Olet täällä

Zodiakin uusi strategia on valmistunut

Zodiak Presents ry:n hallitus on 14.9.2017 hyväksynyt Zodiakille strategian vuosille 2018-2022.

Viisivuotisessa strategiassa on kirkastettu Zodiakin toiminta-ajatusta ja siinä on nostettu selkeästi esiin, millaisella arvoperustalla Zodiak toimii. Strategiassa on asemoitu Zodiakin toimintaa suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön, muun muassa pohtimalla nykytanssin asemaa ja tuotantoa, Zodiakin ja Tanssin talon yhteistyötä sekä taiteen rahoitusta.

Strategiassa on myös määritelty Zodiakin toiminta-alueet ja toimintamuodot, unohtamatta yhteistyökumppaneiden ja verkostojen merkitystä. Lopuksi strategiassa on linjattu keskeisiä toimintaedellytyksiä niin rahoituksen ja resurssien, tilojen ja tekniikan, viestinnän ja markkinoinnin kuin hallinnon ja henkilöstön osalta.

Taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti on erityisen iloinen siitä, että strategia tarjoaa kirkkaan näkemyksen Zodiakin ydinarvoista: ”Sekä tasa-arvo että vuorovaikutus ovat äärimmäisen tärkeitä rikkoontuneessa ja vastakkain asettuvassa maailmassa, jossa puheet ja teot radikalisoituvat."

"Olemme myös ylpeitä siitä, että kovenevien tulospaineiden yhteiskunnassa Zodiak on onnistunut luomaan toimintamallin, jossa kyetään yhä pitämään kiinni taiteellisen ilmaisun vapaudesta. Zodiak tukee rohkeaa ja kunnianhimoista taiteen tekemistä tarjoamalla tuotanto-olosuhteet, joissa luottamus ja vuorovaikutus taiteilijoiden kanssa ovat keskiössä.”

Toiminnanjohtaja Raija Ojala korostaa kokonaisvaltaisen prosessin merkitystä Zodiakin strategian laadinnassa: "Strategiatyö toteutettiin Zodiakin henkilökunnan ja hallituksen yhteistyönä niin, että siinä hyödynnettiin myös Zodiakin yleisön, kurssilaisten ja taiteilijakunnan keskuudessa tehtyjä laajapohjaisia selvityksiä ja kyselyjä. Strategian jäsentämistä ja käsitteellistämistä fasilitoi FM Riitta Heinämaa."

Zodiakin strategia vuosille 2018–2022 on ladatavissa täältä (linkki).