Olet täällä

Koneen Säätiöltä suuri apuraha Zodiakin TALK-hankkeelle

Koneen Säätiö on myöntänyt 170 000 euroa Zodiakin hankkeelle TALK – taidetta ja liikettä kielenopetukseen. Kolmevuotinen hanke liittyy Zodiakissa kehitettyyn monikieliseen työpajamenetelmään, joka yhdistää tanssitaiteen ja seitsemän eri kielen opiskelun ja kulttuuriin tutustumisen. Koneen Säätiön tuki mahdollistaa pitkäkestoisen työn, jonka avulla palkittuja kielityöpajoja voidaan kehittää entistä merkittävämmäksi menetelmäksi kielenopetukseen.

Tähän mennessä tanssitaiteilijoiden ammattitaitoa hyödyntäviä yksittäisiä kielityöpajoja tai työpajasarjoja on toteutettu onnistuneesti peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Apurahan avulla voidaan tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielen opetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa. Tuki tuo toimintaan jatkuvuutta, ja mahdollistaa siinä syntyneiden hyvien käytäntöjen leviämisen entistä laajemmalle mm. tanssitaiteilijoiden ja opettajien kouluttamisen sekä verkkopohjaisen video-oppaan kautta.

Koneen Säätiö jakoi yhteensä 1,9 miljoonaa euroa 58:lle monikielisyyttä edistävälle taidehankkeelle. Zodiak onnittelee myös muita apurahansaajia, joihin voi tutustua Koneen Säätiön verkkosivuilla.