Zodiak CoCommission on pääasiassa Tanssin talossa tapahtuvien Zodiakin osatuotantojen mahdollistamiseksi luotu isomman kokoluokan teosten tuotantokategoria.

Haluamme tämän tukimuodon myötä viedä suurempien näyttämöiden teosajattelun ja estetiikan 2020-luvulle, tinkimättä nykytaiteen ytimestä.

CoCommission osatuotannoissa halutaan tukea freelance-kentän taiteilijoita ja teosideoita, jotka aidosti ja realistisesti tavoittelevat isomman kokoluokan ja mittakaavan toteutusta, ja joille nähdään riittävää yleisöpotentiaalia. Teosehdotusten tulee olla taiteellisesti omaperäisiä ja sitoutua nykytanssin alueelle, tai teosideoita, jotka kutsuvat laajempia yleisöjä kokemaan nykytanssia uusista tai ajankohtaisista näkökulmista.

Dialoginen kuratointimalli

Olemme siirtyneet CoCommissionin osalta dialogiseen kuratointimalliin. Seuraavaksi etsimme CoCommission-osatuotantoja, joiden Helsingin ensi-illat tulevat sijoittumaan vuosille 2026–2027.

Mitä dialoginen kuratointimalli tarkoittaa käytännössä:

 • koreografit ja taiteilijaryhmät voivat kontaktoida taiteellista johtajaa laajempien yleisöjen ja isomman osatuotannon teosideoilla sekä kevätkaudella että syyskaudella.
 • vastavuoroisesti Zodiak kontaktoi koreografeja/työryhmiä/kumppaneja
 • kevät- ja syyskaudella tulee olemaan mahdollisuus keskusteluihin taiteellisen johtajan kanssa ja omaa isomman mittaluokan teosidean esittelyyn.
 • Zodiakin ja koreografin/työryhmän kesken käydään keskustelut yhteistyön ja teosidean taiteellisista ja tuotannollisista mahdollisuuksista, tavoitteista ja reunaehdoista.
 • jos yhteistyötä molemmin puolin halutaan jatkaa, sovitaan CoCommission-tuotantoprosessista ja aikataulusta sekä tavoitteista onnistuneelle tuotannolle, Zodiakin laatiman kehyksen mukaisesti.
 • työryhmä laatii teoksen toteutussuunnitelman rahoitusskenaarioineen osana CoCommission-tuotantodialogia.

Zodiakin CoCommission -osatuotantojen tuen raamit

CoCommission-tuki sisältää kantaesitystä edeltävänä vuonna:

 • viikon palkallisen näyttämöresidenssin työryhmälle (max. 10 hlö) Zodiak Stagella
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa
 • mentorintitukea ja keskustelukumppanuuden Zodiakin kanssa teosidean kirkastamiseksi.

CoCommission-tuki sisältää kantaesitysvuonna:

 • n. 34 000 € (alv 0%) tuotantotuen (vuoden 2022 taso, tarkentuu vuosittain)
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa
 • 1 viikon näyttämöresidenssi Zodiak Stagella

Tavoitteena on 4–8 esitystä esimerkiksi Tanssin talossa (pieni tai suuri näyttämö). Yleisötavoite CoCommission-tuotannoille on 1 700–2 800 katsojaa tilasta riippuen.

 

Lisätiedot:Jenni-Elina von Bagh, taiteellinen johtaja, jenni-elina@zodiak.fi