Kurssilla on mahdollista syventyä Jyrki Karttusen ohjaamana kunkin osallistujan omaan tapaan tuntea ja havainnoida liikkumistaan ja tanssiaan sekä löytää uudenlaisia näkökulmia näihin. 

Tällä kurssilla työskentelyssä korostuu tanssijuuden ja esiintyjyyden laadullinen näkökulma, jossa oleellista ei ole niinkään se mitä tehdään, vaan miten tehdään. Työskentelyssä korostuu kokonaisvaltaisen auktoriteetin ja toimijuuden omaksuminen omaa liikkumista kohtaan, jonka Karttunen näkee olevan yksi esiintyjyyden peruspilareista. Karttunen on sulattanut opetussisältöönsä paljon vaikutteita työskentelystään Deborah Hayn kanssa, mutta myös muista vaikutteista pitkän taiteilijanuransa varrelta. Tunnit ovat yhteisessä, jaetussa ilmapiirissä toteutuvaa yksilötyöskentelyä.

Jyrki Karttunen aloitti tanssijanuransa vuonna 1989 Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmässä. Vuodesta 1993 alkaen hän on työskennellyt pääasiassa freelancer-tanssijana ja sittemmin koreografina ollen yksi Nomadi-tuotannon perustajajäsenistä. Vuonna 2008 aloitti toimintansa Karttunen Kollektiv, jonka taiteellisena johtajana Karttunen toimi 2008-2012. Vuosina 2013-17 hän työskenteli Helsinki Dance Companyn taiteellisena johtajana sekä vuosina 2017-19 Helsingin Kaupunginteatterin pääkoreografina.

Vuodesta 2018 alkaen Jyrki Karttunen on etsinyt uudenlaisia muotoja työskentelylleen tanssin parissa ja toisaalta hän on halunnut palata myös takaisin ”alkuun” tanssijaksi ja esiintyjäksi. Karttunen valmistui sosionomiksi (AMK) varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuudella syksyllä 2021 tarkoituksenaan laajentaa työnkuvaansa myös lasten ja nuorten parissa toimimiseen. Karttunen aloitti 1.12.2023 työn Tanssiteatteri Hurjaruuthin teatterinjohtajana.

* * * * *

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -kurssikokonaisuudessa ohjaajina toimivat pääsääntöisesti menneen, kuluvan ja tulevan kauden esitysohjelmistossa nähtävien teosten koreografit ja esiintyjät. Heittäydy liikkeeseen -tunnit sopivat kaikille ja mukaan voi heittäytyä vaikkei aiempaa tanssikokemusta omaisikaan. Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -tuntien keskiössä on liike ja liikkuminen mutta kurssit ovat myös mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin tanssipraktiikoihin vaihtuvien ohjaajien kautta.

Kurssien kielenä suomi ja / tai englanti, kurssilaisten tarpeen mukaan.