Olet täällä

Tanssin aluekeskus Helsinki

Zodiak - Uuden tanssin keskus toimii tanssin aluekeskuksena Helsingissä, osana valtakunnallista aluekeskusverkostoa.

Koko Suomen kattava tanssin aluekeskusverkostotoiminta käynnistettiin vuonna 2004. Aluekeskuksia on nykyisin kuusi:

 • Zodiak – Uuden tanssin keskus/ Tanssin aluekeskus Helsinki,
 • Läntinen tanssin aluekeskus,
 • Sisä-Suomen tanssin aluekeskus,
 • Keski-Suomen Tanssin Keskus,
 • Itä-Suomen tanssin aluekeskus,
 • Pohjanmaan tanssin aluekeskus
 • Pohjoinen tanssin aluekeskus.

Maanlaajuinen tanssin aluekeskusverkosto toimii tanssin vapaan kentän suurimpana työllistäjänä ja lisää merkittävästi tanssin saatavuutta ja saavutettavuutta Suomessa. Tanssin aluekeskusverkosto on edelläkävijä mm. tanssin soveltavan käytön, kulttuurihyvinvoinnin, yleisötyön ja yhteisötanssitoiminnan kehittäjänä Suomessa.

Yhteistyön ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen lisäksi viestinnän kehittäminen, taiteellinen toiminta sekä resurssien ja osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä toiminnan osa-alueita lähivuosina. Lisäksi vuosittain järjestettävä ammattilaisfoorumi Kiertoliike on vakiintunut verkoston toimintamuoto.

Aluekeskukset julkaisivat yhteisen strategian toukokuussa 2018. Strategia on ladattavissa alla olevasta linkistä:
aluekeskusverkosto_strategia_1_2018.pdf

Zodiakin aluekeskustoiminnan tavoitteina on:

 • Zodiakin keskeistoimintojen – tanssiteosten tuottamisen, esittämisen, kierrättämisen, vierailuttamisen ja täydentävän koulutuksen – laajentaminen ja syventäminen
 • Nykytanssin tunnetuksi tekemisen edistäminen ja sen vetovoimaisuuden lisääminen sisältöjä ja tuotantotapoja kehittämällä ja uusia yleisöjä etsimällä
 • Tanssitaiteilijoiden työllisyyden ja työllistymisen edistäminen
 • Tanssin yleisötyön tehostaminen

Vuonna 2017 Zodiakin aluekeskusrahoituksen myötä toteutui:

 • 5 kantaesitysteosta
 • 78 pääsymaksullista esitystä
 • 3 vierailuesitystä.

Esityksissä oli 10 956 katsojaa.

Esitystoiminnan lisäksi Zodiakin yleisötyö toteutuu aluekeskusrahoituksen turvin. Vuonna 2017 Zodiakin yleisötyön puitteissa järjestettiin:

 • 322 erilaista kaikille avointa kurssia ja koulutustapahtumaa
 • 143 muuta yleisötapahtumaa.

Yhteensä yleisötyön kursseille ja tapahtumiin osallistui 10 073 henkilöä. Zodiakin yleisötyö työllisti 81 taiteilijaa.

Zodiak myös järjesti 16 ammattilaisille suunnattua kurssia. Kursseilla oli 302 osallistujaa.