Mia Jaatisen ohjaamalla seniorikurssilla keskitytään liikkeeseen ja liikkumiseen leikin, lempeyden ja yhdessä innostumisen kautta. Kurssista järjestetään kaksi saman sisältöistä ryhmää.

Kurssin keskeisenä teemoina ovat yhdessä innostuminen, leikkiminen sekä ruumiillisen tiedon jakaminen. Tuntisisältö koostuu keho-mielen herättelystä sekä erinäisistä improvisatorisista että asetetun liikkeen harjoitteista. Liikkeelliset maailmat koostuvat erilaisista raakamotorisista liike-ja koordinaatioharjoitteista, rytmeistä, toisteisuuksista, joustoista, ravisteluista sekä alati muuntuvista kehollisista muodonmuutoksista. Kaikki harjoitteet ovat toteutettavissa jokaisen omasta lähtökohdasta käsin ja tärkeää onkin jokaisen oma lähestymistapa liikkumiseen.

Lisäksi harjoitamme joukkoliikuttamisen erilaisia systeemejä, kuten erilaisia kuvioita ja muodostelmia, jotka muuntuvat, hajoavat ja uudelleen järjestäytyvät. Teemme myös parin tai ryhmän kanssa tehtäviä harjoitteita, joiden keskiössä ovat kosketus ja painonsiirto. Lisäksi pelaamme sekä leikimme erilaisia pelejä lempeällä ja kehoa kuuntelevalla otteella. Tarkempi tuntisisältö muovautuu ja elää ryhmän kokoonpanon ja tarpeiden mukaan.

* * * * *

Mia Jaatinen on tanssi- ja elokuvataiteen parissa työskentelevä tanssitaiteilija. Hän 
valmistui tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2015 sekä tanssipedagogiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta 2013. Mia työskentelee tanssijana sekä tanssija-tekijänä erilaisissa produktiokohtaisissa kokoonpanoissa.

Tanssitaiteilijana Miaa kiinnostaa tutkia ja leikitellä erilaisten esiintyjäntyöllisten praktiikoiden, kuten improvisatoristen liiketehtävien, ruumiillisuuksien, asetetun materiaalin, parveilun, partneroinnin ja muuntuvien olemisien tapojen välillä. Mian työn keskiössä ovat leikkisyys, luottamus ja yhteisöllisyys. Oman taiteellisen työn lisäksi hän on esiintynyt mm. Johanna Nuutisen, Iiro Näkin, Sanni Giordanin, Sonya Lindforsin ja Jeremy Waden teoksissa. Mia toimii myös tanssija-tekijänä MMM-kollektiivissa, Tanssi ja Liike Ry:ssä sekä tanssiryhmä Kinetic Orchestrassa. Tanssinopetus on tärkeä osa Mian työtä. Hän opettaa eri-ikäisiä tanssin ammattilaisia ja harrastajia.