Tämän Matilda Aaltosen ohjaaman kurssikokonaisuuden keskiössä ovat aistit, erityisesti näkö-, tunto-, kinesteettinen liikeaisti sekä kuunteleminen. Liikumme aisteista vaikuttuen ja niiden havainnoinnille herkistyen.

Tuntoaistiin keskittyvillä kurssikerroilla annamme liikkeen tuntemisen olla ensisijainen tapa havainnoida ja suuntautua tanssiin. Tällä tavoin syvennymme Aaltosta pitkään kiinnostaneeseen tuntoiseen ruumiin tilaan, jossa lähennymme itseämme ja puretaan rajaa meidän ja muun elävän välillä. Näkemistä lähestymme liikettä innoittavana havainnon harjoittamisen tapana. Lisäksi tutkimme lempeästi katseen ja näkemisen sosiaalista puolta: Voisiko katse olla yhteinen tapahtuma? Kuuloaistia tutkimme kokeilemalla tarkan kuuntelun, musiikin ja erilaisten äänien vaikutusta liikkeeseen.

Voisimmeko hetkeksi päästää irti ennalta suunnittelevasta mielestä ja uppoutua liikkeeseen, aistimiseen ja läsnäoloon? Antaa ruumiin pehmetä ja havainnon kirkastua? Kurssilla liikumme kuunnellen omaa kehoa ja ottaen huomioon jokaisen omat lähtökohdat. Hyödynnämme harjoitteissa kosketusta ja toisten tanssien todistamista. Liiketehtävät alkavat yleensä rauhallisesti, ja sen jälkeen on liikkujasta itsestään kiinni, minne ne johtavat.

 

Matilda Aaltonen on helsinkiläinen esiintyjä ja koreografi, joka työskentelee erilaisissa työryhmissä tanssin ja esitystaiteen alueilla. Hänen taiteellinen työnsä keskittyy tällä hetkellä ruumiillisuuden, eläimyyden ja lajienvälisten suhteisen uudelleen ajatteluun sekä lajirajat ylittävään yhteistyöhön. Aaltosella on tanssitaiteen maisterin tutkinto (2020) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Lisäksi hän on valmistunut taidepedagogiksi Taidealojen erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista Taideyliopistosta 2022. Zodiakin tuotannossa Aaltosen teoksista on nähty Voyeur (2020), jossa hän toimi koreografina ja esiintyjänä, sekä Nimeämätön luonto | Osat I – III (2022), jossa hän työskenteli tanssijana.

 

* * * * *

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -kurssikokonaisuudessa ohjaajina toimivat pääsääntöisesti menneen, kuluvan ja tulevan kauden esitysohjelmistossa nähtävien teosten koreografit ja esiintyjät. Heittäydy liikkeeseen -tunnit sopivat kaikille ja mukaan voi heittäytyä vaikkei aiempaa tanssikokemusta omaisikaan. Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -tuntien keskiössä on liike ja liikkuminen mutta kurssit ovat myös mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin tanssipraktiikoihin vaihtuvien ohjaajien kautta.

Kurssien kielenä suomi ja / tai englanti, kurssilaisten tarpeen mukaan.