Zodiakin esitysohjelmisto on taiteellisesti kuratoitu. Kuratointi ja valinnat pohjautuvat pääasiassa vuosittain avattavaan avoimeen hakuun, mutta osa ohjelmistosta rakentuu esimerkiksi yhteistyöhankkeiden kautta. Seuraava tuotantohaku on auki 6.10.–3.11.2021.

Zodiak on ollut ikkuna uudelle nykytanssiajattelulle jo vuodesta 1986. Tänä päivänä Helsingin taide-elämä on runsaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Zodiak haluaa jatkossakin olla taho, joka saattaa yleisön yhteen uuden, yllättävän ja uraauurtavan nykytanssin ja -esityksen kanssa.

Tuotantohakemukset käy läpi Zodiakin taiteellisen johtajan Harri Kuorelahden johtama kolmehenkinen ohjelmistotyöryhmä. Työryhmän muut jäsenet ovat vuosittain mukaan kutsuttavia koreografeja/tanssitaiteilijoita.

Zodiakin osatuotantosopimukset muuttuvat vuoden 2021 alussa. Jatkossa CoCommission- ja CoProduction-osatuotantosopimuksia ei tehdä yksityishenkilöiden kanssa, vaan Zodiakin sopimuspartnerina tulee olla oikeustoimikelpoinen rekisteröitynyt yhteisö, joka voi laskuttaa osatuotantotuen Zodiakilta. Zodiak Laboratorystä voidaan maksaa palkkio myös yksityishenkilölle.

CoCommision ja CoProduction-tuotantoihin valituilla työryhmillä tulee olla osatuotantosopimuksen solmimishetkellä (noin ½ vuotta ennen esityskautta) taustallaan tai kumppaninaan esimerkiksi yhdistys, toiminimi, osuuskunta tai osakeyhtiö. Huom! Ohjelmistoon voi hakea, vaikka tällaista taustayhteisöä ei vielä ole. Zodiak tukee ohjelmistoon valittuja työryhmiä tarvittaessa taustayhteisön löytämisessä tai luomisessa.

Lue lisää osatuotantomallin muutoksesta ja sen taustoista toiminnanjohtajan blogikirjoituksesta. Katso lisätietoja myös kohdasta Ammattilaiset > Tuotantoklinikat 2020

Kategoriat ja aikataulu

Haussa on kolme tuotantokategoriaa:

 • Zodiak Laboratory (syksy 2021 ja kevät 2022)
 • Zodiak CoProduction (2022–2023)
 • Zodiak CoCommission (2023–2025)

Zodiakin tuotantohaussa on kaksi hakudeadlinea:

 • Zodiak Laboratory ja
 • Zodiak CoProduction > deadline ke 14.10.2020
 • Zodiak CoCommision > deadline ke 4.11.2020 

Ilmoitamme nyt avatun haun tuotantopäätöksistä helmikuun 2021 loppuun mennessä. Vuosien 2022–2025 kokonaisohjelmiston laatiminen edellyttää joustoa produktioiden tarkemmassa aikatauluttamisessa ohjelmistovalinnan jälkeen.

Virikkeitä hakijoille

Haemme ehdotuksia, joissa on sisäänkirjoitettuna keskeinen suhde tanssiin ja keholliseen esitykseen sekä ajatus yleisösuhteen muodostumisesta. Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden ja koreografisen ajattelun omaperäisyyteen ja selkeyteen, sekä teosten avaamaan yleisösuhteeseen. 

Kannustamme ajattelemaan ja kuvittelemaan esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Mitä "uusi tanssi" voi pitää sisällään 2020-luvulla?
 • Millaiset aihealueet ja visiot tarvitsevat esilletulon tulevina vuosina/nyt?
 • Mihin suuntiin ja keiden toteuttamana nykytanssi ja -esitys voi kehittyä tai tehdä uusia avauksia?
 • Millaisia uusiakin yleisösuhteita teosehdotus voi luoda ja synnyttää?

Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin ja aikatauluihin kunakin tuotantovuonna.

Yleiset hakuohjeet

Zodiak Laboratory ja Zodiak CoProduction -kategoriat ovat auki kaikissa ammattilaisuran vaiheissa oleville taiteilijoille. Zodiak CoCommission -hakemuksissa edellytämme vähintään kolmea ammattilaistuotantona toteutettua näyttämöteosta.

