Olet täällä


”Heti kun olen liikkeellä olen paljon virkeämpi, saan uutta energiaa pääkoppaan.” (Osallistujan palaute, 2016)

 


”Mukavinta [tanssitunnilla on ollut] hyvä yhteishenki, liikunnallisuus, hyvä päivä.” (Osallistujan palaute, 2016)

 


”Tästä on tullut toinen paikka, missä on hyvä olla.” (Osallistujan palaute, 2016)

 


”Haluaisin tutustua vielä lisää samoihin ihmisiin.” (Osallistujan palaute, 2016)

 

Yhteystiedot:

Yleisötyövastaava:
Katja Kirsi
katja.kirsi@zodiak.fi
050 343 9302

Kurssitiedustelut:
Inari Pesonen
inari.pesonen@zodiak.fi
050 412 7116

Tanssihanke autismin kirjon nuorille

Hankkeen tarkoituksena on tarjota autismin kirjon nuorille mahdollisuus harrastaa tanssia ja etsiä tanssitaiteen keinoin väyliä itseilmaisuun ja luovaan toimintaan. Projektin läpäisevänä teemana on ollut kommunikaatio ja liikkeen tutkiminen yhtenä kommunikaation muotona.

Vuosi 2017

Autismin kirjon nuorten tanssitunnit saavat jatkoa 9.3. alkaen. Tunnit pidetään aina kerran viikossa torstaisin Zodiakin studiossa B2. Tunteja ohjaa tänäkin vuonna koreografi Liisa Pentti ja apulaisohjaajana toimii Tuula Turunen. Tunneille osallistuu yhteensä 6 autismin kirjon nuorta.

Vuodet 2015 ja 2016

Tanssitunnit autismin kirjon nuorille alkoivat syyskuun 2015 alussa koreografi Liisa Pentin johdolla. Mukana oli koko projektin ajan 10 nuorta, jotka oli jaettu kolmeen eri ryhmään. Ryhmien koko oli 2-5 henkilöä. Tanssitunteja pidettiin Kaapelitehtaalla kerran viikossa huhtikuuhun 2016 asti. Projekti huipentui 1.4.2016 järjestettyyn päätösjuhlaan ja elokuvan ensi-iltaan.

Tilaisuudessa osallistujat esittivät tunneilla tehtyjä harjoitteita Liisa Pentin johdolla ja projektin puitteissa valmistunut lyhytelokuva Tanssitunti esitettiin ensimmäisen kerran yleisölle. Elokuvan ohjasi Sari Antikainen ja sen kuvaajana toimi Päivi Kettunen. Dokumentaarinen lyhytelokuva kuvaa herkällä ja kauniilla tavalla projektin kulkua ja sisältöä sekä siihen osallistuneita henkilöitä.

Tanssihanke toteutettiin yhteistyössä Liisa Pentti +CO:n kanssa. Tanssitunneilla avustavana ohjaajana ja hankkeen asiantuntijana toimii Annina Lindeman Autismisäätiöstä. Lisäksi tunneilla olivat läsnä koreografin assistentit Tuula Turunen ja Laura Sorvari. Tunneilla tehtiin monenlaisia, usein tanssia ja musiikkia yhdistäviä harjoituksia. Harjoitukset pohjautuvat Liisa Pentin yli 30-vuotiseen kokemukseen kontakti-improvisaation, Todd Alignement -tekniikan ja Body-Mind Centering -menetelmien parissa. Lisäksi tanssijat ovat harjoitelleet lyhyitä tanssisarjoja sekä myös oman liikkeen tuottamista. 

Hankkeen tavoitteita

Autismin kirjon nuorten on vaikea pärjätä terveille lapsille ja nuorille suunnatuilla tanssitunneilla. Autistinuorille löytyy hyvin vähän mahdollisuuksia harrastaa, saatikka olla itse aktiivisia taiteentekijöitä. Autismin kirjoon kuuluville henkilöille ryhmäkoot tulee olla pieniä ja parhaisiin tuloksiin päästään, jos nuoret voivat työskennellä ajoittain yksilöohjauksessa tanssinohjaajan kanssa. 

Hankkeen tavoitteena oli antaa autismin kirjon nuorille mahdollisuus harrastaa tanssia ja etsiä tanssitaiteen keinoin väyliä itseilmaisuun ja oman taiteellisen työn toteuttamiseen. Hankkeen aikana pyrittiin kehittämään edelleen tapoja, joilla tanssia voi ohjata autistisille nuorille. Tavoitteena oli tutkia, voiko liikkumisen ja kosketuksen kautta löytää väyliä autististen henkilöiden maailmaan ja voivatko he puolestaan löytää keinoja kommunikoida ja toimia liikkeen välityksellä. 

