Olet täällä


"Kameran käyttöä oli kiva oppia. Aivan uusi näkökulma tanssimiseen ja koreografiaan." (Palaute, Repeat-pause-edit, 2007)

 


"Oli aika jännä nähdä, kuinka jokainen luokkalainen ryhtyi leikkimään." (Palaute, Lyhyt kielikurssi tanssien, 2008)

 


"Minä opin ranskaa ja tanssia sekä minulla oli hauskaa!" (Palaute, Lyhyt kielikurssi tanssien, 2008)

 

Yhteystiedot:

Yleisötyövastaava:
Katja Kirsi
katja.kirsi@zodiak.fi
050 343 9302

Kurssitiedustelut:
Elina Ruoho-Kurola
elina.ruoho-kurola@zodiak.fi
050 587 0470

Menneet projektit ja työpajat

Minun nimeni on

Minun nimeni on –taideprojekti tarjosi Kannelmäen ja Pohjois-Haagan alueen asukkaille mahdollisuuksia taiteen tekemiseen, taiteilijavetoisiin työpajoihin ja esityksiin osallistumiseen. Työpajoja tarjottiin laidasta laitaan ja niissä työskenneltiin taiteen monimuotoisin keinoin, painopisteenä liike ja tanssi. Toimintaan osallistuminen oli kaikille avointa sekä täysin maksutonta. Lue lisää    Minun nimeni on -taideprojektista voi lukea lisää blogista http://minunnimeni.blogspot.com/    

 

Z-nuoret

Zodiakissa toteutettiin kevään 2018 aikana nuorille suunnattu nykytanssiprojekti Z-Nuoret, joka huipentui esiintymiseen Zodiakin lavalla Kaapelitehtaalla. Ryhmän koollekutsujana ja ohjaajana toimi helsinkiläinen tanssitaiteilija ja pedagogi Anni PuuperäLue lisää.

 

Koneellista-tanssityöpaja

Koneellista-tanssityöpajat toteutettiin yhteistyössä Tekniikan museon kanssa. Koneellista -tanssitaidetyöpajahankkeen tarkoituksena oli toteuttaa Tekniikan museon näyttelytiloissa 10-12 kappaletta toiminnallisia Koneellista-tanssitaidetyöpajoja. Työpajojen pääasiallisena kohderyhmänä olivat nuoret aikuiset, erityisesti autistismin kirjon nuoret ja muut erityisnuoret.  Koneellista -työpajan ideana oli tutkia tekniikan historiaa, mekaniikkaa ja koneen liikettä ihmiskehon avulla. Työpajassa muodostettiin yhdessä tanssimalla ja liikkumalla kone, jossa jokaisella osallistujalla on oma roolinsa ja äänensä. Lue lisää

 

Fields of Glory - Kunnian kentät

Fields of Glory – Kunnian kentät syntyi osana Zodiakin yleisötyön 10-vuotisjuhlasyksyä. Teos kantaesitettiin 19.-21.8.15 Eläintarhan kentällä Helsingissä. Jarkko Partasen ohjaamassa teoksessa esiintyi 50 tavallista miestä, jotka valittiin mukaan avoimen haun kautta. Lue lisää

 

Kotimatkalla

Kotimatkalla-yhteisötanssiteos syntyi Zodiakin Minun nimeni on -hankkeen (MNO) puitteissa ja se valittiin juhlistamaan Zodiakin yleisötyön 10-vuotisjuhlavuotta syksyllä 2015. Esityksen pääosassa olivat kannelmäkeläiset kodit ja niissä asuvat ainutkertaiset ihmiset. Lue lisää 

 

Tarinoita elämästämme

Tarinoita elämästämme -projekti sai alkunsa Gabriela Aldana-Kekonin ohjattua Zodiakin senioriryhmälle esityksen Tarinoita elämästämme. Syksyllä 2013 teos sai uusintaesitykset Kanneltalossa ja Stoassa. Vuonna 2014 esityksestä tehtiin lyhyempi yleisöä osallistava versio, jota Zodiakin senioritanssiryhmä on esittänyt palvelutaloissa. Tähän mennessä Tarinoita elämästämme on kiertänyt kymmenissä palvelutaloissa Helsingin alueella. Lue lisää

 

Atlas Helsinki 2012

Elokuussa 2012 toteutettiin portugalilaisen taiteilijakaksikko Ana Borralhon ja João Galanten teos Atlas Helsinki yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa. Teoskonsepti perustui suuren ihmisryhmän läsnäoloon ja voimaan näyttämöllä. Lue lisää

 

Kinesteettisten kielityöpajojen kehittämishanke 2011

Zodiakin yleisötyöohjelmassa on syksystä 2007 lähtien toteutettu kinesteettisiä kielityöpajoja (aiemmin nimellä Lyhyt kielikurssi tanssien). Kielityöpajoissa tanssitaiteilijat opettavat vierasta kieltä tanssin ja liikkeen keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Zodiakille erityisavustuksen kinesteettisten kielityöpajojen kehittämishankkeeseen vuodelle 2011.

