Olet täällä

Z-FREE: HELI KESKIKALLIO

Kuva: Heli Keskikallio

Vapaa pääsy

ZODIAK STUDIO C4

Ti 24.3. 17:00 - 18:30 Ke 25.3. 17:00 - 18:30

Z-free: Heli Keskikallio

Z-free on Zodiakin residenssikonsepti, joka tarjoaa valituille taiteilijoille mahdollisuuden avata julkisesti omia työtapojaan, kehitellä ideoitaan ja ottaa yleisö mukaan työprosessiin.

Wild Thing -esitys työstää esiin asioita/olioita, jotka juoksevat villinä ja vapaana. Se tutkii ja manaa esiin villejä ruumiillisuuksia, tarkastelee asioiden/olioiden villiä tilaa sekä uudelleenjärjestelee valta/vaikutussuhteita. Esityskonsepti kietoutuu kahden käsitteen - Wild ja Thing - ympärille. Työ on itsenäinen osa koreografi Heli Keskikallion Thing-esitysten sarjaa.

”Zodiakin Z-free jaksolla työstämme villeyteen liittyviä praktiikoita sekä yhteistä ajattelua. Keskitymme Wild-konseptin tarkasteluun sekä villin ruumiin estetiikan hahmotteluun.  Työskentelymme pohjautuu Michel Foucault’n ja Giorgio Agambenin apparatus-käsitteeseen sekä kirjoituksiin kuuliaisesta kehollisuudesta. Apparatuksia ovat kaikki sellaiset asiat, jotka jollain tavalla rajaavat, hallitsevat ja määräävät mm. eleitä, olemista, affekteja, käyttäytymistä, haluja, liikettä tai ruumiillisuutta. Ne toimivat siis kulttuurisina koreografeina ennaltamäärittäen suhdettamme asioihin ympärillämme.

Olemme kiinnostuneita materiaalisten ja immateriaalisten ruumiillisuuksien välisestä suhdeverkostosta sekä erilaisten materiaalien toimijuudesta ja villeydestä.Millaista värähtelyä, virettä ja rytmiä asioissa on? Kuinka antaa näiden ominaisuuksien olla vapaasti ja villisti ilman, että järjestämme asioita itsellemme mielekkääksi ja vaiennamme värähtelyt?”

“Some people want to run things, some other things want to run.”
- Fred Moten ja Stefano Harney
 

Työryhmä: Johanna Karlberg, Heli Keskikallio, Taru Koski ja Lotta Suomi