Olet täällä

Zodiak – Uuden tanssin keskus etsii taiteellista johtajaa

Zodiak hakee taiteellista johtajaa määräaikaiseen 3-5 vuoden työsuhteeseen tammikuusta 2020 alkaen. Hakijalta edellytetään kotimaisen ja kansainvälisen tanssi- ja esitystaiteen tuntemusta. Tehtävä on kokoaikainen tai se voidaan jakaa työtehtävien mukaan työparin kesken. Hakuaika päättyy 29.4.2019 klo 16.

Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiak järjestää vuosittain kansainvälisen Sivuaskel-festivaalin.

Zodiak – Uuden tanssin keskusta ylläpitää Zodiak Presents ry. Toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki. Zodiak on Helsingin tanssin aluekeskus.

Taiteellinen johtaja vastaa Zodiakin ja Sivuaskel-festivaalin taiteellisesta linjauksesta ja taiteellisen toiminnan kehittämisestä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu verkostoissa toimiminen, hankkeiden toteuttaminen sekä rahoituksen hankkiminen Zodiakin muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi hän osallistuu koulutuksen, yleisötyön, viestinnän ja markkinoinnin sekä muun sisällöntuotannon suunnitteluun.

Hakijalta edellytetään laajaa kotimaisen ja kansainvälisen tanssi- ja esitystaiteen tuntemusta, kokemusta kuratoinnista ja ohjelmistosuunnittelusta sekä näkemystä näiden taidealojen tulevaisuuden kehityssuunnista. Hakijan eduksi lasketaan ymmärrys tuotantotyöstä, kotimaisesta toimintaympäristöstä ja rahoituksen realiteeteista sekä halu kehittää Zodiakin erilaisia yhteistyö- ja yleisösuhteita.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä tavoitteelliseen tiimityöhön, sekä kykyä artikuloida eri sidosryhmille Zodiakin tavoitteita ja toiminnan arvoja. Taiteellinen johtaja toimii dialogissa uran eri vaiheessa olevien taiteilijoiden kanssa ja hänellä on kykyä innovoida ja mahdollistaa uutta sekä rohkeutta viedä taide-alaa eteenpäin.

Hakijalla on taide- tai kulttuurialan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto tai vastaava työelämässä hankittu kokemus. Taiteellisen johtajan työkielet ovat suomi ja englanti. Työpaikka sijaitsee Kaapelitehtaalla Helsingissä, ja työ edellyttää matkustamista Suomessa ja ulkomailla.

3-5 vuoden määräaikainen työsuhde alkaa 1.1.2020. Tehtävä on kokoaikainen tai se voidaan jakaa työtehtävien mukaan työparin kesken. Taiteellisen johtajan palkka on 2800–3300 euroa kokemuksen mukaan. Valittavan taiteellisen johtajan toivotaan osallistuvan vuoden 2021 ohjelmiston suunnitteluun jo loka-joulukuussa 2019. Tästä työtehtävästä maksetaan erillinen palkkio.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään jättämään 29.4.2019 klo 16 mennessä osoitteessa
https://www.recright.com/careers/fi/zodiak-uuden-tanssin-keskus/taiteellinen-johtaja-5c9a224c54c6fe3351a9b592

Toivomme hakemuksia pdf-muodossa, ansioluettelon voi toimittaa myös verkkoportfoliona. Kerrothan hakemuksessasi miten näet Zodiakin roolin taiteen kentällä ja miten kehittäisit sen toimintaa sen eri osa-alueilla. Rekrytoinnissa käytetään avoimen haun lisäksi suorahakua.

Liitä hakemukseesi myös 2-3 suosittelijaa, joihin voimme olla yhteydessä.

Valintaprosessi on kaksivaiheinen.

  • Hakemusten pohjalta osa hakijoista valitaan videohaastattelukierrokselle. Valinnoista ilmoitetaan pe 3.5.
  • Videohaastattelujen pohjalta tehtävään sopivimmat henkilöt pyydetään hallituksen ja henkilökunnan haastatteluihin. Valinnoista haastatteluihin ilmoitetaan ke 15.5. Haastattelut pidetään viikolla 22 tai 23.
  • Lopullinen valinta tehdään kesäkuun aikana.

Lisätiedot:

Zodiak - Uuden tanssin keskuksen toiminnanjohtaja Ari Tenhula
ari.tenhula@zodiak.fi
tai
puh 050 430 8664:

  • to 4.4. klo 13.30–16.00
  • to 11.4. klo 13.00-15.00
  • ti 16.4. klo 13.00-15.00

 

Taustamateriaalit