Olet täällä

TALK-hanke

TALK - taidetta ja liikettä kieltenopetukseen on Zodiak - Uuden tanssin keskuksen yleisötyön Koneen Säätiön rahoittama 2013 alkanut monivuotinen suurhanke (2013-2017), jossa tanssitaiteilijat jalkautuvat koulujen kielten tunneille.

Olemme hankkeen aikana työskennelleet kahdessakymmenessä eri peruskoulussa Helsingissä, Turussa ja Ypäjällä 1-9 luokkien englannin, ruotsin, ranskan, espanjan, venäjän, ja suomi toisena kielenä opetusryhmissä. Hankkeessa ovat olleet mukana seuraavat koulut: Hietakummun ala-asteen koulu, Vuosaaren ala-aste, Puistolanraitin ala-asteen koulu, Porolahden peruskoulu ala- ja yläaste, Käpylän Yhtenäiskoulu,  Suomalais-venäläinen koulu, Kartanon koulu (Ypäjä), Perttulan koulu (Ypäjä), Haarlan koulu, Puolalan koulu, Kaisaniemen ala-asteen koulu, Helsinki International School, Meilahden yläasteen koulu, Stadin ammattiopisto, Elias-koulu, Alppilan yläasteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Poikkilaakson ala-asteen koulu, Helsingin suomalainen yhteiskoulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu.

TALK-hanke tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää toiminnallisia menetelmiä kielenopetuksessa. Tanssitaiteilija ja kielten opettaja työskentelevät työpareina kehittäen toiminnallisia tapoja opettaa kieltä. Tanssitaiteilijat opettavat ryhmää kahden tunnin ajan kuukausittain osana vieraiden kielten opetusta.

Valmistavien luokkien kanssa opetus tapahtuu kerran viikossa 90 minuuttia kerrallaan. Jos koulussa on käytössä kurssimuotoinen lukujärjestys, aikataulu sovitetaan sen mukaan. Opettajat ja tanssitaiteilijat kokoontuvat yhteiseen päivän mittaiseen kehitysseminaariin kaksi-kolme kertaa kunkin lukuvuoden aikana.

Hankkeen käytännön menetelmistä on tehty video-opas, joka on vapaasti katsottavissa. Harjoituksia saa käyttää ja muokata itselleen sopivaksi. Koulutus- ja julkaisukäytössä pitää mainita harjoitteen alkuperä.

TALK -hankkeen tavoitteet

TALK on kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on pitkäkestoisen työn avulla kehittää Zodiakin kielityöpajojen sisältöä ja menetelmiä niin, että niistä syntyy kansainvälisesti merkittävä taiteellinen ja moniammatillinen (tanssitaiteilijat ja opettajat) menetelmä kielenopetukseen. Hankkeen tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa. Hankkeen tavoitteena on levittää edelleen siinä syntyneitä hyviä käytäntöjä nettipohjaisen video-oppaan avulla. Hankkeen tavoitteena on koota tietoa kansainvälisistä vastaavista menetelmistä ja verkostoitua vastaavien toimijoiden kanssa kansainvälisesti. Saatua tietoa käytetään hyväksi taiteilijoiden ja opettajien työnohjauksessa ja koulutuksessa. 

Hankkeen taustaa

Nykyinen TALK-hanke pohjautuu vuodesta 2007 alkaen toteutettuihin Zodiakin Kinesteettisiin kielityöpajoihin. Vuonna 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan kielityöpajojen kehittämiseen. Työpajamenetelmää olivat kehittämässä tanssitaiteilijat Jenna RignellSatu Palokangas ja Gabriela Aldana-Kekoni.

Lokakuun 2012 alussa Zodiakille myönnettiin Otavan kirjasäätiön ja Suomen kieltenopettajien liiton tunnustuspalkinto Vuoden kieliteko 2012 luovasta tavasta kehittää nuorten kielitaitoa. 

Vuoteen 2013 mennessä kielityöpajat olivat olleet Zodiakin yleisötyön ohjelmassa jo usean vuoden ajan. Taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi niitä oli pystytty pitämään enimmäkseen vain yksittäisinä tai lyhyinä työpajasarjoina. Tämä esti menetelmän sisältöä kehittymästä täyteen potentiaaliin niin taiteellisesta kuin opetuksellisestakin näkökulmasta. Vuonna 2013 Koneen säätiö myönsi Zodiakille Kieliohjelmastaan apurahan kielityöpajojen pitkäkestoiseen kehittämiseen. TALK-hanketta ovat tukeneet myös Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö

Hanketta ohjaa Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi.

 

Videon räppi on kirjoitettu saksan tunnilla oppilaiden ensin opiskeltua itsensä esittelyä, kuulumisten kyselyä ja lukusanoja. Oppilaat miettivät fraaseja, mitä he olivat kerhossa oppineet ja luettelivat niitä. Ohjaajan kanssa yhteistyössä kirjoitettin räppi ja mietettiin liikkeet, miten näitä fraaseja ja lukusanoja voitaisiin kuvastaa.

 

Lue lisää mitä TALK-hankkeesta on kirjoitettu:
talk-lehtijutut.pdf