Zodiakin tuotantohaku vuodelle 2026 aukeaa syyskuussa 2024. Tarkemmat hakuohjeet päivittyvät samalla alasivuille.

Yleiset hakuohjeet

Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu. Kuratointi ja valinnat pohjautuvat pääasiassa tähän avoimeen hakuun, mutta osa ohjelmistosta rakentuu esimerkiksi yhteistyöhankkeiden kautta.

Syksyn 2023 tuotantohaun hakemukset käy läpi Zodiakin taiteellisen johtajan Jenni-Elina von Baghin johtama kolmehenkinen ohjelmistotyöryhmä.

Katso yleiset hakuohjeet

Kategoriat ja aikataulu

Syksyn 2023 tiedot:

Tässä haussa on kolme tuotantokategoriaa:

  • Zodiak Laboratory (syksy 2024 ja kevät 2025)
  • Zodiak CoProduction (2025)
  • Zodiak CoCommission (2026–2027)

Kaikkien viimeinen hakupäivä on ke 4.10.2023. Zodiak CoCommission -kategorialle tulee myös hakupäivä keväälle 2024, kts. kategorian tarkempi kuvaus.

Ilmoitamme nyt avatun haun tuotantopäätöksistä 31.1.2024. Vuoden 2025 kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen.

Virikkeitä hakijoille

Haemme ehdotuksia, joissa on sisäänkirjoitettuna keskeinen suhde tanssiin ja keholliseen esitykseen sekä ajatus teoksen kytkeytymisestä maailmaan. Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden ja koreografisen ajattelun omaperäisyyteen ja selkeyteen, sekä teosten avaamaan yleisösuhteeseen.

Kannustamme ajattelemaan ja kuvittelemaan esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mitä "uusi tanssi" voi pitää sisällään 2020-luvulla?
  • Millaiset aihealueet ja visiot tarvitsevat esilletulon tulevina vuosina/nyt?
  • Mihin suuntiin ja keiden toteuttamana nykytanssi ja -esitys voi kehittyä tai tehdä uusia avauksia?
  • Millaisia uusiakin yleisösuhteita teosehdotus voi luoda ja synnyttää?

Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin ja aikatauluihin kunakin tuotantovuonna.

Zodiak Laboratory

Syksyn 2023 tiedot:

Haluamme tällä tukimuodolla tarjota paikan taiteelliselle kokeilulle, ilman painetta tulevasta teoksesta.

Tässä haussa haemme ehdotuksia Zodiak Laboratory -residenssiin syksylle 2024 ja keväälle 2025. Voimme toteuttaa kummallakin kaudella kaksi residenssiä.

Lue lisää Zodiak Laboratory -kategoriasta

Zodiak CoProduction

Syksyn 2023 tiedot:

Tässä haussa haemme ehdotuksia kantaesitystuotannoiksi Zodiak CoProduction -kategoriaan vuodelle 2025. Zodiak CoProduction on nimensä mukaisesti osatuotantotuki, ja tuotantojen toteutuminen edellyttää myös muuta rahoitusta.

Lue Lisää Zodiak CoProduction -kategoriasta

Zodiak CoCommission

Syksyn 2023 tiedot:

CoCommission on pääasiassa Tanssin talossa tapahtuvien Zodiakin osatuotantojen mahdollistamiseksi luotu tuotantokategoria. Haluamme tämän tukimuodon myötä viedä isompien näyttämöiden ja suurempien yleisöjen teosajattelun ja estetiikan 2020-luvulle, tinkimättä nykytaiteen ytimestä.

Seuraavien CoCommission-osatuotantojen Helsingin ensi-illat tulevat sijoittumaan vuosille 2026–2027.

Lue lisää Zodiak CoCommission -kategoriasta