorkeakoulussa, Zodiakissa ja useassa muussa eri paikassa. Kati vetää Somaattinen joogaohjaajakoulutusta Keski-Pohjanmaan Kansanopistossa Kokkolassa. Tanssinopettajakoulutuksen (amk), koreografian maisteriopintojen sekä joogaopintojen ohella Kati on opiskellut somatiikkaa Satu Palokankaan opissa vuodesta 2011 alkaen. Katin teoksia on esitetty mm. Zodiakissa, Tampereen Teatterikesässä ja Edinburgh Fringessä.