Kira Riikosen ohjaamalla kurssilla liikettä ja tanssia lähestytään sen kautta mitä hetki synnyttää. Tässä ja nyt.

Liike voi syntyä sisäisten impulssien kautta sekä reaktiona ulkoisiin impulsseihin. Kontaktista toisiin tanssijoihin. Liike voi olla mitä vain, ja jokainen on loistava liikkuja. Hetkessä oma keho voi yllättää mitä liikettä sieltä syntyy ja löytyy. Tutkimme työpajassa liikkeen avulla kontaktia itseen, omaan kehoon sekä etsimme kontaktia liikkeen välityksellä toisiin, samalla tiedostaen tilan ympärillämme.

Valmistuttuaan tanssitaiteen kandidaatiksi Laban Centre Lontoosta 2000 Kira Riikonen on työskennellyt tanssijana Iso-Britanniassa sekä aloittanut oman koreografisen äänen löytämistä, joka jatkui Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi koreografian koulutusohjelmassa ohjelmasta valmistumiseen 2010. Hän toimi Routa Companyn taiteellisena johtajana 2012–17, jonka jälkeen hän on toiminut freelance-tanssitaiteilijana, mm. seuraavien produktioiden parissa: Salainen kaupunki -tapahtuma yhdessä Tuukka Jukolan ja SFBC kanssa, INsight -soolo, LCE Kollektiivissa sekä toiminut koreografina lukuisissa teatterityöryhmissä ja musikaaleissa.

* * *

Riikonen valmistui vuonna 2018 lyengarjoogaopettajaksi kolmen vuoden opettajakoulutuksesta. Tämän hetkisessä taiteellisessa työssään häntä kiinnostunut  teemoista ympäristön ja ihmisten hyvinvointi, ja kestävä kehitys, sekä toimimaan kollektiivisen ja horisontaalisen työtavan työryhmissä, niin näyttämöllä kuin tiloihin immersivoituvissa teoksissa. Kiinnostus tekstin ja liikkeen yhdistämiseen on olennaista hänen töissään. Liikettä tutkiessa Kira on kiinnostunut liikkeen vapaudesta, yksityiskohdista ja tanssijan kontaktista omaan sisäiseen ääneen sekä kontaktin luomiseen muiden kanssa. Tanssi on mahdollisuus antaa tilaa alitajunnan havainnoimiselle sekä inspiroitua ympärillä olevasta.