Tällä Anna Mustosen ohjaamalla kurssilla tanssitaan kehoa, toisia ja jaettuja tilanteita herkästi kuunnellen. Kukin osallistuja tanssii omista lähtökohdistaan ammentaen ja toisille tilaa antaen. 

Tunnit aloitetaan kehoa ja kuuntelua avaavalla virittäytymisellä. Siitä liu’utaan keholliseen tehtävään, jonka kautta uppoudutaan oman tanssin uumeniin, antaudutaan tanssin monenlaisille tunnuille, annetaan havainnon tarkentua ja lopulta avautua ympärillä olevaan. Yhtä aikaa tapahtuvia tansseja ei pyritä järjestämään toimiviksi kokonaisuuksiksi, vaan ennemminkin kysytään ja kuunnellaan, miten ne asettuisivat rinnatusten, limittyisivät ja värähtelisivät toisiaan vasten.

Tanssi uppoutumisena ja avautumisena -kurssi on yhteydessä Anna Mustosen ja cembalisti Marianna Henrikssonin uuteen tulevaan yhteistyöteokseen, jonka keskeisenä kysymyksenä on komposition käsite niin koreografiseen ajatteluun sisältyvänä yhteyksien ja suhteiden pohdintana kuin säveltämiseen liittyvänä musiikiin järjestämisen kysymyksenä. 

* * * * *

Anna Mustonen työskentelee koreografina, tanssijana ja tanssinopettajana.  Hänen teoksiaan on nähty tanssin ja esittävän taiteen näyttämöillä vuodesta 2007 lähtien. Anna työskentelee mielellään pitkäkestoisissa ja taiteidenvälisissä prosesseissa, joissa yhteistyön ja esittämisen tapojen uudelleen ajattelulle on aikaa. Hänen työnsä tapahtuu usein kuuntelun, tunnun, tarkkojen havaintojen, oletusten kyseenalaistamisen ja ei-tietämisen kautta. 

Annalle on tärkeää, että hänen ohjaamillaan kursseilla on salliva ja tilaa antava ilmapiiri, jossa jokainen voi tanssia omista lähtökohdistaan ammentaen. Hänellä on pitkä kokemus tanssiin ja koreografiaan liittyvien kurssien opettamisesta mm. tanssikoulu Tanssivintillä ja Taideyliopistossa.

Annan viimeisimmät teokset Zodiakissa ovat olleet yhteistyönä cembalisti Marianna Henrikssonin kanssa tehdyt varhaisbarokin musiikkia ja uutta tanssia yhdistävät suurimuotoiset näyttämöteokset Maria-vesper (Pannuhalli, 2018) ja Eros (Tanssin talon Erkko-sali, 2022). Hän on mukana taideyhdistys i dolcissa ja rendezvous-taiteilijayhdistyksessä sekä kuuluu tanssikoulu Tanssivintin johtajistoon.