Kannustamme miettimään mikä kolmesta tuotantokategoriasta on omalle teosideallesi tai konseptillesi paras toteutumisympäristö. Onko mielessäsi teosidea, jonka elinvoimaa haluaisit päästä kokeilemaan lyhyeen residenssiin? Vai onko sinulla jo melko selkeä suunnitelma teosideaksi, työryhmäksi ja ehkä jopa tuotantomalliksi? Vai onko sittenkin mielessäsi kunnianhimoinen suuri ajatus teokseksi, jonka toteuttaminen kuitenkin vaatii vielä työstämistä sekä yhteistyökumppaneiden ja rahoituksen etsimistä, pidempää kehityskaarta ja useampaa kehitysvaihetta?

Kullekin tuotantokategorialle on oma hakukaavake. Hakukaavakkeisiin kannattaa tutustua ennakkoon. Alla tarkemmat kuvaukset kustakin tuotantokategoriasta ja linkit hakulomakkeisiin.

Ilmoita teos- tai ideaehdotuksesi vain yhteen kategoriaan eli itsellesi ensisijaiseen kategoriaan. Jos sinulla on useampi idea, jätä niistä kustakin oma hakemus. Jokaisessa hakulomakkeessa voi ilmoittaa haluaako ehdotuksen tulevan huomioiduksi myös jossain muussa kategoriassa. Ohjelmistotyöryhmä varaa itselleen oikeuden myös ehdottaa tuotantokategorian vaihtoa, kun ohjelmistokokonaisuus alkaa hahmottua.

Haemme ensisijaisesti näyttämöllä toteutuvia kantaesityksiä. Voit kuitenkin edelleen ehdottaa myös vierailuesityksiä tai uusintoja. Näiden haku tapahtuu Zodiak CoProduction -kategoriassa. Voit myös ehdottaa muualla kuin perinteisessä näyttämötilassa tapahtuvia esityksiä, mutta lähtökohtaisesti kaikkiin esityksiimme on pääsymaksu ja tuotannoille asetetaan katsojatavoitteet. Kaikkiin kategorioihin voi ehdottaa myös ei-ammattilaisten kanssa toteutettavia teoksia.

Otamme myös edelleen vastaan ehdotuksia kursseiksi, työpajoiksi, luennoiksi ja muiksi tapahtumiksi. Näitä ehdotuksia voit lähettää meille milloin tahansa. Yhteyshenkilöt: taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti ja tuottaja Elina Ruoho-Kurola (työpajat ja kurssit).

Zodiak Laboratory

Zodiak Laboratory -residenssi korvaa aiemman Z-free-konseptin. Haluamme tällä tukimuodolla tarjota paikan taiteelliselle kokeilulle, ilman painetta tulevasta teoksesta.

Tässä haussa haemme ehdotuksia Zodiak Laboratory -residenssiin syksylle 2021 ja keväälle 2022. Voimme toteuttaa kummallakin kaudella kaksi residenssiä. 

Zodiak Laboratory -tuki sisältää:

 • kahden viikon yhtäjaksoisen studioresidenssin, sisältäen 2 yleisölle avointa demotilaisuutta
 • 500 euron tuotantotuen

Nyt haettavat Zodiak Laboratory -residenssit toteutuvat elokuussa ja marraskuussa 2021 sekä tammikuussa ja toukokuussa 2022. Pyydämme hakemuksessa kertomaan minkä kuukauden aikana haluat työskennellä.

Zodiak Laboratory -hakemusten viimeinen jättöpäivä on ke 14.10.2020. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:

https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/734695/lang-fi

Zodiak CoProduction

Zodiak CoProduction -tuotantokategoria vastaa pääosiltaan Zodiakin vanhaa osatuotantomallia.

Tässä haussa haemme ehdotuksia kantaesitystuotannoiksi Zodiak CoProduction -kategoriaan vuosille 2022 ja 2023. Vuonna 2022 voimme toteuttaa noin seitsemän CoProduction-tuotantoa. Zodiak toimii valittavien teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta.

