Olet täällä

Festivaali
PAIKALLISMAISEMIA

Vapaa pääsy

Kuva: Kati Raatikainen

TAPULIKAUPUNKI

Pe 20.9. 19:00 La 21.9. 10:00 Su 22.9. 15:00

Paikallismaisemia-festivaali

– Lähiympäristöihin sijoittuvien esitysten festivaali

Syyskuussa 2019 Tapulikaupungissa järjestettävällä Paikallismaisemia - festivaalilla syvennytään kävelyesityksiin. Festivaalilla koetaan kolme Tapulikaupunkiin sijoittuvaa kävelyesitystä sekä aiheeseen pureutuva seminaari.

Kävellessä tulemme osaksi paikkoja, katuja ja reittejä sekä osallistumme esityksen liikkeeseen omassa kokevassa kehossamme. Festivaalin seminaarissa keskustellaan kävelyesityksiin liittyvästä taiteellisesta praktiikasta ja niiden mahdollisuuksista nostaa esiin ekologiseen tietoisuuteen ja osallisuuden kokemuksiin liittyviä kysymyksiä.

Perjantaina 20.9. festivaalin avautuessa saa ensiesityksensä ääniteos Jälkiä Tapulikaupunki, joka käsittelee sitä millaisessa vuorovaikutussuhteessa olemme ympäristömme kanssa. Teoksen tarkoitus on virittää ekologista herkkyyttä ja luoda kokemus kuulumisesta ja mahdollisuudestavaikuttaa tilaan, jossa elämme.

Jälkiä Tapulikaupunki on osa 14-osaista ääniteossarjaa, joka levittäytyy ympäri Helsinkiä vuosina 2019-2021. Teoksen tuotannosta vastaa teatteri Circus Maximus ja sitä tukee Koneen Säätiö.

Lauantaina seminaarin jälkeen nähdään kokemuksellinen kävelyesitys Kulmilla (työnimi), jossa kävelyn oppaina toimivat paikalliset asukkaat. Kävelyssä historialliset tapahtumat ja erityiset paikat kutoutuvat yhteen henkilökohtaisten muistojen ja kehollisten yhdessäolon muotojen kanssa. Kävelyn kokoaa yhteen koreografi Kati Raatikainen oppaiden ja asukkaiden tarinoita ja kokemuksia kunnioittaen.

Sunnuntaina festivaalin päättävä Riina Hannukselan teos Sharing on ehdotus tulevasta. Sen sijaan että kävely toisi eteemme sen mitä on nyt, se lähtee hienovireisesti tutkimaan sitä, mitä voisi olla huomenna. Sharing on hiljentymistä ja herkistymistä muiden läsnäololle ja yhdessä kulkemiselle. Teoksen aikana valmistamme ja nautimme yhdessä aterian.

Festivaalin esitykset ja seminaari ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Festivaalin järjestää Zodiak.

Paikallismaisemia-festivaali on osa Valokeilassa koillinen -hanketta, joka on Helsingin Kaupunginteatterin, Zodiak – Uuden tanssin keskuksen, Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Teatteri Tuikkeen yhteinen kolmivuotinen hanke.

Hankkeen tehtävänä on lisätä taide- ja kulttuuritarjontaa Tapulikaupungin, Suutarilan, Siltamäen, Puistolan ja Tapanilan kaupunginosissa vuosina 2019–2021. Valokeilassa koillinen on osa Helsingin mallia, joka kuuluu kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan.

www.valokeilassakoillinen.fi

 

 

Local Landscapes Festival, taking place in September 2019 in Tapulikaupunki, focuses on walking performances. The festival features three performances and a seminar dedicated to the theme.

When we walk, we became part of locations, streets and routes, and take part in the movement of the performance through our own bodily experience. The seminar discusses the artistic practice involved in creating walking performances, and the potential of such perfromances to highlight ecological issues and experiences of involvement.

The festival opens on September 20th with the premiere of the sound work Traces/Tapulikaupunki. It is a performance that aims to map the traces we leave in our environment and the traces that our environment leaves in us. It explores our interaction with the environment around us, aiming to tune into an ecological sensitivity, creating a sense of belonging and being able to influence the spaces that we inhabit.

Traces/Tapulikaupunki is an instalment in a 14-part series of sound works that spreads across Helsinki during 2019–2021. The work is produced by Circus Maximus, and the project is supported by Kone Foundation.

On Saturday after the seminar, the programme continues with the first performance of In the Hood (working title). it is an experiential walking piece guided by local residents. Over the course of the walk, historical events and special places intertwine with personal memories and forms of physical closeness. The walk is created by choreographer Kati Raatikainen, respecting the stories and the experiences of the guides and the local residents.

The festival closes on Sunday with Riina Hannuksela’s Sharing. This work is a proposal for something to come. Instead of presenting us with what we have now, the walk delicately explores what we might have tomorrow. Sharing is quieting down and listening to the presence of others and your walk together. During the piece we will prepare a meal and share it in location X.

The whole festival, produced by Zodiak, is free of charge.

Local Landscapes is a part of a joint three-year project – Valokeilassa koillinen – by Helsinki City Theatre, Zodiak, North Helsinki Band School and Theatre Tuike. The project is supported by the City of Helsinki.