Minja Mertasen ohjaama kurssijakso kulkee alaotsikolla "Sisäinen luontomme". Kurssilla liikutaan ennenkaikkea luonnonelementtien ja mielikuvien ohjaamana. Jokainen tunti lähtee liikkeelle kehokuuntelulla ja kehon toiveiden ja tarpeiden kartoittamisella. Tunti etenee kehollisten tehtävänantojen kautta omaan sisäiseen liikkeeseen joka kumpuaa mielikuvista käsin.

Tunneilla liikutaan pääsääntöisesti yksin kuunnellen omaa sisäistä matkaa, toisinaan tehdään pari- tai ryhmäharjoitteita turvallisten tehtävänantojen sisällä. Kurssilla tutkitaan luonnon elementtejä monin eri menetelmin. Käytämme elementtien kehollistamista ymmärtääksemme enemmän elementtien ominaisuuksista ja vastaavuuksista oman kehollisuutemme ja sisäavaruutemme, sisäisen luontomme kanssa. Työskentelemällä luonnon elementtien kanssa voimme oppia arvostamaan moninaisia puolia itsessämme. Missä pidämme tultamme? Missä sade asuu meissä? Miten hoidamme sisäistä puutarhaamme? Kurssi pohjaa löyhästi Minja Mertasen viimeisimpään sooloon nimeltään Kasvu ja kukoistus, jossa seurattiin luonnon kiertokulussa keskikesää, luonnon puhkeamista kukkaan ja täyteen vehreyteen. Kurssilla etsitään vitaalisuutta, vehreyttä ja jokaisen elollisen olennon sisällä piilevää kasvun voimaa. Kurssi sopii kaikille, aiempaa kokemusta tanssista tai butosta ei tarvita.

Minja Mertanen on koulutukseltaan tanssinopettaja, tanssi-liiketerapeutti sekä joogaohjaaja. Hän opiskelee parhaillaan somaattista liiketerapiaa. Mertanen toimii aktiivisesti tanssijana, esiintyjänä sekä esitysten tekijänä suomalaisen esitystaiteen kentällä mm. Todellisuuden tutkimuskeskuksella, Höyhentämössä, Toisissa tiloissa ryhmässä sekä vapaissa butoproduktioissa. Mertanen on opettanut tanssia ja butoa 20 vuoden ajan niin ammattilaisille, harrastajille kuin erityisryhmillekin. Mertanen on esiintynyt ja opettanut lukuisilla festivaaleilla 18 eri maassa, Euroopan lisäksi Israelissa, Japanissa sekä Etelä-Amerikassa. Mertanen toimii Helsinki Butoh Festivaalin toisena taiteellisista johtajista.

 

* * * * *

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -kurssikokonaisuudessa ohjaajina toimivat pääsääntöisesti menneen, kuluvan ja tulevan kauden esitysohjelmistossa nähtävien teosten koreografit ja esiintyjät. Heittäydy liikkeeseen -tunnit sopivat kaikille ja mukaan voi heittäytyä vaikkei aiempaa tanssikokemusta omaisikaan. Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille -tuntien keskiössä on liike ja liikkuminen mutta kurssit ovat myös mahdollisuus päästä tutustumaan erilaisiin tanssipraktiikoihin vaihtuvien ohjaajien kautta.

Kurssien kielenä suomi ja / tai englanti, kurssilaisten tarpeen mukaan.