TALK on kielten opetukseen perustettu työpajamenetelmä, joka on kehitetty Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Työpajoja ohjaa tanssitaiteilija ja ne tarjoavat toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia tapoja kielten opiskeluun. Järjestämme tilauksesta opettajien koulutuksia sekä TALK-tunteja oppilaille.

Oppilaille suunnatut TALK-työpajat sopivat eri koulutustasoille ja ikäryhmille mm. maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen, varhennetun kielen ryhmille ja peruskoulun kielten opetukseen. Työpajoja järjestetään seitsemällä eri kielellä. Kielivalikoimaan kuuluu englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja, venäjä ja suomi toisena kielenä.

Opettajille järjestettävät koulutukset räätälöidään aina tarpeen mukaan. Niiden tavoitteena on antaa opettajille eväitä liikkeelliseen ja toiminnalliseen kielten opettamiseen. Tärkeää on, että koulutuksissa osallistujat pääsevät myös itse testaamaan kehollisia oppimistapoja.

Video-opas

Oppilaille suunnitelluista harjoitteista on tehty video-opas, joka on vapaasti katsottavissa alla. Harjoituksia saa käyttää ja muokata itselleen sopivaksi. Koulutus- ja julkaisukäytössä pitää mainita harjoitteen alkuperä.

Video 1: tunnin aloitus

00:18 Aloitus: tervehdyksiä, esittelyjä ja numerot

05:14 Tanssitaiteilija Annina Tuhkusen haastattelu

07:25 Ryhmän muodostaminen

09:48 Numerot

11:12 Tervehdykset tunnin alussa

12:05 Ranskan ja Englannin opettaja Katja Niemisen haastattelu

 

Video 2: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Värit

01:43 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

02:17 Verbiharjoitus

07:51 Tanssitaiteilija Annina Tuhkusen haastattelu

08:38 Kehonosat

10:35 Kehonosat: patsas

12:38 Adjektiiviharjoitus 1

15:03 Adjektiiviharjoitus 2

15:38 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

 

Video 3: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

 

00:18 Prepositiojalkapallo

02:42 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

04:06 Ajanmääreet 1

05:27 Ajanmääreet 2 

06:53 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

08:13 Viikonpäivät

12:46 Kyrilliset aakkoset

16:33 Apuverbit: sein vai haben?

18:24 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

 

Video 4: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Huonekalut

02:51 Are you? -peli

04:06 Englannin ja saksan opettaja Rita Virran haastattelu

04:49 Käänteinen sanajärjestys

10:10 Adjektiivit ja adverbit 1 Piirissä pallo kiertää

12:16 Oppilas Mafaldan haastattelu

12:30 Adverbit 2 Liikkuminen + miten

13:47 Oppilas Nuutin haastattelu

14:08 Adverbit ja suunnat

17:40 Oppilas Pinjan haastattelu

18:04 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

 

Video 5: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Sanasto- ja kirjoitusharjoitus

01:15 Sanasto- ja puheen tuottamisen harjoitus yli - ali…

02:09 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

03:10 Numerot ja oman liikkeen tuottaminen Kovat ja pehmeät

07:34 Suunnat ja prepositiot Räppi

12:40 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

 

Video 6: Luovat tehtävät

00:18 Verbit, prepositiot ja adverbit tanssija - koreografi

06:40 Parkour

08:08 Ranskan ja englannin opettaja Katja Niemisen haastattelu

08:36 Suhinat

12:19 Ninjat

15:09 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

16:21 Lumihiutaletanssi

17:25 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

 

Video 7: Tunnin lopetus ja kokeet

00:18 Tervehdykset

01:18 Tanssitaiteilija Amandine Doat’n haastattelu

02:19 Kuullun ymmärtäminen venyttely

03:14 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

04:33 Verbikoe

06:03 Kuullun ymmärtämisen koe

07:30 Tanssitaiteilija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

09:54 Koe: liike, selostus ja tulkinta

11:00 Espanjan ja englannin opettaja Andrea Aallon haastattelu

 

TALK-hanke julkaisuissa ja opinnäytetöissä

  1. Opinnäytetyö: Marika Laurén: TALK-kielityöpajan tuotteistaminen
  1. Artikkeli: Eeva Anttila, University of the Arts Helsinki: Migrating Pedagogies: Encoutering Immigrant Pupils through Movement and Dance, 2019 (INTERNATIONAL JOURNAL OF CRITICAL PEDAGOGY)
  1. Katja Kirsi: TALK – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen, Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 2019
     
  2. Viivi Niiniketo, Pro Gradu: Körperlichkeit im frühen Dancing Fremdsprachenunterricht : Eine Aktionsforschung zum Embodiment, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 2019
     
  3. Nikkanen, Kirsi, Anttila: Artistic Process as a Frame for Collaborative, Embodied Pedagogies – Combining dance with language learning, teoksessa Across Borders – Perspectives on Dance, Young People and Change, 2020