Lue lisää: kinesteettisetkielityopajat_1.pdf

 

Tanssin portaat

Tanssin portaat on menetelmä, jossa liikettä ja tanssia käytetään vuorovaikutuksen tukena hoivatyössä sekä asukkaiden toiminnallisuuden edistäjänä. Zodiak on vuodesta 2009 ollut mukana Uudenmaan taidetoimikunnan alulle panemassa Tanssin portaat – Liike ja kosketus hoitotyön arjessa - koulutusprojektissa ja siihen liittyvässä työpajatoiminnassa palvelukodeissa ja hoivalaitoksissa. Lue lisää

 

Repeat-Pause-Edit -tanssielokuvatyöpaja 

Ensimmäinen nuorten kännykkäelokuvakurssi järjestettiin syksyllä 2007 koreografi Arja Tiilin Freak-a-Zo!  -teoksen yleisötyöprojektin yhteydessä. Sen jälkeen kännykkäelokuvakursseja on järjestetty vuosittain. Vuonna 2008 ne saivat nimekseen Repeat-Pause-Edit ja niitä alettiin järjestää yhteistyössä Teatterimuseon ja Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Viimeisin Repeat-Pause-Edit -kurssi järjestettiin keväällä 2016.
Lue lisää: repeat-pause-edit.pdf

 

Autististen nuorten tanssitunnit 2007-2008

Zodiak on työskennellyt yhteistyössä sekä Autismisäätiön että vantaalaisen Jokiniemen koulun autismiluokan kanssa vuosina 2007 ja 2008. Autismin kirjoon kuuluville nuorille on vain vähän mahdollisuuksia osallistua itse aktiivisina toimijoina taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Koreografi ja tanssinopettaja Liisa Pentti ohjasi tanssitunteja autismin kirjon nuorille kerran viikossa.

Lue lisää: autististennuortentanssitunnit.pdf

 

Leikkinä lumeen valtakunta - Kaisaniemen ala-aste ja Sibeliuslukio 2007

Koreografi Katarina McAlester ohjasi Zodiakiin keväällä 2009 teoksen Leikkinä lumeen valtakunta. Yleisötyöprojektin kautta esitykseen tuli mukaan yhdeksän Sibelius-lukion abiturienttia, joiden kanssa McAlester työskenteli oppilaiden kanssa samojen menetelmien avulla kuin varsinaisen työryhmänkin kanssa. Sibelius-lukion oppilaiden kohtaus muodosti oman itsenäisen kohtauksensa teoksessa. Projektissa olivat mukana myös Kaisaniemen ala-asteen 3B-luokan nykytanssioppilaat.

Lue lisää: leikkinalumeenvaltakunta.pdf

 

Die Unheimliche freundin - Sibeliuslukio 2007

Sibelius-lukion oppilaat tutustuivat Liisa Pentin teokseen Die Unheimliche Freundin. He kävivät katsomassa teoksen harjoituksia, esityksen ja osallistuivat Liisa Pentin työpajaan. Työpajassa käsiteltiin teoksen teemoja ajatuksen ja liikkeen tasolla. Työpajaan osallistumisen ja esityksen katsomisen jälkeen oppilaat kirjoittivat analyysin esityksestä.

Lue lisää: dieunheimlichefreund.pdf

 

HAJE, Porolahden yläkoulun 7.luokka 2007

Projektin tavoitteena oli etsiä mallia kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisprosessin kautta yhdistää tanssitaide ja äidinkielen opiskelu toisiinsa. Tavoitteena oli pyrkiä tehostamaan oppimisprosessia osallisuuden avulla ja saattaa oppilaat pohtimaan aiheeseen liittyviä merkityksiä sekä niiden eettisiä ja esteettisiä arvoja. Projekti toteutettiin yhdessä Porolahden yläkoulun ja koreografi Liisa Risun kanssa.

Lue lisää: haje_-kouluryhma.pdf