Koko Suomen kattava tanssin aluekeskustoiminta käynnistettiin vuonna 2004. Zodiak on toiminut Helsingin tanssin aluekeskuksena aluekeskusverkoston perustamisesta lähtien.

Zodiakin toiminta kokonaisuudessaan vastaa niitä tavoitteita ja tehtäviä, joita aluekeskuksille asetettiin vuonna 2004. Aluekeskusrahoituksen perustaminen tarjosi Zodiakille mahdollisuuden syventää ja laajentaa toimintaansa.

Tanssin aluekeskuksena Zodiakin toiminnan keskiössä ovat

 • Zodiakin ydintehtävä:  kotimaisten nykytanssiteosten tuottaminen ja esittäminen,
 • tanssin yleisötyön tehostaminen,
 • tanssitaiteilijoiden työllisyyden ja työllistymisen edistäminen kahden edellä mainitun kautta,
 • nykytanssin tunnetuksi tekemisen edistäminen ja sen vetovoimaisuuden lisääminen sisältöjä ja tuotantotapoja kehittämällä ja uusia yleisöjä etsimällä.

Zodiakin yleisötyö, mukaan lukien Zodiakin laaja kurssitoiminta, toteutuu pääosin aluekeskusrahoituksen turvin. Lisäksi osa Zodiakin kantaesityksistä ja vierailuesityksistä ovat aluekeskustuotantoja. Tarkemmat tiedot kunkin vuoden toiminnasta löydät Zodiakin vuosikertomuksesta.

Tanssin aluekeskusverkosto

Aluekeskuksia on nykyisin kuusi:

 • Zodiak – Uuden tanssin keskus/ Tanssin aluekeskus Helsinki,
 • Läntinen tanssin aluekeskus,
 • Sisä-Suomen tanssin aluekeskus,
 • Keski-Suomen Tanssin Keskus,
 • Itä-Suomen tanssin aluekeskus,
 • Pohjanmaan tanssin aluekeskus
 • Pohjoinen tanssin aluekeskus.

Maanlaajuinen tanssin aluekeskusverkosto toimii tanssin vapaan kentän suurimpana työllistäjänä ja lisää merkittävästi tanssin saatavuutta ja saavutettavuutta Suomessa. Tanssin aluekeskusverkosto on edelläkävijä mm. tanssin soveltavan käytön, kulttuurihyvinvoinnin, yleisötyön ja yhteisötanssitoiminnan kehittäjänä Suomessa.

Yhteistyön ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen lisäksi viestinnän kehittäminen, taiteellinen toiminta sekä resurssien ja osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä toiminnan osa-alueita lähivuosina. Lisäksi vuosittain järjestettävä ammattilaisfoorumi Kiertoliike on vakiintunut verkoston toimintamuoto.

Aluekeskukset julkaisivat yhteisen strategian toukokuussa 2018.