Miten katsoa nykytanssia? Olemme tottuneet katsomaan televisiosarjoja ja elokuvia tai lukemaan kirjoja, joissa useimmissa on selkeä juoni. Nykytanssiteos saattaa hämmentää, jos odotamme samanlaista juonirakennetta tai teatteriesityksistä tuttuja roolihahmoja.

Nykytanssi herättää mielikuvia

Nykytanssia voisi verrata pikemminkin maalaukseen, musiikkiin tai runoon, joka herättää mielikuvia katsojassaan tai kuulijassaan. Samaan tapaan nykytanssiteos voi liikkeen, valaistuksen ja äänimaailman kautta herättää mielikuvia, muistuttaa meitä jostakin tai vain yksinkertaisesti pysähdyttää yksittäisen hetken tai liikkeen äärelle.

Nykytanssi esittää kysymyksiä

Nykytanssi vertautuu pitkälti nykytaiteeseen. Tanssiteos ei hurmaa välttämättä vain kauneudellaan tai esiintyjien taidolla, vaan se haastaa katsojan esittämään kysymyksiä. Taideteos tarkastelee ilmiöitä ja tapojamme olla maailmassa, mutta ei yritäkään antaa kysymyksiin lopullisia vastauksia; se pikemminkin paljastaa niistä yhden tai useamman kerroksen.

Taideteos voi haastaa katsojan älylliseen leikkiin. Se saattaa viitata historiaan, muihin taideteoksiin tai koko kulttuuriseen kenttään. Katsojan kokemus tai taide-elämys ei kuitenkaan mitätöidy, vaikka viittausten ja lainausten sisällöllinen leikki jäisi häneltä huomaamatta. 

Vaikka useat nykytanssiteokset eivät esitä juonellista tarinaa, teoksen lähtökohtana voi olla jokin konkreettinen asia tai aihepiiri, jota koreografi lähestyy liikkeen kautta. Teos ei tällöin pyri kuvittamaan valittua teemaa tai koreografin ajatuksia siitä, vaan teos ikään kuin asettaa teemat katsojan eteen liikkeen välityksellä.

Nykytanssi tarkastelee ihmistä ja ihmiskehoa

Tanssijat ovat taitavia ja hallitsevat kehonsa. Nykytanssi tarkastelee ihmistä ja ihmiskehon liikettä laaja-alaisesti. Siihen kuuluu kaikenlainen ihmisen tuottama liike – ei vain pyörähdykset, hypyt, jalannostot tai voltit. Toisinaan aivan arkinen liike tai liikkumattomuus näyttämöllä alleviivaavat ihmiskehon liikkeen potentiaalia.

Tanssi ja musiikki liitetään perinteisesti yhteen. Kaikki nykytanssiteokset eivät kuitenkaan sisällä musiikkia. Teoksen äänimaailma voi syntyä esiintyjien itse tuottamana tai äänimateriaali saattaa koostua erilaisista äänisuunnittelijan kokoamista ja yhteensovittamista äänistä. Tällöin katsojan huomio kiinnittyy entistä vahvemmin esiintyjiin ja tilaan.

Nykytanssi lainaa muista taidemuodoista

Nykytanssi lainaa, kierrättää ja kokeilee rohkeasti uutta. Teoksissa voi olla vaikutteita muista tanssilajeista tai taidemuodoista. Teokset eivät aina ole perinteisissä teatteritiloissa. Ne voivat jalkautua mihin tahansa teoksen, tekijöiden tai yleisön kannalta merkitykselliseen tilaan; kadulle, gallerioihin tai liikennevälineisiin.

Nykytanssin katsominen on tulkinnallinen kokemus, joka haastaa katsojan käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta. Nykytanssin kautta maailman ja ihmisen asiat voi nähdä uudella ja luovalla tavalla.

Katsojakokemuksen avuksi

Vinkkejä siltä varalta, että sinulla ei ole aavistustakaan, mitä lavalla oikein tapahtuu…

  •  Katso tanssijoiden jalkoja, käsiä, ranteita, niskaa. Kiinnittämällä huomiosi esiintyjien eri kehonosiin, huomaat tanssijoiden monipuolisuuden ja taidon; kyvyn ilmaista kehon avulla.
  • Katso puvustusta ja lavastusta ja mieti miksi ne on valittu.
  • Huomioi valaistus ja sen muutokset. Miltä muutos sinusta tuntuu? Luoko valaistus tietyn tunnelman? Millä tavalla valaistuksen muutos on suhteessa liikkeeseen, musiikkiin ja esiintyjiin?
  • Kuuntele musiikkia ja kaikkia ääniä ympärilläsi. Miten ne vaikuttavat sinuun?
  • Tarkastele kuinka tanssijat ilmaisevat itseään. Mikä on sinun tulkintasi esityksestä?
  • Kukin katsoja reagoi esitykseen omalla tavallaan – sinulla on oikeus omaan reaktioosi

Muista: teokselle ei ole olemassa oikeaa tai väärää tulkintaa – kukin meistä kohtaa esityksen omalla tavallaan, omaan elämäänsä peilaten.

Tervetuloa Zodiakiin ja nykytanssin pariin!