Olet täällä

Ohjaajat

 

Liisa Taimen, saksa

Olen Liisa Taimen, turkulainen kieltenopettaja (FM), tanssipedagogi sekä tuleva draamaopettaja. Olen opiskellut tanssipedagogiksi Hampurissa. Saksassa asuin kuusi vuotta, jonka jälkeen muutin takaisin Suomeen. Opiskelin saksalaista filologiaa, pohjoismaisia kieliä sekä kasvatustiedettä Turun yliopistossa. Tällä hetkellä täydennyskoulutan itseäni draamaopettajaksi Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Haluan tarjota oppilailleni mielenkiintoisia ja kiehtovia oppitunteja, jossa he oppivat oppimaan kieliä erilaisin, innostavin eikä vain perinteisin keinoin. Taiteen ja liikkeen keinoin oppilaalle tarjotaan mahdollisuus ilmiön tutkimiseen, itsenäiseen oivaltamiseen kehoa ja mieltä erottamatta! Monet oppilaat ovat sanoneet, että liikkeen lisääminen oppitunneilla on parantanut heidän keskittymistään oppituntien aikana, jonka olen myös opettajana huomannut. TALK -hankkeen aikana on ollut suuri ilo seurata oppilaiden riemua ja rohkeaa heittäytymistä toiminnallisen opiskelun kiehtovaan maailmaan!

Saksaksi:

Ich bin Liisa Taimen, Sprachlehrerin und Tanzpädagogin aus Turku, Finnland. Tanzpädagogik habe ich in Hamburg gelernt. Ich wohnte sechs Jahre in Deutschland, bevor ich nach Finnland zurückkehrte. Danach studierte ich an der Universität Turku Germanistit und die nordischen Sprachen. Zurzeit studiere ich auch Dramapädagogik an der Universität Jyväskylä.

Ich möchte meinen SchülerInnen interessante und faszinierende Lehrstunden anbieten, in denen sie unterschiedliche und neue Methoden kennenlernen. Mit Hilfe der Kunst und Bewegung kann der Schüler sich selbst dem Thema annähern und dadurch das Phänomen des Lernthemas besser wahrnehmen, aber ohne dass man den Körper und Geist trennt. Mehrere SchülerInnen haben gesagt, dass sie sich durch die Bewegung während der Lehrstunden besser konzentrieren können und das Gleiche habe ich als Lehrerin gemerkt. Das Beste in diesen Kinästhetischen Sprach-Workshops ist die Freude und Spontanität der SchülerInnen sehen und folgen zu können.

Riina Hannuksela, venäjä

Minun nimeni on Riina Hannuksela. Olen tanssinopettaja ja tanssitaiteilija.

Valmistuin Kuopion musiikki- ja tanssiakatemiasta tanssinopettajaksi vuonna 2010. Aiemmalta koulutukseltani olen filosofian maisteri. Opiskelin yliopistossa kulttuurihistoriaa ja Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta.

Vuonna 2003 olin Pietarissa vaihto-opiskelijana ja rakastuin kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Olin opiskellut venäjän kielen alkeita, mutta vasta Venäjällä opin kieltä yrityksen ja erehdyksen kautta. Venäjän kieli on minusta äärettömän kaunis, mutta vaikea kieli. Kieli poikkeaa suunnattomasti suomen kielestä ja sillä voi esimerkiksi ilmaista aivan erilaisia asioita kuin suomen kielellä. Venäjän kieli on täynnä tunnetta!

Viime vuosina olen tehnyt paljon töitä tanssikouluissa ja erilaisissa projekteissa. Tykkään työskennellä eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten kanssa. TALK-hankkeessa silmäni ovat avautuneet näkemään, miten erilaisia oppijoita me keskenään olemme. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että – niin opetuksessa kuin vuorovaikutuksessa ylipäätään – kunnioitettaisiin jokaisen yksilöllistä tapaa hahmottaa maailmaa ja olla siinä.

Amandine Doat, ranska

Valmistuttuani vuonna 2011 tanssijaksi, päätin seikkailunhaluisena tulla Suomeen opiskelemaan sirkusta. Opiskelin Lahden sirkuskoulussa, josta valmistuin toukokuussa 2015. Perustin Tomas Takolanderin kanssa Cirque des Puces companyn vuonna 2013, jossa toimin edelleen myös ohjaajana. Koska olimme kiinnostuneita lasten kanssa työskentelystä, kiersimme paljon esiintymässä eri kouluissa ympäri Suomea.

