Zodiak CoCommission on pääasiassa Tanssin talossa tapahtuvien Zodiakin osatuotantojen mahdollistamiseksi luotu isomman kokoluokan teosten tuotantokategoria. Haluamme tämän tukimuodon myötä viedä suurempien näyttämöiden teosajattelun ja estetiikan 2020-luvulle, tinkimättä nykytaiteen ytimestä.

CoCommission-osatuotannoissa halutaan tukea freelance-kentän taiteilijoita ja teosideoita, jotka aidosti ja realistisesti tavoittelevat isomman kokoluokan ja mittakaavan toteutusta, ja joille nähdään riittävää yleisöpotentiaalia. Teosehdotusten tulee olla taiteellisesti omaperäisiä ja sitoutua nykytanssin alueelle, tai teosideoita, jotka kutsuvat laajempia yleisöjä kokemaan nykytanssia ajankohtaisista näkökulmista. 

Olemme muuttaneet CoCommission-tuotantojen hakuprosessia syksyllä 2021.
Teosideoita ei enää haeta avoimen haun yhteydessä, vaan siirrymme CoCommissionin osalta dialogiseen kuratointimalliin. Uusi CoCommission-kuratointimalli käynnistyy vuoden 2022 alussa. Seuraavien CoCommission-osatuotantojen Helsingin ensi-illat tulevat sijoittumaan vuosille 2024–2025.

Mitä dialoginen kuratointimalli tarkoittaa käytännössä:

 • koreografit ja taiteilijaryhmät voivat kontaktoida taiteellista johtajaa isomman osatuotannon teosideoilla sekä kevätkaudella, että syyskaudella.
 • vastavuoroisesti Zodiak kontaktoi koreografeja/työryhmiä/kumppaneja
 • kevät- ja syyskauden alussa tulee olemaan myös mahdollisuus varata online-keskustelutapaamisia taiteellisen johtajan kanssa ja esitellä omaa isomman mittaluokan teosideaa. (varattavat ajat keväälle 2022 tiedotetaan joulukuussa 2021)
 • Zodiakin ja koreografin/työryhmän kesken käydään keskustelut yhteistyön ja teosidean taiteellisista ja tuotannollisista mahdollisuuksista, tavoitteista ja reunaehdoista.
 • päätökset kunkin kauden keskustelujen tuloksista viestitään työryhmille kevätkauden lopussa (kesäkuu) sekä syyskauden lopussa (joulukuu) ja tällöin sovitaan yhdessä koreografin/työryhmän kanssa jatketaanko yhteistyötä CoCommission-tuotantoprosessin mukaisesti.
 • jos yhteistyötä molemmin puolin halutaan jatkaa, sovitaan CoCommission-tuotantoprosessista ja aikataulusta sekä tavoitteista onnistuneelle tuotannolle, Zodiakin laatiman kehyksen mukaisesti.
 • työryhmä laatii teoksen toteutussuunnitelman rahoitusskenaarioineen osana CoCommission-tuotantodialogia.
 • CoCommission-kuratointimallin muutoksen myötä halutaan edistää vuorovaikutusta taiteilijakentän kanssa, syventää ymmärrystä koreografien taiteellisista tavoitteista ja tukea teosidean kirkastumista kohti tuotantoa.

Zodiakin CoCommission-osatuotantotuen sisältö

CoCommission-tuki sisältää kantaesitystä edeltävänä vuonna:

 • viikon palkallisen näyttämöresidenssin työryhmälle (max. 10 hlö) Zodiak Stagella
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa 
 • mentorintitukea ja keskustelukumppanuuden Zodiakin kanssa teosidean kirkastamiseksi.

CoCommission-tuki sisältää kantaesitysvuonna:

 • n. 34 000 € (alv 0%) tuotantotuen (vuoden 2021 taso, tarkentuu vuosittain)
 • korvauksen hallintokuluihin (varmistetaan vuosittain)
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa
 • 1 viikon näyttämöresidenssi Zodiak Stagella

Tavoitteena on 4–8 esitystä esimerkiksi Tanssin talossa (pieni tai suuri näyttämö). Yleisötavoite CoCommission-tuotannoille on 1700-2800 katsojaa tilasta riippuen.

Lisätiedot:
Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi
Maija Eränen, tuottaja (CoCommission), maija.eranen@zodiak, puh. 041 319 0399