Olet täällä

Liiketalouksien koreografiaa

Seuraava luento: 8.12.2009 klo 17.30

Kaikille avoimet luennot

Zodiak – Uuden tanssin keskuksen avoimessa talousalan asiantuntijoiden luentosarjassa on vieraana tiistaina 8.12. klo 17.30 markkinoinnin professori Anu Valtonen Lapin yliopistosta. Hän luennoi aiheesta "Levon liike. Avauksia unitalouteen".

Tule yllättymään ja keskustelemaan talouden liikkeestä!

KAIKILLE:


Liiketalouksien koreografiaa – Uudet Z-luennot!

Aika: Tiistaina 6.10.2009 klo 18, tiistaina 10.11.2009 klo 18 sekä tiistaina 8.12.2009 klo 17.30 (Huomaa aikaisempi aloitus!)
Paikka: Zodiakin Studio C4, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C-porras, 4. krs.

Vapaa pääsy.


Lisätietoja tiedottaja Jaana Tammiselta, jaana.tamminen (at) zodiak.fi 

Talouselämää koskettavat kysymykset ovat väistämätön osa taidetta
ja taiteen tekemistä. Nämä kulttuuri-ilmiöt ja osaamisalueet
kietoutuvat vahvasti yhteen.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
aloitti avoimen talousalan asiantuntijoiden luentosarjan 6.10.2009. Nykyhetken luova kriittinen talousajattelu auttaa ymmärtämään taiteen tekemisen, markkinoinnin ja kokemisen tai kotitalouksien ja kuluttajien sekä laajemmin kulttuuritalouden arkea ja globaaleja näkymiä. Viime vuosina tapahtunut koreografia-käsitteen laajentuminen käsittelemään monimuotoisesti maailmassa olevaa liikettä voi merkitä myös talouskysymysten entistä laajempaa tietoista käsittelyä tanssitaiteen alueella.

Z-luennot ovat edellisvuosina käsitelleet monipuolisesti tanssitaiteen filosofiaa, tanssin ja muiden taiteiden rajapintoja, kriittisen ajattelun historiaa, ekologista ajattelua sekä sosiaalisen koreografian mahdollisuuksia. Luennot ovat virittäneet tanssijoiden ja koreografien uutta ajattelua sekä avanneet tanssiyleisölle kiinnostavia näkökulmia.

Tule yllättymään ja keskustelemaan talouden liikkeestä!

Luentoaikataulu

Tiistai 6.10. klo 18
Jaana Parviainen: Tuotteistaminen, brändäys ja logistiikka, eli Miten talous muovaa tanssitaidetta 2000-luvulla

Jaana Parviainen käsittelee luennossaan sitä, miten nykytanssiin on alkanut kohdistua yhä kasvavaa mielenkiintoa vaihdettavana hyödykkeenä ja mahdollisena markkinoinnin välikappaleena. Teoksia, taiteilijoita ja ryhmiä brändätään yhä tietoisemmin. Saadakseen yksittäisistä teoksista yhä enemmän irti taloudellisesti, taiteellista tuotantoa määrittää liiketalouden ehdoille rakentuva tuotteistamisen logiikka. Alustuksessa pohditaan, miten tanssitaiteeseen vaikuttaa ja kuinka sen toimintatapoja muovaa 2000-luvun kulttuurin kentälle ilmestyneet uudenlaisen taloudellisen kilpailun, menestymisen ja tuotannon ehdot.

Jaana Parviainen on Tampereen yliopiston filosofian dosentti. Hänen väitöskirjansa Bodies Moving and Moved (1989) käsitteli nykytanssin ja kehon fenomenologiaa, erityisesti tanssijan kehon muovautumista ja tanssijan tietämyksen rakentumista kehon kautta. Viime vuosina hänen tutkimusalueensa on laajentunut tanssintutkimuksen ulkopuolella. Hän on työskennellyt mm. Suomen Akatemian projektissa, jossa tutkimuskohteena ovat olleet kehollisuuden ja tunteiden merkitys johtamisessa. Hänen nykyinen tutkimusprojektinsa Liikunnan tuotteistaminen selvittää, miten globaali talous vaikuttaa ja muovaa liikuntakulttuuria.

Tiistai 10.11. klo 18
Mika Pantzar:
Näkökulmia talouden liikkeeseen

Mika Pantzar tarkastelee spekulatiivisessa esityksessään talouden liikettä erilaisten tilastollisten kuvausten ja käsitteellisten mallien näkökulmasta. Erityisesti hän pohtii mikroskooppisen variaation ja makroskooppisten toistuvien ilmiöiden (talouden ja syklisen rytmiliikkeen) välistä suhdetta ja samalla ennakoi uudenlaisia tulkintoja sanoille "liike", "talous", "tiede" ja "liiketaloustiede". Virikkeitä Pantzar poimii muun muassa biologisten rytmien tutkimuksesta, yleisestä evoluutioteoriasta ja musiikin teoriasta.

Hänen lähtökohtansa on oletus, että kulutuksen ja arjen rytmit johtuvat pohjimmiltaan siitä, että erilaiset aktiviteetit ovat monimutkaisissa ja verkostomaisissa vuorovaikutussuhteissa toistensa kanssa, samalla tavalla kuin sydämen sykkeessä on kyse kehon eri osien verkostomaisesta toiminnasta. Yhteytemme eläinmaailmaan avaa monia tärkeitä ja laiminlyötyjä keskusteluja esimerkiksi kuluttajatutkimuksen kentällä. Pantzar ei kuitenkaan halua palauttaa kaikkia ihmisyhteisöjen käyttäytymisen muotoja yksinomaan biologisiin ominaisuuksiimme.

Mika Pantzar on kauppatieteen tohtori, joka toimii Helsingin kauppakorkeakoulussa Suomen Akatemian tutkijana vuoteen 2011. Hänen varsinainen virkansa on tutkimusprofessuuri Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Pantzar on julkaissut tieteellisiä artikkeleita muun muassa kuluttaja- ja teknologiatutkimuksen, taloustieteen ja tulevaisuudentutkimuksen alueilla. Hänen tärkeimmät julkaistut teoksensa ovat Kuinka teknologia kesytetään (Tammi 1996) ja Tulevaisuuden koti (Otava 2000).

Tiistai 8.12. klo 17.30 (Huomaa aikaisempi aloitus!)
Anu Valtonen:
Levon liike. Avauksia unitalouteen

Anu Valtonen tarkastelee puheenvuorossaan taloutta ja kulttuuria unen ja levon näkökulmasta. Luento pyrkii piirtämään esiin sitä, miten monin tavoin uni ja valve, oleminen ja tekeminen, liike ja lepo rytmittävät inhimillistä toimintaa ja taloutta.

Anu Valtonen on markkinoinnin professori Lapin yliopistossa, Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnassa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät vapaa-aikaan, kulutuskulttuuriin sekä nukkumisen taloudellisiin ja kulttuurisiin kytköksiin.


TERVETULOA!