Olet täällä

Ammattilaisille
3.2.2018 10:00 - 13:00 10.3.2018 10:00 - 13:00 21.4.2018 10:00 - 13:00 26.5.2018 10:00 - 13:00

Kurssiarkisto 2018 Ammattilaisten treenirinki

Zodiak käynnistää yhteistyössä Tanssille ry:n kanssa Treenirinki-konseptin, jonka ajatuksena on tarjota tanssin ammattilaisille harjoitustilaa omaehtoiseen työskentelyyn. Ringissä on mahdollisuus esimerkiksi tehdä koreografisia kokeiluja tai jatkaa jollakin kurssilla käynnistynyttä prosessia yhdessä muiden kanssa. Kyse ei ole tanssitunnista vaan yhdessä työskentelystä sovitun aiheen tai metodin tiimoilta.

Treenirinki on osallistujille ilmainen, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Kevään 2018 aikana järjestetään neljä treenikertaa Zodiakissa: La 3.2., la 10.3., la 21.4. ja la 26.5.. Paikkana studio C4. Jokaisella kerralla on vastuuhenkilö, joka vetää/ohjaa toimintaa.

Jos innoistuit asiasta ja haluat toimia vastuuhenkilönä 21.4. Treeniringissä, ota yhteyttä Elinaan (050 587 0470 tai elina.ruoho-kurola@zodiak.fi). Vetämisvastuusta ei makseta palkkaa. 

La 3.2. & La 10.3. klo 10-13 / vetovastuu: Sari Palmgren
Passing through- treenirinki: Toivotaan osallistujia, jotka voivat olla mukana molemmilla kerroilla ja joilla on aiempaa kokemusta David Zambranon Passing through- improvisaatiotekniikasta. Voit tuoda mukanasi musiikkia.

La 21.4. klo 10-13 / vetovastuu: Jenni Kivelä
Jenni Kivelän johdolla tehdään lämmittelyjä sekä tehtäväpohjaisia harjoitteita ja kokeiluja liittyen teemaan pelko, kauhu ja outous. Lähestymme teemaa monitaiteellisesti sekä oman luovuuden kautta. 

La 26.5. klo 10-13 / vetovastuu: Saara Norvio
Hetkessä syntyvän tanssin praktiikka. Avaamme ja jäsennämme kehon sisäisiä väyliä rytmisin ja laadullisin tavoin. Lähdemme liikkelle niin kehon sisältä kumpuavista kuin kanssatanssijoiden ja ympäristön tarjoamista sisällöistä. Liikumme havaintojen, ajatusten, aistimuksien johdattamana. Tanssimme tilaa, ajoitusta, mielen virtaa. Harjoittelun myötä syntyy tanssin ja olemisen yhdistävä tila, jossa kunkin tanssijan totuus, tunteet ja mieli saavat oman liikekielensä ja yhdistyvät kollektiivisen tanssin verkostoon. Yhdistämme tanssitekniikkamme ja koreografisen valitsemisen kentäksi, jota vasten soimme ja tanssimme.