FunNet tarjoaa maksuttomia liikunnallisia ja taiteellisia harrastuksia 13-28-vuotiaille cis-tytöille, -naisille, sekä trans- ja ei-binäärisille nuorille Helsingissä. Yhteistyössä Zodiakin kanssa toteutetaan nyt kolmatta kautta tanssitunteja.

Linda Prihan kurssilla lähestytään tanssia, liikettä ja improvisaatiota oman kehon kuuntelun sekä hienovaraisen liikkeelle antautumisen kautta. Kurssi tarjoaa turvallisen tilan keholliselle tutkimusmatkalle sekä itsen ja toisen kuuntelulle liikkeen kautta. Fokuksessa on avoimuus ja sallivuus oman kehon ja mielen tuntemuksia kohtaan, niistä tietoiseksi tuleminen sekä luovuuden ammentaminen niistä.

Kehollisina menetelminä tässä käytetään mm. nestekehoon virittäytymistä (aikuisesta ihmisestä n.65% on vettä), liikkeellisiä hengitysharjoituksia sekä autenttista liikettä. Lisäksi kurssilla keskitytään vuorovaikutukseen: miten liikkeeni ovat suhteessa tilaan ja aikaan? miten soluni ovat suhteessa toisiinsa sekä toisaalta kaikkiin ympäröiviin materiaaleihin? miten kokemus minusta itsestäni muuttuu suhteessa toiseen ihmiseen tai ei-inhimilliseen tilaan?

Linda Priha on helsinkiläinen tanssija ja esitystaiteilija, kontakti-improvisaation opettaja sekä osteopatian opiskelija. Omien töidensä lisäksi hän toimii mm Todellisuuden tutkimuskeskuksessa, GoGo tanssiryhmä Kuumissa Putkissa sekä Vivarium kollektiivissa. Prihan työskentely tanssinopettajana saa innoituksensa luonnon ilmiöistä, kokemuksellisesta anatomiasta sekä erilaisista ryhmätyöskentelymetodeista.