Olet täällä

TALK

TALK on Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kielten opetukseen perustettu työpajamenetelmä. Työpajoja ohjaa tanssitaiteilija yhteistyössä kielten opettajan kanssa. Työpajat tarjoavat toiminnallisia, liikkeeseen perustuvia tapoja kielten opiskeluun.

TALK –työpajat sopivat kaikille koulutustasoille ja ikäryhmille, sekä mm. maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Työpajoja järjestetään seitsemällä eri kielellä. Zodiak tarjoaa TALK-työpajoja ja opettajakoulutusta kouluille.

Työpajat ovat syntyneet osana Zodiakin yleisötyötä. Ne pohjautuvat vuodesta 2007 alkaen toteutettuihin Zodiakin kinesteettisiin kielityöpajoihin ja ne on palkittu vuonna 2012 Otavan kirjasäätiön ja Suomen kieltenopettajien liiton Vuoden kieliteko -tunnustuspalkinnolla luovasta tavasta kehittää nuorten kielitaitoa.

Monivuotiseen, vuonna 2013 alkaneeseen TALK - taidetta ja liikettä kieltenopetukseen -hankkeeseen on osallistunut kolmetoista eri koulua Helsingissä, Turussa ja Ypäjällä. Hankkeen aikana tanssitaiteilijat ovat ohjanneet säännöllisesti liikkeeseen pohjautuvia kielten opetuksen tunteja. 

Hankkeen puitteissa on laadittu video-opas. Opasvideot löytyvät alta. Kuhunkin videoon liittyvät tekstiopas löytyy kunkin videon alta pdf-tiedostona. Tiedostot löytyvät myös koostusti sivun lopusta.

Videoiden harjoituksia saa vapaasti käyttää ja varioida omassa opetuksessaan. Koulutus- ja julkaisutoiminnassa alkuperäislähde tulee mainita!

 

Video 1: Tunnin aloitus

00:18 Aloitus: tervehdyksiä, esittelyjä ja numerot

05:14 Tanssitaiteilija Annina Tuhkusen haastattelu

07:25 Ryhmän muodostaminen

09:48 Numerot

11:12 Tervehdykset tunnin alussa

12:05 Ranskan ja Englannin opettaja Katja Niemisen haastattelu

 talk_video_1_opas.pdf

 

Video 2: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Värit

01:43 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

02:17 Verbiharjoitus

07:51 Tanssitaiteilija Annina Tuhkusen haastattelu

08:38 Kehonosat

10:35 Kehonosat: patsas

12:38 Adjektiiviharjoitus 1

15:03 Adjektiiviharjoitus 2

15:38 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

talk_video_2_opas.pdf

 

Video 3: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Prepositiojalkapallo

02:42 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

04:06 Ajanmääreet 1

05:27 Ajanmääreet 2 

06:53 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

08:13 Viikonpäivät

12:46 Kyrilliset aakkoset

16:33 Apuverbit: sein vai haben?

18:24 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

 talk_video_3_opas.pdf

 

Video 4: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Huonekalut

02:51 Are you? -peli

04:06 Englannin ja saksan opettaja Rita Virran haastattelu

04:49 Käänteinen sanajärjestys

10:10 Adjektiivit ja adverbit 1 Piirissä pallo kiertää

12:16 Oppilas Mafaldan haastattelu

12:30 Adverbit 2 Liikkuminen + miten

13:47 Oppilas Nuutin haastattelu

14:08 Adverbit ja suunnat

17:40 Oppilas Pinjan haastattelu

18:04 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

 talk_video_4_opas.pdf

 

Video 5: Uuden oppiminen ja vanhan kertaaminen

00:18 Sanasto- ja kirjoitusharjoitus

01:15 Sanasto- ja puheen tuottamisen harjoitus yli - ali…

02:09 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

03:10 Numerot ja oman liikkeen tuottaminen Kovat ja pehmeät

07:34 Suunnat ja prepositiot Räppi

12:40 Tanssin- ja kieltenopettaja Liisa Taimenen haastattelu

 talk_video_5_opas.pdf

 

Video 6: Luovat tehtävät

00:18 Verbit, prepositiot ja adverbit tanssija - koreografi

06:40 Parkour

08:08 Ranskan ja englannin opettaja Katja Niemisen haastattelu

08:36 Suhinat

12:19 Ninjat

15:09 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

16:21 Lumihiutaletanssi

17:25 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

 talk_video_6_opas.pdf

 

Video 7: Tunnin lopetus ja kokeet

00:18 Tervehdykset

01:18 Tanssitaiteilija Amandine Doat’n haastattely

02:19 Kuullun ymmärtäminen venyttely

03:14 Tanssitaiteilija Jenna Rignellin haastattelu

04:33 Verbikoe

06:03 Kuullun ymmärtämisen koe

07:30 Tanssitaitelija Jenni Koistisen ja valmistavan luokan opettaja Eeva Suhosen haastattelu

09:54 Koe: liike, selostus ja tulkinta

11:00 Espanjan ja englannin opettaja Andrea Aallon haastattelu

 talk_video_7_opas.pdf