Olet täällä


"Osallistumiseni toi runsaasti iloa ja luovuutta elämään." (Kurssipalaute, 2015)

 


"Zodiakissa pääsee kokeilemaan aina jotain uutta, mutta voi luottaa kurssien olevan laadukkaita." (Kurssipalaute, 2015)

 


"Zodiakin kurssit ovat avanneet uuden innostavan maailman." (Kurssipalaute, 2015)

 

Yhteystiedot:

Yleisötyövastaava:
Katja Kirsi
katja.kirsi@zodiak.fi
050 343 9302

Kurssitiedustelut:
Elina Ruoho-Kurola
elina.ruoho-kurola@zodiak.fi
050 587 0470

Mitä Zodiakin yleisötyö on?

Tervetuloa Zodiakin yleisötyön pariin!

Liikkeessä on jotakin ainutlaatuista, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä ja maailman kohtaamiseen ja läsnäoloon. Sen voimaa ei kannata epäillä. Zodiakin kursseilla ja yleisötyössä ainutlaatuista on mahdollisuus päästä kokemaan tunne liikkeestä, joka yhdistää kehon ja mielen. Toiminta avaa osallistujille suoran väylän tanssin kokemukseen jokaisen omista lähtökohdista käsin. Tärkeässä roolissa tämän kokemuksen tuottamisessa ovat ryhmiä ohjaavat tanssitaiteilijat.

Taiteilijalla ei ole valmista kaavaa, jonka mukaan hän valmistaa uuden teoksen. Samalla tavalla yleisötyössä ei ole olemassa valmista mallia kohdata ihmisiä. Kyseessä on taiteellinen työ, joka muotoutuu aina uudestaan, ja antaa jokaiselle taiteilijalle mahdollisuuden etsiä ja löytää tapansa työskennellä ihmisten parissa.

Katja Kirsi,
Yleisötyövastaava
2015

 

Yleisötyön kautta pääsee tutustumaan nykytanssiin

Yleisötyö on keino tutustua nykytanssiin, taiteilijoiden työskentelyyn tai tanssiteoksen aihepiiriin. Yleisötyö avaa keskustelua yleisön ja nykytanssin ammattilaisten välille, johdattaa yhteistyöhön ja antaa mahdollisuuden omaan taiteelliseen työskentelyyn. Tavoitteena on koota Zodiakiin innostunut, tiedonhaluinen ja ennakkoluuloton yleisö, jolla on myös mahdollisuus saada oma äänensä esille. Uskomme, että tätä kautta kasvaa myös nykytanssin arvostus ja ihmiset löytävät tanssitaiteen merkityksen omassa elämässään.

Zodiakin yleisötyö on monimuotoista

Työpajoja, luentoja, tietoa, omakohtaisia kokemuksia, keskusteluja, liikettä, oppia liikkeestä ja liikkeen avulla, yhdessäoloa ja iloa - eli tietoa ja kokemuksia nykytanssista. Kursseja ja ryhmille tilattuja tilaisuuksia ohjaavat aina nykytanssin ammattilaiset. 

Zodiakin yleisötyö on avointa kaikille

Zodiakin yleisötyö on tarkoitettu kaikille. Peruskurssit ovat avoimia kaikille tanssista kiinnostuneille. Jatkokurssit sopivat pidempään tanssia harrastaneille sekä aiemmin Zodiakin kursseille osallistuneille. Ryhmille suunnatut kurssit ja projektit sopivat koululaisille, opiskelijoille, työporukoille - kenelle tahansa joka muodostaa vähintään 10 hengen ryhmän.

Koulujen, oppilaitosten ja tanssiopistojen kanssa työskennellessä haluamme kehittää oppimista tukevia työskentelytapoja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Koululais- ja opiskelijaryhmät ovat tervetulleita tutustumaan Zodiakin toimintaan ja teosten valmistamisprosessiin. Työpajoja voi integroida useiden eri oppiaineiden yhteyteen.

 Miksi yleisötyötä?

  • Yleisötyö lisää tietoa ja antaa uusia näkökulmia tanssiteosten katsomiseen

  • Yleisötyöprojekteissa oppii uusia taitoja

  • Yleisötyöprojektit kehittävät luovuutta

  • Osallistuminen yleisötyöhön lisää sosiaalista vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuuden käsitellä henkilökohtaisiakin asioita