Olet täällä

Tanssitunnit autismin kirjon nuorille päättyivät 1.4. päätösjuhlaan ja elokuvan ensi-iltaan

Zodiakin tanssitunnit autismin kirjon nuorille alkoivat syyskuussa 2015. Projektin tarkoituksena oli tarjota autismin kirjon nuorille keinoja itseilmaisuun ja taiteen tekemiseen tanssin avulla. Projektin läpäisevänä teemana on ollut kommunikaatio ja liikkeen tutkiminen yhtenä kommunikaation muotona.

Zodiakin viimeisin yleisötyöhanke, Tanssihanke autismin kirjon nuorille, päättyi 1.4. hankkeen päätösjuhlaan ja elokuvan ensi-iltaan. Tilaisuudessa oli paikalla tanssijoiden lähiomaisia, ystäviä ja hankkeen yhteistyökumppaneita sekä kutsuvieraita. Hankkeen osallistujat esiintyivät yleisölle esittäen tanssitunneilla tehtyjä harjoitteita koreografi Liisa Pentin johdolla. Lisäksi hankkeen puitteissa tehty lyhytelokuva Tanssitunti sai ensi-iltansa. Tanssitunti on Sari Antikaisen ohjaama ja Päivi Kettusen kuvaama dokumentaarinen lyhytelokuva, joka kuvaa herkällä ja kauniilla tavalla projektin kulkua ja sisältöä sekä siihen osallistuneita henkilöitä.

Tanssitunti-elokuva on saanut paljon positiivista palautetta ja sitä on kiitelty muun muassa runollisen kauniiksi ja koskettavaksi. Tanssitunti esitettiin myös 2.4. järjestetyssä Autismisäätiön Keppuli-gaalassa Finlandia-talossa, 24.4. Autismielokuvafestivaalilla Heurekassa sekä 29.4. Zodiakin omalla näyttämöllä Kaapelitehtaalla. Sari Antikainen kuvaa elokuvan tekoprosessia seuraavasti: ”Yksi suurimpia oivalluksia on ollut huomata, kuinka monenlaisia tapoja kommunikoida on olemassa. Sanat, joihin usein olemme yllättävänkin sidoksissa, on vain yksi kommunikaatiomuoto muiden joukossa. Siksi tanssi ja elokuva ovat olleet todella osuvia kanavia käsitellä ja tutkia näitä teemoja. Kun katselen valmista elokuvaa, huomaan itsekin yllättyväni uudelleen ja uudelleen, iloisesti. Se lienee merkki siitä, että työ ja aihe ovat neuvoneet tekijöitään hyvällä tavalla.”

Tanssitunteja ehdittiin pitää hankkeen aikana yhteensä 27 viikon ajan. Tunneille osallistui 10 nuorta, jotka oli jaettu kolmeen eri ryhmään. Tunteja ohjasi koreografi Liisa Pentti ja lisäksi niillä oli mukana Autismisäätiön työntekijä Annina Lindeman. Koreografin assistentteina tunneilla toimivat Tuula Turunen ja Laura Sorvari. Hankkeen tuotannosta vastasivat yleisötyövastaava Katja Kirsi, hanketuottaja Inari Pesonen ja tuotantoassistentti Roosa Isokääntä.

Projektin aikana nähtiin tanssin riemua, oman mukavuusalueen ylittämistä, uskallusta ja osallistujien voimakasta ryhmäytymistä. Osallistujien tilan hahmottaminen kehittyi samoin kuin rohkeus kokeilla uusia liikkeitä. Kaikki kehittyivät myös itsenäisen liikkeen tuottamisessa sekä ryhmätyöskentelyssä. Valmentaja Annina Lindeman kommentoi hankkeen kulkua: ”Oli ihastuttavaa nähdä tanssijoiden muuntuminen osallistujasta tai sivusta seuraajasta itse tekijäksi, kokijaksi ja tuottajaksi. Projektiin osallistuneet henkilöt saivat kokemuksen olla itse toimijoina tai toiminnan tuottajina, sen sijaan, että olisivat toimintojen kohteena. Havaitsin kuinka osalle osallistujista liikkeen kautta kontaktinotto oli verbaalista lähestymistä helpompaa. Oli upeaa havaita kuinka he kykenivät itse liikkeen kautta ottamaan toisiinsa kontaktia ja muodostamaan jotain yhteistä ilman, että heitä oli siinä tukemassa kolmansia osapuolia.”

Koreografi Liisa Pentin mukaan ”kaikista kolmesta ryhmästä voi sanoa, että niissä tapahtui kehitystä niin keskittymisen kuin oman liikkeen tuottamisen sekä ryhmän kuuntelun suhteen. Erityisen kiinnostavaksi koin kun osallistujat alkoivat hahmottaa kehonsa kolmiulotteisuutta ja rotaatiota oman akselin ympäri, sekä painon ja toisen varaan antautumisesta avautuvat kokemukset. Pitkäkestoinen liikkeiden toisto ja kosketuksen kautta tapahtuva oppiminen rikastuttivat osallistujien liikesanastoa, liikkeellistä ilmaisua ja omaehtoista toimijuutta".

Hanketta ovat tukeneet Helsingin kulttuurikeskus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on toteutettu yhteistyössä Autismisäätiön, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Liisa Pentti +CO:n kanssa.

Lue lisää hankkeesta täältä

Ota yhteyttä: Inari Pesonen, inari.pesonen@zodiak.fi