CoProduction-tuki sisältää kantaesityksille:

 • maksimissaan n. 17 000 € (alv 0%) tuotantotuen (vuoden 2020 taso, tarkentuu vuosittain)
 • korvauksen hallintokuluihin (varmistetaan vuosittain)
 • studioaikaa noin 4–6 viikkoa vuonna 2022/2023
 • vähintään 1 viikko näyttämöharjoitusaikaa ennen ensi-iltaa

Tavoitteena on 8–12 esitystä Zodiak Stagella tai muussa tilassa.

Vierailu- ja uusintaesitysten kohdalla tuotantotuki ja esitysmäärät neuvotellaan erikseen.

CoProduction-hakemusten viimeinen jättöpäivä on ke 14.10.2020. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:

https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/362959/lang-fi

Zodiak CoCommission

Zodiak CoCommission on Zodiakin uusi, isompien teosideoiden, näyttämöiden ja yleisöjen mahdollistamiseksi luotu tuotantokategoria. Haluamme tämän tukimuodon myötä viedä suurempien näyttömöiden estetiikan 2020-luvulle, tinkimättä nykytaiteen ytimestä.

Tässä haussa haemme ehdotuksia vapaan kentän koreografeilta ja vapailta ryhmiltä Zodiak CoCommission -tuotantokategoriaan vuosille 2023–2025. Zodiak tavoitteena on tulevina vuosina toteuttaa kaksi (2) CoCommission-tuotantoa vuodessa.

CoCommission-tuotantojen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Haemme nyt ennen kaikkea ideoita. Teoksen tuotantosuunnitelman ei tarvitse olla hakemusvaiheessa vielä täysin valmis.

Valitsemme hakemusten perusteella jatkoon 4–6 ideaa. Kutsumme kevään aikana valittujen ideoiden työryhmät jatkojalostamaan teosideoita meidän kanssamme: teosten tuotantomalleja, yleisösuhdetta, mahdollisia yhteistyökumppaneita ja muita niiden toteuttamiseen vaikuttavia reunaehtoja. Teemme lopulliset ohjelmistovalinnat jatkotyöstön pohjalta toukokuussa 2021.

CoCommission-tuki sisältää kantaesitystä edeltävänä vuonna:

 • viikon palkallisen näyttämöresidenssin työryhmälle (max. 10 hlö) Zodiak Stagella
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa 
 • mentorointi- ja promootio-ohjelmatuen

CoCommission-tuki sisältää kantaesitysvuonna:

 • n. 34 000 € (alv 0%) tuotantotuen (vuoden 2020 taso, tarkentuu vuosittain)
 • korvauksen hallintokuluihin (varmistetaan vuosittain)
 • studioharjoitusaikaa noin 4 viikkoa
 • 1 viikon näyttämöresidenssi Zodiak Stagella

Tavoitteena on 4–8 esitystä esimerkiksi Tanssin talossa (pieni tai suuri näyttämö).

CoCommission kategorian hakemusten viimeinen jättöpäivä on ke 4.11.2020. Jätä hakemus tähän kategoriaan täyttämällä tämän linkin takaa löytyvä lomake:

https://zodiak.gruppo.fi/online-applications/index.php/765398/lang-fi

Liitteet ja teosnäytteet

Hakemusten liitteet:

 • työsuunnitelma, sisältäen työryhmätiedot, max 3 sivua
 • työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (ei Zodiak Laboratory)

Toivomme työryhmän nimeämistä työsuunnitelmassa, sillä erityisesti tieto esiintyjistä on meille olennainen osa taiteellista ideaa. Mikäli sinulla on tiedossa isoja tuotantoaikatauluun vaikuttavia seikkoja, täsmennä myös ne työsuunnitelmassa.

Liitteet lähetetään tuotantohakemuslomakkeiden yhteydessä. Hyväksyttäviä liitemuotoja ovat pdf, doc, docx, txt, rtf, xls, xlsx, zip

Teosnäytteiden toimittaminen on suotavaa. Käytä verkkovideoita ja merkitse videolinkki hakulomakkeeseen. Muista myös ilmoittaa videon mahdollinen salasana.

LISÄTIEDOT:

Harri Kuorelahti, taiteellinen johtaja, harri.kuorelahti@zodiak.fi
Varpu Nieminen
, tuottaja, varpu.nieminen@zodiak.fi, puh. 040 530 9799