TALK-projektin uusi opetusmetodi jatkaa luonnollisesti työtäni lasten kanssa. Se avaa erilaisen tavan oppia, joka on mielestäni oleellinen osalle oppijoista. Syyskuusta 2015 lähtien olen kokeillut erilaisia harjoituksia oppilaiden kanssa, yrittäen joka kerta luoda vahvempaa luottamusta välillemme. Mielestäni liikkeen ja äänen käyttö auttaa keskittymään hetkeen paremmin, joten se auttaa meitä pitämään mielessä asiat jotka opimme.

Ohjaajana ymmärrän opiskelijoiden tilanteen uuden kielen opiskelussa. Oma suomen kilelen taitoni ei vielä ole täydellinen ja toisinaan olen joutunut keksimään uusia tapoja, joilla saamme kommunikaation toimimaan. Olen yhdistänyt ranskaksi annettuihin ohjeisiin miimiä ja elekieltä ja oppilaat ovat sitten yhdessä kääntäneet ohjeet suomeksi.

Ranskaksi:

Curieuse d'aventure, je suis venue en Finlande après avoir validée ma licence en danse au conservatoire CNSMD de Lyon en 2011. Fascinée par les spectacles multidisciplinaires incluant le cirque, j'ai fais des études à l'école de cirque de Lahti où je suis sortie diplômée en mai 2015. J'ai fondée et je dirige la compagnie Cirque des Puces depuis 2013 avec Tomas Takolander. Intéressés à partager notre art avec les enfants, nous sommes très actifs dans le spectacle jeune public et nous avons beaucoup tournés dans les écoles en Finlande. 

Le nouveau concept d'enseignement du projet TALK rentre naturellement dans la continuité de mon travail avec les enfants. Il ouvre une différente perspective dans l'enseignement qui, je pense, est essentiel pour certaines personnes. Depuis septembre 2015, j'ai expérimenté différents exercices avec les élèves de l'école Yhtenäiskoulu à Käpylä, essayant à chaque cours de construire une confiance de groupe. Je pense qu'utiliser le mouvement et le son nous permet de mieux se concentrer au présent et donc aide à ancrer ce que l'on apprend. En tant que professeur, je comprends la situation d'apprendre une nouvelle langue. Mon finnois n'est pas encore parfait et j'ai dû inventer de nouvelles façons de communiquer avec les enfants. Quand je leur donne une instruction en Français, je mélange le mime et des gestuelles, comme ça les élèves traduisent en finnois.

 

 

Jenna Rignell, englanti ja suomi toisena kielenä

"Ihminen muistaa parhaiten sen, mitä tehdessään hänellä on hauskaa" -Herakleitos

 Olen koulutukseltani tanssitaiten maisteri ja olen valmistunut Teatterikorkeakoulusta, jossa olen suorttanut tanssipedagogiikan opinnot. Lisäksi olen joogaohjaaja ja lapsijoogaohjaaja. 

TALK:issa opetan englantia ja suomea toisena kielenä. Kävin itse 6. luokan englanniksi Uudessa-Seelannissa perheemme asuessa siellä.  Myöhemmin olen kartuttanut englannin kielen taitoani ulkomaisilla tanssikursseilla sekä opiskelemalla vuoden holistista pedagogiikkaa kansainvälisessä kansalaisopistossa.

Olen vahvasti kinesteettinen oppija itse eli opin parhaiten toiminnan, liikkeen ja osallistumisen kautta. Nautin myös tällaisesta toimintatavasta eniten;  kun pääsen osallistumaan ja liikkumaan, oppiminen ei tunnu minusta työltä vaan aidosti kivalta ja kiinnostavalta.  

Onkin ollut erittäin antoisaa TALK:in kautta päästä näkemään myös muissa oppilaissa ja opettajissa spontaania oppimisen halun syventymistä. Olen saanut tunneilla nähdä oppimisessa paljon iloa, intoa, tuloksia sekä sosiaalisten suhteiden rikastumista. 

 

Annina Tuhkunen, espanja ja suomi toisena kielenä

Olen Helsingissä asuva tanssija ja tanssinopettaja. Erikoisosaamiseni liittyy länsiafrikkalaisiin tansseihin, joita olen opiskellut laajasti Suomessa ja ulkomailla. Tanssiopintojen lisäksi olen valmistunut Helsingin yliopiston kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmasta pääaineenani Latinalaisen Amerikan tutkimus.

Ohjaan  TALK:issa espanjan ja S2-kielityöpajoja. Espanjan kielestä olen suorittanut perusopinnot yliopistossa, mutta varsinaisesti opin kielen käytännön kautta jo lukioaikoina ollessani vaihto-oppilaana Meksikossa. Sittemmin olen asunut ja oleskellut Meksikon lisäksi myös Argentiinassa, Chilessä ja Perussa työn ja opintojen merkeissä.