Hankkeen taustaa

Zodiak on työskennellyt tanssin ja liikkeen keinoin autististen nuorten kanssa Autismisäätiössä vuonna 2007 ja Jokiniemen koulussa vuonna 2008 koreografi Liisa Pentin johdolla. Tanssitunnit olivat merkityksellisiä tunneille osallistuneille nuorille. Autismisäätiön henkilökunta ja Jokiniemen koulun opettajat raportoivat, että tanssihetkien myötä nuorten yleinen vireystila kohosi ja ulkopuolisen maailman aistiminen voimistui. Nuorilla oli selvä motivaatio toimintaan ja liikkeet auttoivat heitä luomaan omia mielikuvia sekä yhdistämään tapahtumia ja paikkoja. Lisäksi tanssiminen kehitti nuorten asentotuntoa ja kehon hahmottamista, joiden kanssa lähes kaikilla autismin kirjon henkilöillä on vaikeuksia.

Hankkeesta sanottua

"Projekti on ollut kaikenkaikkiaan hyvin kiinnostava ja opettavainen. Yksi suurimpia oivalluksia on ollut huomata, kuinka monenlaisia tapoja kommunikoida on olemassa. Sanat, joihin usein olemme yllättävänkin sidoksissa, on vain yksi kommunikaatiomuoto muiden joukossa. Siksi tanssi ja elokuva ovat olleet todella osuvia kanavia käsitellä ja tutkia näitä teemoja." (Elokuvaohjaaja Sari Antikainen)

"Oli ihastuttavaa nähdä tanssijoiden muuntuminen osallistujasta tai sivustaseuraajasta itse tekijäksi, kokijaksi ja tuottajaksi. Projektiin osallistuneet henkilöt saivat kokemuksen olla itse toimijoina tai toiminnan tuottajina, sen sijaan, että olisivat toimintojen kohteena. Näin projektin aikana paljon iloa, oman mukavuusalueen ylittämistä, uskallusta, kurottamista kohti toista henkilöä ja liikkeiden mukanaan tuomaa varmuutta ja osaamista." (Annina Lindeman, valmentaja, Autismisäätiö)

"Huomasin myös, että kosketuksella oli erityinen ja tärkeä merkitys liikkeellisen tiedon välittäjänä. Kosketus auttoi hahmottamaan kehon rajoja sekä ympäröivää tilaa ja tulemaan siitä tietoiseksi. Monille tuotti aluksi vaikeuksia esim. hahmottaa takana oleva tila, mutta vähitellen pääsimme siihen pisteeseen, että he uskalsivat mm. antaa painonsa takanaolevalle parille ja kaatua taaksepäin silmät kiinni. Kaikissa ryhmissä tapahtui kehitystä suhteessa liikkeelle antautumiseen ja sen tuottamiseen." (Koreografi Liisa Pentti)

"Kaikista kolmesta ryhmästä voi sanoa, että niissä tapahtui kehitystä niin keskittymisen kuin oman liikkeen tuottamisen sekä ryhmän kuuntelun suhteen. Tuntuu, että puolen vuoden työ on avannut mahdollisuuksia jatkaa eteenpäin. Erityisen kiinnostavaksi koin kun osallistujat alkoivat hahmottaa tietoisella tasolla kehonsa kolmiulotteisuutta ja rotaatiota oman akselin ympäri sekä painon ja toisen varaan antautumisesta avautuvat kokemukset. Nämä monivivahteiset aistimukselliset kokemukset vaikuttivat syventävän liikkeen kokonaisvaltaista tiedostamista ja havainnoimista ja edesauttoivat merkittävästi osallistujien rentoutumista." (Koreografi Liisa Pentti)

"Ilman muuta toivomus olisi, että pystyttäisiin jatkamaan samalla porukalla. Ryhmän koko oli myös sopiva ja opettajat aivan mahtavia! Haluaisin kiittää kaikkia kurssin opettajia koko tanssikaudesta. Toivottavasti opetatte meitä myös ensi syksynä." (Osallistujan palaute)

Lisätietoa hankkeesta

Tiedote 1: Haku auki: Zodiak aloittaa tanssitunnit autismin kirjon nuorille

Tiedote 2: Tanssitunnit autismin kirjon nuorille käynnistyivät

Tiedote 3: Tanssitunnit autismin kirjon nuorille jatkuvat keväällä 2016

Tiedote 4: Tanssitunnit autismin kirjon nuorille päättyivät 1.4. päätösjuhlaan ja elokuvan ensi-iltaan 

Työharjoittelussa Zodiakissa: Tanssihanke autismin kirjon nuorille

 

Hanketta ovat tukeneet Helsingin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa Zodiakin yhteistyökumppaneina toimivat Autismisäätiö, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Liisa Pentti +CO.