Olet täällä

Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi sai Tanssin valtionpalkinnon

 OKM / Katarina Koch

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi Helsingissä torstaina 26.11. esittävien taiteiden valtionpalkinnot. Tanssitaiteen valtionpalkinnon 2015 sai Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi.

Palkintoperusteissa todetaan seuraavasti:

"Katja Kirsi on toiminut kymmenen vuotta Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa yleisötyövastaavana. Tänä aikana hän on ideoinut, kehittänyt ja toimeenpannut poikkeuksellisen mittavan, luovan ja taiteellisesti kunnianhimoisen yleisötyötoiminnan.

Zodiakin yleisötyö tavoittaa laajasti kaikki ikäryhmät lapsista senioreihin ja osallistumisen kynnys on matala. Zodiakin saama palaute yleisötyöstä on ollut poikkeuksetta anteliasta ja kiitollista. Toiminnan laajuus mitataan useissa tuhansissa ihmisissä ja sadoissa tapahtumissa vuosittain. Katja Kirsin luotsauksessa yleisötyön muotoja kehitetään ja toteutetaan jatkuvasti yhteistyössä ammattitaiteilijoiden, yleisön ja instituutioiden, kuten koulujen kanssa.

Palkittavan työ on rikastuttanut ratkaisevasti sitä tapaa, jolla kulttuuri-instituutio toimii yhteisössään; taidelähtöisesti, taiteellisia menetelmiä käyttäen sekä henkisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia raja-aitoja ylittäen ja laajentaen. Katja Kirsi on sitoutunut, aikaansaava ja näkemyksellinen työssään. Hän on huippuammattilainen, jonka toiminnalla on laajaa ja syvällistä taiteellista, kulttuuripoliittista ja sosiaalista merkitystä."'

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimet, valtion taidetoimikunnat, myöntävät valtionpalkintoja tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.

Musiikin valtionpalkinnon sai muusikko Maarit Hurmerinta. Näyttämötaiteen valtionpalkinto jaettiin DuvTeaternin ja pääjohtaja Mika Myllyahon kesken. Sirkustaiteen valtionpalkinnon sai Mad in Finland -työryhmä. 

Kukin valtionpalkinto on suuruudeltaan 13 500 euroa. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Kuva: OKM / Katarina Koch