Kieli on kommunikoinnin väline, mutta ainakin omana kouluaikanani kielen opiskelu painottui enimmäkseen kieliopin pänttäämiseen, eikä puheen tuottamista juurikaan harjoiteltu. Itse yritän rohkaista oppilaita puhumaan, vaikka kielitaito olisikin vielä puutteellinen ja muistutan, että on ok tehdä virheitä – niistä opitaan yhdessä. Parhaita hetkiä ovat olleet ne, kun luokan ujo ja hiljainen oppilas on kerrankin uskaltanut sanoa jotain ääneen luokan edessä tai kun lukihäiriöstä kärsivä oppilas on todennut tunnin jälkeen, että on ensimmäistä kertaa pysynyt mukana kielen tunnilla.

Espanjaksi:

Soy bailarina y profesora de danza, especializada en danzas de la África Occidental. Además de los estudios de danza, tengo un Máster en Encuentros Interculturales y Estudios de Latinoamérica, realizado en la Universidad de Helsinki.

En el proyecto TALK dicto talleres de español y finés. He hecho los estudios menores de la lengua española en la universidad, pero en realidad aprendí español en la práctica cuendo viví en México un año como etudiante de intercambio. Además de México, he pasado mucho tiempo estudiando y trabajando también en Argentina, Chile y Perú.

La lengua es un medio de la comunicación, pero según mi propia experiencia en la escuela los estudios de la lengua se concentraban mucho en la gramática y no en la práctica. A mis alumnos trato de animarlos a hablar y les recuerdo que no pasa nada si no sale todo perfecto. Todos equivocamos y juntos aprendemos de los errores. Los mejores momentos han sido aquellos que un estudiante callado y  tímido se ha soltado a hablar o, que un estudiante con dyslexia ha dicho que por la primera vez pudo seguir la clase.

Sanna From, ruotsi ja suomi toisena kielenä

Nimeni on Sanna From. Olen valmistunut tanssinopettajaksi Tukholman Danshögskolanista vuonna 2000, jonka jälkeen olen työskennellyt monipuolisesti tanssin kentällä niin opettajana kuin esiintyjänäkin. TALK-hankkeessa opetan ruotsia Porolahden ala-asteella ja S2-ryhmiä suomalais-venäläisessä koulussa. Ruotsin kielen olen oppinut korvakuulolta opiskellessani Tukholmassa.

Parasta TALK:ssa ovat ne hetket, kun päästään flow-tilaan ja melkein unohtuu, että ollaan koulussa. Sillon oppilaat vapautuvat, keksivät omia ideoita ja oppiminen tapahtuu kuin itsestään.

Ruotsiksi:

Jag heter Sanna From. Jag har studerat dans pedagogik i Danshögskolan I Stockholm. Efter min utexaminering (år 2000), har jag jobbat som danspedagog och dansare i många olika sammanhang. I TALK undervisar jag svenska på Porolahti grundskolan samt finska som andraspråk på finska-rysska skolan. Jag har lärt mig svenska språket under den tiden jag studerade dans i Stockholm. 

Det bästa i TALK är när man når flow tillståndet med gruppen och nästan glömmer att man är på skolan. Då befriar sig eleverna och får egna ideér och lär sig nästan helt av sig själva.

Jenni Koistinen, suomi toisena kielenä

Olen tanssitaiteilija ja tanssinopettaja. Olen opiskellut Hollannissa ja Saksassa Arnheimin taidekorkeakoulussa kansainvälisellä Uuden tanssin linjalla. Sittemmin olen tehnyt monenlaisia töitä tanssin kentällä tanssijana, koreografina, tanssinopettajana, taiteellisena suunnittelijana ja koordinaattorina. 

Opetan tällä hetkellä S2-luokkia Vuosaaren ala-asteella ja Suomalais-venäläisessä koulussa.

Taiteellisessa työssäni on usein ollut läsnä kielen, erityisesti kirjoitetun kielen, ja liikkeen suhde. Merkitysten monisuuntainen avautuminen kielen ja liikkeen välisessä maastossa ja toisaalta tanssi ja kieli itsen maailmaan kirjoittamisen tapoina ovat minulle kiinnostavia asioita.

Talk-tunneilla palkitsevinta on nähdä miten tanssiin ja liikkeeseen heittäytyminen rentouttaa ja vahvistaa lapsia. Se tuo mukanaan rohkeutta, iloa ja hetkessä läsnäoloa; oppimiselle välttämättömiä asioita. Olen todistanut mieleenpainuvia hetkiä joissa yhdessä tanssimisen ja liikkumisen kautta juuri Suomeen muuttanut lapsi solahtaa osaksi muuta ryhmää kuin itsestään,  tilanteita joissa kommunikaation, nähdyksi tulemisen, mukana olemisen ja tekemisen tarve saa unohtamaan puutteellisen kielitaidon.