TALK on kielten opetukseen perustettu työpajamenetelmä, joka on kehitetty Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Työpajoja ohjaa tanssitaiteilija ja ne tarjoavat toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia tapoja kielten opiskeluun. Järjestämme tilauksesta opettajien koulutuksia sekä TALK–tunteja oppilaille.

Opettajien TALK-koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa kieltenopettajat keinoihin, joiden avulla kieltä voidaan oppia toiminnan ja liikkeen kautta. TALK-menetelmässä kielen oppimista lähestytään kaikkien aistikanavien, pelin ja leikin avulla, jolloin ilmapiiri on rento, hauska ja otollinen oppimiseen.

Liiketehtävien avulla voidaan opetella uutta kielioppiasiaa tai kerrata vanhoja taitoja. Harjoitteet sopivat myös ääntämisen ja kuullun ymmärtämisen harjoitteluun sekä ryhmän aktivointiin, motivointiin ja oppilaiden mielenkiinnon herättämiseen opittavaa kieltä ja kulttuuria kohtaan.

TALK-koulutuksessa osallistujat pääsevät itse kokeilemaan kielen oppimista liikkeen avulla, jolloin opetuksen lähtökohta on kehollisuudessa. Koulutus alkaa käytännön työpajaosuudella. Se pyritään pitämään kielellä, joka on vieras mahdollisimman monelle koulutukseen osallistujalle. Näin kurssilaiset saavat aidon kokemuksen uuden asian opettelusta ja pystyvät asettumaan oppilaan asemaan.

Valmiiden harjoitusten lisäksi koulutuksissa kehitetään liikkeellisten harjoitteiden ohjaamistaitoa ja luodaan uusia harjoitteita ryhmätyöskentelyn avulla. Koulutukset soveltuvat mainiosti opetussuunnitelmassa kannustettavaan toiminnallisten ja aktiivisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen. ​

Koulutusta järjestetään seitsemällä eri kielellä (englanti, ruotsi, ranksa, saksa, espanja, venäjä, suomi toisena kielenä), ja se voidaan järjestää tietylle kieliryhmälle tai siihen voi osallistua eri kielten opettajia.

Koulutukset pidetään joko oppilaitoksen omassa tilassa tai Zodiak – Uuden tanssin keskuksen tloissa Helsingissä. Koulutusta varten tarvitaan tila, jossa voi liikkua ja siellä on mahdollisuus käyttää videotykkiä. Osallistujia kehotetaan pukemaan vaatteet, joissa on mukava liikkua.

HUOM! Koulutus voidaan järjestää myös etäopetuksena Zoom-ohjemiston kautta.

KOULUTUS SOVELTUU:​

  • vieraiden kielten opettajille
  • S2- opettajille
  • valmistavan luokan opettajille
  • oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen opettajille
  • erityisryhmien opettajille
  • kieltenopettajien täydennyskoulutukseksi mm. saamaan eväitä kielirikasteisten luokkien ja varhennetun kielen opetukseen
  • opettajien VESO-koulutukseksi