Olet täällä

TALK jalkautuu helsinkiläisiin kouluihin

Kielityöpaja

Zodiakin yleisötyön suurhanke TALK – taidetta ja liikettä kieltenopetukseen on edennyt vaiheeseen, jossa tanssitaiteilijat jalkautuvat helsinkiläisiin kouluihin kielten tunneille. Hankkeessa on mukana 12 eri peruskoulua ja säännöllisiä työpajoja tullaan pitämään kuudella eri kielellä seuraavan kahden vuoden ajan.

Tanssitaiteilija ja kielten opettaja työskentelevät työpareina kehittäen toiminnallisia tapoja opettaa englantia, ruotsia, ranskaa, venäjää, espanjaa ja suomea toisena kielenä. Hankkeen ytimessä on pohtia kielen ja liikkeen suhdetta ja sitä miten liike voi olla apuna oppimisessa.

TALK-hanke antaa taiteilijoille ja opettajille mahdollisuuden kehittää moniammatillista osaamista sekä syventää omaa taiteilijuutta laaja-alaisesti. Hankkeessa toimivat Hanna Ahti, Sanna From, Riina Hannuksela, Jenni Koistinen, Jenna Rignell ja Annina Tuhkunen.

Hanketta tukee Koneen Säätiö.