Islantilaisen koreografin Margrét Sara Guðjónsdóttirin työpaja johdattaa tuntemuksia ja olotiloja tutkailevaan Full Drop into the Body -menetelmään, jota hän on kehittänyt vuodesta 2010 lähtien esitystensä rinnalla. Työpaja on osa Sivuaskel-festivaalia, jolla nähdään myös Margrét Sara Guðjónsdóttirin teos Boundless Ominous Fields.

Tämä työpaja on suunnattu tanssin ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville. 

Full Drop -menetelmässä yhdistyvät Guðjónsdóttirin 24 vuoden tanssin ja koreografian taiteellinen tutkimus, 14 vuoden sidekudosten opiskelu ja 6 vuoden kokemus faskiaterapeuttina työskentelystä Fasciatherapy DB -metodin mukaisesti. 

Työpajassa keskitytään syväkudosten vapauttamiseen visualisointimeditaatioiden ja sanallisen vuoropuhelun avulla. Harjoitukset ohjaavat osallistujia kohti niin sanottua "täyspudotusta kehoon" eli täysin antautunutta ja vapautunutta kehon tilaa, jossa herkistytään sisäiselle kuuntelulle ja kehon autonomisille järjestelmille ja rytmeille. Tutkimme, miten kehoa voi ohjata ja liikutella sisältä käsin ja miten erilaisia muuntuneita kehollisia tiloja on mahdollista kokea.

Kehoon täysin pudottautuminen ja meditatiiviseen, ajattomaan tilaan upottautuminen johdattavat olotilaan, jossa osallistujien on mahdollista päästää irti itsensä manipuloinnista ja itsekontrollista sekä aktiivisista aikomuksista. Uusia subjektiivisia aistielämyksiä purkamalla aiemmin tiedostamaton nousee pintaan, mikä auttaa osallistujia ymmärtämään paremmin kehojensa välittömiä sisäisiä tiloja. Harjoitukset ovat itsessään lempeitä, mutta kontrollista luopuminen ja omiin tuntemattomiin, vielä piilossa oleviin puoliin tutustuminen voi koskettaa syvältä.

Työpaja tarjoaa vaihtoehtoisen tavan lähestyä kehoa ja muita ammattimaisesti kehon kanssa työskenteleviä. Lisäksi työpaja mahdollistaa kehoon painautuneiden muistijälkien, sekä motoristen toimintojen että muistojen, purkamisen syväkudosta vapauttamalla. Full Drop into the Body -harjoitus sekä vapauttaa ammattitanssijan "ulkopuolisesta silmästä", joka tarkkailee, tuomitsee ja erottaa tanssijan sisäisestä kokemuksestaan, että mahdollistaa täyden antautumisen asioille, jotka sijaitsevat ehdollistetun kehomuistin ulkopuolella.

Purkamiseen ja vapauttamiseen perustuvan menetelmän jakamista ja sen kanssa työskentelyä voi pitää myös poliittisena eleenä. Guðjónsdóttir kehitti menetelmää luodessaan taiteellisia teoksia, jotka käsittelevät nykyisessä sosiopoliittisessa ympäristössämme elävien ihmisten henkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä tiloja. 

Full Drop -menetelmää ovat hyödyntäneet: Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian maisteriohjelma, Tukholman taideyliopiston (DOCH) koreografian maisteriohjelma ja tanssin kandidaattiohjelma, Rooman Academy National di Danza -tanssiakatemian maisteriohjelma, Icelandic Dance Company, Tukholman Cullberg-tanssiryhmä, Tukholman Dansalliansenin and Dance Centrumin ammattitanssijat ja työpajat, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Islannin taideyliopiston tanssin kandidaattiohjelma, Oslon Praxis-festivaali, Aaben Dans -teatteri Roskildessa Tanskassa, RAVENDANS-festivaali Norjassa, Kiezkieken – Berliner Kurzfilmfestival -festivaalin työpajat pakolaisnaisille ja -lapsille, näyttelijöiden ja tanssijoiden liitto SKUDA ja PRODAn kurssit ammattitanssijoille Oslossa, a.pass-tutkimuskeskus Brysselissä Belgiassa, Universität Hildesheim Saksassa sekä The Green Room -taitelijakeskus Kölnissä Saksassa. Lisäksi menetelmää on käytetty eri tiloissa Helsingissä, Oslossa, Kööpenhaminassa, Berliinissä ja Baselissa, akateemisissa konferensseissa ympäri Eurooppaa, taiteellisessa tutkimuksessa, esitystaiteen opinnoissa, filosofian ja tanssin alalla sekä Guðjónsdóttirin esitysten yhteydessä.

 

Margrét Sara Guðjónsdóttir on Islannissa syntynyt koreografi, joka työskentelee nykyään Berliinissä. Hän opiskeli tanssia Hollannissa ja työskenteli esiintyjänä useiden eri esitystaiteilijoiden kanssa ympäri Eurooppaa vuosina 2001–2014. Guðjónsdóttir on yksi islantilaisen Panic Productions -tuotantotalon perustajista. Vuosina 2004–2009 toiminut Panic Productions tuotti ja laittoi aluille kansainvälisten taitelijoiden kanssa tehtyjä esityksiä Islannissa ja kansainvälisesti. Samaan aikaan Guðjónsdóttir asui Berliinissä ja loi omia teoksiaan sekä teki kansainvälisiä kiertueita.

Vuodesta 2010 lähtien Guðjónsdóttir on käsitellyt koreografisissa teoksissaan sosiopoliittisen kehon patologista jälkeä ja sen purkamista kehoissamme sekä tutkinut FULL DROP -menetelmää, joka tähtää syväkudoksen vapauttamiseen. Hän pitää purkamista ja vapautumista käsitteleviä töitään suorina poliittisina eleinä ja aktivismina. Laajemmin Guðjónsdóttirin teokset käyvät koreografisessa kontekstissa jatkuvaa keskustelua parantamisesta, feminismistä, yhteenkuuluvuudesta ja energeettisen kansalaisuuden käsitteistä.

Esiintyjät käyttävät Guðjónsdóttirin FULL DROP -menetelmää keinona päästä käsiksi erilaisiin kehollisuuden ja muuntuneen tietoisuuden tiloihin eli niin sanottuihin HYPERSTATES-tiloihin. He harjoittelevat antautumista sekä poliittisille että energeettisille, muinaisille ja nykyisille voimille, jotka ovat meitä kaikkia voimakkaampia ja suurempia. Näitä kehollisia tiloja juhlistetaan vastarintana ulkoisesti ja sisäisesti asetetuille suoritusvaatimuksille. Ne tarjoavat vaihtoehtoista energiaa ja voimaa muodostaen kontrastin hyperaktiivisuudelle. Tiloista muodostuva kehollinen kieli toimii porttina alitajuntaan, mikä mahdollistaa sisäisen ja ulkoisen todellisuutemme radikaalin kyseenalaistamisen uudenlaisen tiedon ja itsen havainnoinnin valossa.