Olet täällä

Zodiak kansainvälisesti

Zodiak – Uuden tanssin keskus on kansainvälisesti tunnettu merkittävänä, omaleimaisena ja innovatiivisena tuotantotalona ja toimijana. Zodiakin kansainvälisen toiminnan painopisteet ovat verkostoitumisessa, residenssitoiminnassa sekä kotikansainvälistymisessä. Kansainvälinen toiminta tukee Zodiakin ydintoimintaa, suomalaisen nykytanssin laadun kehittämistä.

Zodiakin pitkäjänteinen ja tavoitteellinen kansainvälinen toiminta ulottuu esitysviennistä kansainvälisiin vierailuihin, yhteistuotantoihin, residenssivaihto-ohjelmiin sekä laajaan verkottumiseen.

Zodiak toimii tärkeänä informaatiokanavana ja välittäjänä kansainvälisille esitystaloille ja festivaaleille, jotka etsivät uusia teoksia ja virtauksia esitettäväksi ohjelmistoissaan. Esitysviennin ohella Zodiak kehittää ja toteuttaa myös laajempia vientihankkeita yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Zodiak on mukana esitysviennin yhteistyöverkostoissa ja kansainvälisissä yhteistuotannoissa. Lisäksi Zodiak toteuttaa nykytanssin residenssivaihtotoimintaa, kansainvälistä promootiota, verkostoitumista ja kotikansainvälistymistä.