Olet täällä

Tanssin aluekeskus

Zodiak - Uuden tanssin keskus toimii tanssin aluekeskuksena Helsingissä, osana valtakunnallista aluekeskusverkostoa.

Koko Suomen kattava tanssin aluekeskusverkostotoiminta käynnistettiin vuonna 2004. Aluekeskuksia on nykyisin kuusi: Zodiak – Uuden tanssin keskus/ Tanssin aluekeskus Helsinki, Läntinen tanssin aluekeskus, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Itäinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus ja Pohjoinen tanssin aluekeskus.

Tanssin aluekeskukset pyrkivät parantamaan tanssitaiteen toimintaedellytyksiä, lisäämään tanssitaiteilijoiden työtilaisuuksia sekä laajentamaan kulttuuritoimintaa valtakunnallisesti.

Zodiakin aluekeskustoiminnan tavoitteina on:

  • Zodiakin keskeistoimintojen – tanssiteosten tuottamisen, esittämisen, kierrättämisen, vierailuttamisen ja täydentävän koulutuksen – laajentaminen ja syventäminen
  • Nykytanssin tunnetuksi tekemisen edistäminen ja sen vetovoimaisuuden lisääminen sisältöjä ja tuotantotapoja kehittämällä ja uusia yleisöjä etsimällä
  • Tanssitaiteilijoiden työllisyyden ja työllistymisen edistäminen
  • Tanssin yleisötyön tehostaminen

Vuonna 2016 Zodiakin aluekeskusrahoituksen myötä toteutui:

  • 5 kantaesitysteosta
  • 96 pääsymaksullista esitystä
  • 13 ilmaisesitystä
  • 9 vierailuesitystä.

Maksullisissa esityksissä oli 10 937 katsojaa. Yhteensä aluekeskusesityksillä oli 12 424 katsojaa.

Esitystoiminnan lisäksi Zodiakin yleisötyö toteutuu aluekeskusrahoituksen turvin. Vuonna 2016 Zodiakin yleisötyön puitteissa järjestettiin:

  • 276 erilaista kaikille avointa kurssia ja koulutustapahtumaa
  • 121 muuta yleisötapahtumaa.

Yhteensä yleisötyön kursseille ja tapahtumiin osallistui 13 126 henkilöä. Zodiakin yleisötyö työllisti 65 taiteilijaa.

Zodiak myös järjesti 9 ammattilaisille suunnattua kurssia. Kursseilla oli 139 osallistujaa.