Zodiak CoCommission on pääasiassa Tanssin talossa tapahtuvien Zodiakin osatuotantojen mahdollistamiseksi luotu isomman kokoluokan teosten tuotantokategoria.

Haluamme tämän tukimuodon myötä viedä suurempien näyttämöiden teosajattelun ja estetiikan 2020-luvulle, tinkimättä nykytaiteen ytimestä.

Teosehdotusten tulee olla taiteellisesti omaperäisiä ja sitoutua nykytanssin alueelle, tai teosideoita, jotka kutsuvat laajempia yleisöjä kokemaan nykytanssia ajankohtaisista näkökulmista. Seuraavien CoCommission-osatuotantojen Helsingin ensi-illat tulevat sijoittumaan vuosille 2026–2028.

Pitkästä aikajänteestä johtuen CoCommission-tuotantokategorian kuratointi toteutetaan dialogisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä:

  • koreografit ja taiteilijaryhmät voivat hakea CoCommision-kategoriaan teosideoillaan kaksi kertaa vuodessa. (hakuajat 2023/2024: 4.10.2023 ja 15.4.2024). 
  • Seuraavan hakukauden lomake aukeaa pian edelllisen hakuajan umpeuduttua, joten hakemuksia on käytännössä mahdollista jättää joustavasti, mutta hakemusten käsittely tapahtuu hakuajan sulkeuduttua.
  • Zodiak saattaa myös kontaktoida koreografeja/työryhmiä/kumppaneita hakuaikojen välillä ja pyrkii olemaan dialogissa taiteilijoiden kanssa
  • päätökset kunkin kauden pohdintojen ja keskustelujen tuloksista ilmoitetaan hakijoille  tammikuun loppuun mennessä (lokakuun haku) ja elokuun loppuun mennessä (huhtikuun haku).
  • valintapäätöksen jälkeen Zodiakin ja koreografin/työryhmän kesken käydään lisäkeskustelut yhteistyön ja teosidean taiteellisista ja tuotannollisista mahdollisuuksista, tavoitteista ja reunaehdoista. Tuotantoprosessin edetessä arvioidaan yhdessä työryhmän kanssa, onko teos realistisesti mahdollista toteuttaa CoCommission-kategorian vaatimissa puitteissa, vai toteutuuko teos pienimuotoisemmin.

Zodiakin CoCommission-osatuotantojen tuen raamit

CoCommission-tuki sisältää:

  • tuotantokohtaisesti räätälöidyn tuotantoprosessin ja residenssiohjelman
  • taiteelliseen ja hallinnolliseen työhön kohdistetun rahallisen osatuotantotuen Tuotantotuen määrä tarkentuu tuotantoprosessin aikana. Esim. vuonna 2024 tuen taso on noin 40 000 euroa
  • mentorintitukea ja keskustelukumppanuuden Zodiakin kanssa teosidean kirkastamiseksi
  • tukea yhteistyökumppaneiden löytämiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Tavoitteena on 4–8 esitystä ensisijaisesti Tanssin talossa (pieni tai suuri näyttämö). Yleisötavoite CoCommission-tuotannoille on 1 700–2 800 katsojaa tilasta riippuen.

CoCommission-hakemusten kevään viimeinen jättöpäivä on ma 15.4.2024. Keväällä 2024 on mahdollista hakea CoCommission-kategoriaan vuodelle 2028. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:
https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/325886/lang-fi

Zodiakin osatuotantosopimukset muuttuivat vuoden 2021 alussa. Osatuotantosopimuksia ei enää tehdä yksityishenkilöiden kanssa, vaan Zodiakin sopimuspartnerina tulee olla oikeustoimikelpoinen rekisteröitynyt yhteisö, joka voi laskuttaa osatuotantotuen Zodiakilta. 

Tuotantoon valituilla työryhmillä tulee olla osatuotantosopimuksen solmimishetkellä taustallaan tai kumppaninaan esimerkiksi yhdistys, toiminimi, osuuskunta tai osakeyhtiö. Huom! Ohjelmistoon voi hakea, vaikka tällaista taustayhteisöä ei vielä ole. Zodiak tukee ohjelmistoon valittuja työryhmiä tarvittaessa taustayhteisön löytämisessä tai luomisessa.

Lisätiedot
Jenni-Elina von Bagh, taiteellinen johtaja, jenni-elina@zodiak.fi