Olet täällä

Kuva: Sanni SiiraJenni-Elina von Bagh: a life – nomadic melodrama

Vapaa pääsy

ZODIAK STAGE

To 3.5. 17:00 - 21:00

Tulevaisuuden koreografia jo tänään

Zodiak tarjoaa toukokuussa mahdollisuuden tutustua neljään vastavalmistuneeseen koreografiin ja heidän taiteelliseen ajatteluunsa. Tule kuulemaan millainen on suomalaisen koreografian tulevaisuus.

Keväällä 2018 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistuneet koreografit esittelevät 3. toukokuuta maisterintutkinnon opinnäytteensä. Opinnäytetyötään esittelevät Jenni-Elina von Bagh, Sara Gurevitsch, Sebastian Lopez Lehto ja Iiro Näkki.

Jokainen esittely kestää 45 minuuttia, alkaen tasatunnein. Esittelyjärjestys tarkentuu myöhemmin.

Esiteltävät teokset ovat:

Iiro Näkki: provide

provide on tilan poetiikasta vaikuttunut videoinstallaatio-, galleria- ja tanssiteos, joka pohtii henkilökohtaista suhdetta esitysympäristön rakentamiseen koreografisen työskentelyn ehtona. Purkamalla estetiikkaansa työ etsii reittejä avata liikkeen sisältämää maailmaa suhteessa jo elettyihin, koettuihin ja kuljettuihin tiloihin.

provide on kehonharjoituksen elävä installaatio, liiketutkimusprosessi sekä henkilökohtaisen harjoitushistorian tuote. Teos on osa pienten paikka- ja kontekstisidonnaisten töiden sarjaa, josta Kuopiossa on aiemmin esitetty duetto Kaareutuva (2016).

Ensi-ilta pe 27.10. klo 12.00 / Tanssiteatteri Minimi, Sotku


Jenni-Elina von Bagh
: a life – nomadic melodrama

A life suggests a translation of the philosophical concept "a life" (Deleuze) into the context of
performance. It´s inspired by a radical suggestion of life that includes not only the organic but also
the inorganic, not only life but also death. At the same time it asks about the very place where we
are in our lives right now, through being with these questions.

Our interests in this work are also playfulness of language, voice, and body in a constant state of
question and compositional play.

"A life is everywhere, in all the moments that a given living subject goes through and that are
measured by given lived objects: an immanent life carrying with it the events or singularities that
are merely actualized in subjects and objects. "(Deleuze)

Ensi-ilta to 16.11. klo 19 / Kallio Stage, Pengerkatu 11 A.

 

Sebastian López-Lehto: valtamerellinen

valtamerellinen on ykseys
liikutetuksi tuleminen
kannateltuna oleminen
valtamerellinen on rajojen hälveneminen
syntymä ja kuolema
kosminen tanssi
veden ruumis
– ja valon
kosketus läheltä
kosketus kaukaa

Lisäksi opinnäytesuunnitelmasta sisällöstä: "Tarkoituksena on tehdä esitys, jonka lähtökohtana on "oseaanisen tunteen" käsite ja sen tutkiminen esityskontekstissa. Tarkoitus on tutkia oseaanisen tunteen käsitettä ja sen yhteyttä muun muassa niin uskonnolliseen kokemukseen kuin myös ylipäänsä maailman "kannattalevaan" merkityksellisyyden kokemukseen. Käsite viittaa yhtäältä hetkelliseen yhdistymiseen toiseen rajattomaan entiteettiin (kokemuksellisten omien rajojen rikkoumiseen), ja toisaalta laajempaan esi-intentionaaliseen tunteeseen liittyen maailman kannattelevana kokemiseen ylipäänsä (ilman rajojen rikkoutumisen kokemusta)."

Ensi-ilta pe 8.12. klo 19.00 / Studio 2

 

Sara Gurevitsch: Working within from the belly of a beast (työnimi)

"Teoksen lähtökohtana oli kiinnostus sähköön ja hermostoon, siihen, miten väreily läpäisee kehon kaikki alueet. Halusimme tiivistää kehossa jatkuvasti läsnä olevaa värähtelyä ja lämmittää kehosta huokoisemman. Samalla lämmitetään havaintoa itsestä ja tilasta. (Työskentelyprosessin rinnalla kulkee Peter Sloterdjik'in essee Mobilization of the planet from the spirit of self-intensification sekä filosofi A.N Whiteheadin prosessiontologinen termistö, esim tarttuma.

Teoksen työnimi oli alkujaan Dry storm, kuiva myrsky, jonka lähtökohtana oli informaation mukanaan tuoma jatkuva muutos ja aineettomien asioiden vaikutuksen alaisena oleminen. Sittemmin olemme alkaneet kutsua teosta nimellä Working within from the belly of a beast, mutta perustana on edelleen vaikutussuhteet näkymättömän, ulkoisen ilmiön kanssa.

Teoksen tutkimusvaiheessa rakennamme tiloja itseemme suhteessa materiaaleihin ja toisiimme. Tila materialisoituu sitä kautta, ikään kuin kokemusperän kautta. Projekti alkoi sillä, että rakentelin siiman kanssa. Minua kiinnosti sen selkeä tuntuma. Muissakin valitsemissamme materiaaleissa, kuten puu, letku ja esiintyjät, on vahva kinesteettinen kokemus.

Haluamme tuoda esiin suhteisuuksia, jotka ovat jo olemassa työstettävissä materiaaleissa sekä esiintyjissä. Toiveena on laajentaa toiseutta ja peräänkuuluttaa hyväksymistä itseään, toisia ja valintojaan kohtaan. Jatkuvan muutoksen ja myllerryksen havainnointi voisi auttaa joustavuuteen." (Lähde: Saran haastattelu Taideyliopiston IssueX-lehdessä.)

Ensi-ilta ke 7.2. klo 19.00 / Kallio Stage, Pengerkatu 11 A.