Olet täällä

Z-FREE

Vapaa pääsy | Free admission

ZODIAK STUDIO C4

24.1.2019 17:00 - 18:30 25.1.2019 17:00 - 18:30

Z-free: Jaakko Nieminen

Z-free on Zodiakin tapahtumakonsepti, joka tarjoaa valituille taiteilijoille mahdollisuuden avata julkisesti omia työtapojaan, kehitellä ideoitaan ja ottaa yleisö mukaan työprosessiin.

Koreografi Jaakko Nieminen työskentelee Z-free-jaksollaan uuden, perheen dynamiikkaa käsittelevän teoksensa parissa. Nieminen avaa työskentelyään seuraavasti:

”Kokemus perheen dynamiikasta ja suhteista on monimerkityksinen kokonaisuus. Tällä teoksella haluan tutkia työryhmän kanssa näkemystämme tuosta dynamiikasta. Teoksen tulokulma on ihmistajunnan oivaltavassa kapasiteetissa, joka luo mahdollisuuden kokemukselle.

Myös kehollisista reaktioista käytettään usein nimeä kokemus, kun tarkastellaan sen oman orgaanisen elämän kannalta mielekkäitä tapahtumia ja reaktioita. Puhutaan myös kehon tajusta ja kehollisesta tiedosta. Prosessin aikana tarkastelemme erityisesti perhedynamiikan synnyttämiä kehollisia kokemuksia.

Perhe on yhtä aikaa humaanin omakohtainen asia sekä normisidonnainen ja vahvasti sidoksissa vallankäyttöön. Ilmipolitiikan sijaan perhe liittyy kiehtovasti ihmisyyden historialliseen muistiin.

Tavoitteenamme on luoda rikas ja heterogeeninen kokoelma psykofyysisiä olemisen tapoja, käsitteitä ja ajattelun malleja. Teos pohtii psykoanalyyttisen kehyksen – perheen – dynamiikkaa sekä koneellisen alitajunnan toiminnan persoonattomuutta. Teosteni katsoja-/kokijasuhde perustuu usein tyhjentymiseen merkityksestä. Pyrimme tuottamaan katsojalle kokemuksen, joka pakenee affektiivisuutta ja vain on, tuottamatta minkäänlaista arvotusta. Se on olemassa mutta ei ole jotain.”

Z-free-jaksolla Jaakko Niemisen kanssa työskentelevät tanssijat Jouni Majaniemi ja Aino Voutilainen.