Koreografi ja tanssitaitelija Virva Talosen ohjaamalla seniorikurssilla keskitytään kehosta kumpuavaan tanssiin liikkujan sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta käsin.

 

 

Virva Talosen ohjaama seniorikurssi jakautuu kahteen saman sisältöiseen ryhmään. Ryhmä A kokoontuu klo 10.00-11.30 ja Ryhmä B klo 11.45-13.15.

Tällä seniorikurssilla tunteet, aistikokemukset ja mielikuvat synnyttävät liikettä, johon vaikuttavat myös tanssijan ympäröivä tila, toiset tanssijat ja erilaiset ajalliset määreet rytmistä, melodiaan ja pulssiin. Jokaisella ihmisellä on kehossaan erityislaatuiset reitit, jotka risteilevät sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Liikkeistämme jää näkyvä jälki ilmaan, lattiaan, seiniin, sydämeen, selkärankaan, aivoihin, ihoon sekä toisiin tanssijoihin. Tanssi on eräänlaista leikkiä, kulkemista erilaisten todellisuuksien välillä. 

Kurssikerrat alkavat harjoitteilla, joissa keskitymme kehon linjaukseen sekä voiman ja venyvyyden vahvistamiseen. Seuraavaksi kuljemme kohti improvisaatiotehtäviä, joissa oman liikkeen kanssa työskennellään yksilöllisesti. Teemme myös ryhmässä toteutettavia liikkeellisiä tehtäviä, joissa keskeistä on vuorovaikutuksesta syntyvä liike ja tanssi. Tanssitunnit rakentuvat siten erilaisista tehtävistä, joita voidaan toteuttaa monin eri tavoin myös osallistujan omista lähtökohdista käsin. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tanssista. 

* * * * *

Tanssitaiteilija Virva Talonen työskentelee tanssin vapaalla kentällä koreografina, esiintyjänä ja kirjoittajana. Taiteellisessa työskentelyssään hän keskittyy tällä hetkellä ihmisyyden olemassaolon haurauden ja voimakkuuden väliseen ristiriitaan ja siitä syntyvän olosuhteen tutkimiseen. Hänen koreografinen työskentelynsä keskittyy ruumiin liikkeen, kosketuksen toiminnon ja kirjoittamisen synnyttämään vireeseen. Teoksissaan hän on käsitellyt ikää, keskeneräisyyttä, sukulaisuutta, pelkoa ja empatiaa sekä kotia. Hänen viimeisin teoksensa IHONA (2021) käsitteli ihoa.   

Virvan teoksia on kantaesitetty mm. Zodiak -Uuden tanssin keskuksessa, Barker -teatterissa, Routa Companyssä, Kiasmassa sekä eri festivaaleilla Suomessa. Lisäksi hän on työskennellyt mm. Japanissa, Palestiinassa ja Skotlannissa. Virva Talonen työskentelee suomalaiseen tanssitaiteeseen keskittyvässä Liikekieli.com -verkkolehdessä. Hänelle on myönnetty Taiteen edistämiskeskuksen taiteilija-apuraha vuosille 2020-2023.

Syyskaudella 2023 Virvan teos PLAY (with me) nähdään Zodiak - Uuden tanssin keskuksen ohjelmistossa.