KURSSI ON PERUTTU
Kati Korosuon ohjaamalla jaksolla tanssitaan Katin kehittämän Dances to a Beat -metodin mukaan.

Dances to a Beat (DTB) on hetkessä syntyvän koreografian tekemisen metodi. DTB on sekä taiteellinen praktiikka että tanssitekniikka, ja sen peruselementtejä ovat improvisaatio, toisto ja rytmi. DTB haastaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon.

DTB kehittää monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Metodin harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana.

DTB:ssä toistoon perustuvan improvisaation kautta niin tanssijan kuin katsojankin on mahdollista pysähtyä syntyneen liikkeen äärelle. Metodi toimii ikään kuin suurennuslasina, jonka läpi kunkin liikkeen ehdottama olemus tulee korostetusti esiin.

DTB:n tekemistä on yhtä kiinnostavaa sekä tehdä että katsoa, sillä rytmin mukana toistamisessa jokaisen liikkeen erityisyys pääsee esiin. Metodi näin ollen haastaa perinteistä käsitystä liikkeiden välisestä keskinäisestä hierarkiasta, ja tuo esiin uusia kysymyksiä siitä, minkälaiset liikkeet ovat 'hyviä' tai 'mielenkiintoisia'.

www.dancestoabeat.com

 

Kati Korosuo on helsinkiläinen tanssitaiteilija ja tanssitaiteen maisteri (TeaK 2011), jonka kiinnostuksen kohteita ovat hierarkioita purkavat metodit ja tanssin demokratisoiminen. Kati on työskennellyt tanssijana ja esiintyjänä lukuisien suomalaisten ja kansainvälisten koreografien teoksissa.

Esiintyjäntyönsä ohella hän on kehittänyt oman taiteellisen praktiikan, tanssitekniikan nimeltä Dances to a Beat (DTB), jota hän on opettanut vuodesta 2013 lähtien laajasti Suomessa ja ulkomailla. Kati on myös koreografioinut DTB-metodin harjoittamiselle perustuvat teokset Merphing (2015), Merphing 2 (2015) ja M3 (2017).

Keväällä 2021 ensi-iltansa saa esityssarjan päättävä teos Them Merphing. Vuodesta 2017 lähtien Kati on toiminut yhtenä Höyhentämö-teatteriyhdistyksen taiteellisista vastaavista ja hetkessä syntyvän koreografian festivaalin, Festival of Instant Choreography, taiteellisena johtajana. Kati on myös Toisissa tiloissa -esitystaidekollektiivin aktiivijäsen.

www.katikorosuo.com