TALK on kielten opetukseen perustettu työpajamenetelmä, joka on kehitetty Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Työpajoja ohjaa tanssitaiteilija ja ne tarjoavat toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia tapoja kielten opiskeluun. Järjestämme tilauksesta opettajien koulutuksia sekä TALK-tunteja oppilaille.

Zodiakin TALK-kielityöpajassa opiskellaan kieliä toiminnan ja liikkeen avulla. Kielenoppimista lähestytään kaikkien aistikanavien, pelin ja leikin kautta, jolloin ilmapiiri on rento, hauska ja otollinen oppimiseen.

TALK-menetelmän avulla voidaan:

 • opetella uutta kielioppiasiaa tai kerrata vanhoja taitoja.
 • harjoitella ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä
 • aktivoida oppilaita työskentelemään ryhmässä sekä yksin
 • motivoida ja herättää oppilaiden mielenkiinto opittavaa kieltä ja kulttuuria kohtaan
 •  yhdistää kielten ja liikunnan opiskelu

Työpajassa voidaan harjoitella ryhmän taitotason mukaan mm. tervehdyksiä, esittäytymistä, paikallissijoja/prepositioita, verbien taivutusmuotoja, kysymyslauseiden muodostamista, sanajärjestystä ja lukusanoja. Liikkeeseen pohjautuvat harjoitukset sopivat hyvin erilaisten sanastojen opetteluun ja ne toimivat apuna tekstin tuottamisessa.

Työpajassa voidaan joko kerrata ryhmän jo harjoittelemia asioita tai opiskella heille kokonaan uutta asiaa. Menetelmä toimii etenkin kielten alkeistasolla jauudensanaston opiskelussa. Useat oppilaat ovat jakaneet kokemuksissaan, että menetelmä on rohkaissut heitä käyttämään vierasta kieltä uskaliaammin sekä auttanut muistamaan sanastoa.

Työpajoja on tarjolla seuraavilla kielillä:

 • suomi toisena kielenä (S2-ryhmät ja valmistavat luokat sekä eri-ikäisten maahanmuuttajien suomen kielen opetus),
 • espanja,
 • saksa,
 • ranska,
 • venäjä,
 • ruotsi,
 • englanti