Olet täällä

Luento
Pia Lindy & Pauliina Kettunen:
SUKUPUOLEN MONINAISUUDESTA TANSSI- JA ESITYSTAITEESSA

Kieli: suomi & englanti

Yhteistyössä: Teme – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Vapaa pääsy

VALSSAAMO

2.2.2019 15:30 - 17:30

Sivuaskel 2019 | Sukupuolen moninaisuudesta tanssi- ja esitystaiteessa

Luennon tavoitteena on lisätä valmiuksia tiedostaa ja huomioida sukupuolen moninaisuutta eri työtilanteissa. Kuinka tunnistaa omia ennakkoluuloja, piileviä ajatusmalleja, odotuksia ja stereotypioita? Kuinka purkaa opittuja ajatusmalleja, kyseenalaistaa binäärirakenteita ja sukupuolinormatiivisuutta, jotka ylläpitävät syrjintää? Kuka puhuu kenenkin suulla tai puolesta, ja mistä positiosta? Mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys työtilanteissa?

Luennolla pohdimme käsitteitä kuten binäärirakenteet, sukupuolinormatiivisuus, sukupuolikokemus sekä avaamme sukupuolisuuteen liittyvää terminologiaa. Keskustelemme sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta työelämän käytännöissä. Lisäksi pureudumme aiheisiin esimerkkien kautta. Luento on suunnattu tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Luennon pitäjät, tanssitaiteilijat Pauliina Kettunen ja Pia Lindy tutustuivat Setan ammatillisessa kouluttajakoulutuksessa 2015. Koulutus tarjosi valmiuksia muun muassa yhdenvertaiseen ja sensitiiviseen kohtaamiseen työtilanteissa sekä hlbtiq-tietotaidon soveltamiseen eri ammattialojen sisältöihin.

Pauliina Kettunen on Uudellamaalla vaikuttava tanssinopettaja, tanssitaiteilija ja aktivisti. Pauliina tekee tanssinopetustyötä taiteen perusopetuksen parissa Luoteis-Uudellamaalla. Henkilökohtaista ja jaettua tutkiva tanssitaiteilijuus kulkee opettajuuden rinnalla. Vuodesta 2013 Pauliina on toiminut aktiivina sateenkaarijärjestöissä sekä Setan kouluttajana monenlaisissa ympäristöissä nuorisotaloista eri ammattiryhmien kouluttamiseen. Opettajana, taiteilijana ja aktivistina hänen toimintansa tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisten kohtaamiseen yksilöinä.

Tanssija, koreografi Pia Lindy on toteuttanut useita esitys- ja yhteistyöprojekteja eri taiteilijoiden, työryhmien ja toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Hän on opettanut eri oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella sekä toiminut taiteellisissa työryhmissä ja organisaatioissa. Työssään Lindy on pohtinut yhteiskuntaan, tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia, arvoja ja normeja. Mitä tanssi/taide kertoo tai mitä sen pitäisi olla? Hän on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely- ja esitysmuotona sekä toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Viime vuosien erityinen painotus on ollut moninaisuuden esille tuomisessa ja osaamisen sekoittumisessa eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken.