Olet täällä

Zodiak lyhyesti

Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Se tukee ja kehittää tanssin vapaan kentän luomisedellytyksiä sekä nykytanssin tunnettuutta, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. Näkemyksellistä yleisötyötä toteutetaan taiteellisia menetelmiä käyttäen.

Zodiakin toimintaideologia, tuotantoajatus ja identiteetti tanssin toimijana perustuvat produktiokohtaiseen taiteilijakuntaan, osarahoitteiseen tuotantotapaan, laajaan kantaesitystuotantoon sekä monipuoliseen toimintakokonaisuuteen. Tämä perusolemus tekee yhteistyöstä Zodiakin keskeisen toimintatavan. Zodiak on vapaan tanssikentän merkittävin työllistäjä.

Zodiak - Uuden tanssin keskusta ylläpitää Zodiak Presents ry. Zodiakin toimintaa tukevat opetus-ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.

Zodiakin strategian vuosille 2018–2022 voit ladata täältä:
zodiak_strategia_2018-2022.pdf