Olet täällä

 

 

"Iloa ja riemua sellaisten kasvoilla, joita perinteinen tapa oppia ei kiinnosta." (Opettajan palaute, TALK, 2014)

"Toiminta hitsaa luokkaa voimakkaasti yhteen." (Opettajan palaute, TALK, 2014)

 

Kysy lisää ja tilaa työpaja:

Katja Kirsi

katja.kirsi@zodiak.fi

050 343 9302

Tilaa työpaja

TALK - työpajat kieltenopetukseen

Zodiak - Uuden tanssin keskuksen kielityöpajassa opiskellaan kieliä toiminnan ja liikkeen kautta. Kielenoppimista lähestytään kaikkien aistikanavien, pelin ja leikin kautta, jolloin ilmapiiri on rento ja hauska ja otollinen oppimiseen.

Työpajoja on tarjolla seuraavilla kielillä

 • suomi toisena kielenä (S2-ryhmät ja valmistavat luokat sekä eri-ikäisten maahanmuuttajien suomen kielen opetus)
 • espanja
 • saksa
 • ranska
 • venäjä
 • ruotsi
 • englanti

 TALK-MENETELMÄN AVULLA VOIDAAN

 • opetella uutta kielioppiasiaa tai kerrata vanhoja taitoja.
 • harjoitella ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä
 • aktivoida oppilaita työskentelemään ryhmässä sekä yksin
 • motivoida ja herättää oppilaiden mielenkiinto opittavaa kieltä ja kulttuuria kohtaan
 • yhdistää kielten ja liikunnan opiskelu

Työpajassa voidaan harjoitella ryhmän taitotason mukaan mm. tervehdyksiä, esittäytymistä, paikallissijoja/prepositioita, verbien taivutusmuotoja, kysymyslauseiden muodostamista, sanajärjestystä ja lukusanoja. Liikkeeseen pohjautuvat harjoitukset sopivat hyvin erilaisten sanastojen opetteluun ja ne toimivat apuna tekstin tuottamisessa. Työpajassa voidaan joko kerrata ryhmän jo harjoittelemia asioita tai opiskella heille kokonaan uutta asiaa.

 LÄHTÖKOHTANA MONIAISTISUUS

 • TALK-työpajoissa on moniaistinen lähestymistapa, joka auttaa oppimaan ja ymmärtämään kielen rakenteita ja rohkaisee käyttämään opittavaa kieltä. Liikkeen avulla oppitunneista tulee dynaamisia ja vaihtelevia, ja työpajat palvelevat kaikkia eri oppimistyylin edustajia
 • Opettajat voivat käyttää jatkossa kielityöpajoissa tehtäviä harjoitteita rikastuttamaan omaa opetustaan ja kehittää niitä edelleen luokkahuonekäyttöön sopiviksi
 • Työpajat tukevat osallistujien ryhmäytymistä ja auttavat kehittämään vuorovaikutustaitoja sekä luovaa ilmaisua

Työpajan tarkempi sisältö sovitaan ryhmän taitotason mukaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Työpajan ohjaajina toimivat opetettavan kielen hallitsevat tanssitaiteilijat.

 TYÖPAJAN TILAAMINEN

 • Hinta alkaen 100 € / tunti
 • Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hintaan tulevat lisäksi matka- ja päivärahakulut sekä mahdolliset majoituskulut
 • Kysy lisää tai tilaa työpaja:

 

Lapset piirsivät saksan tunnilla ensin ilmapalloille surullisia tai iloisia tai erittäin iloisia kasvoja. Heidän tehtävänä oli pitää ilmapallot ilmassa ja koskettaessaan ilmapalloa samalla sanoa saksaksi se tunnetila, miltä ilmapallo näyttää tunnetilaltaan.

 

5. luokkalaiset harjoittelevat englanninkielen prepositioita yksinkertaisten käsi- ja jalkaliikkeiden avulla.