Danielin Sarrin minityöpajassa heittäydytään tekniikkaan, musikaalisuuteen ja grooviin sekä syvennytään tutkimaan jazztanssin historiallisia elementtejä ja juuria.

Sarrin työpaja yhdistelee nykyjazzia ja jazztanssin historiallisia afrikkalaisia elementtejä sekä ottaa huomioon jazzin historiallisen aikajänteen. Tunnit alkavat perusteellisella lämmittelyllä, jossa käydään läpi release-tekniikkaa, isolaatioita ja lattiatyöskentelyä. Tuntien koreografiat ovat puolestaan yhdistelmä nykytanssia ja jazzia ripauksella hip hopia. Sarr sisällyttää koreografioihinsa myös liikkeellisiä elementtejä taiteellisesta tutkimuksestaan sekä jakaa tietoa niiden alkujuurista.

Sarrin taiteellisen työn keskiössä ovat jazztanssin juuret ja historia sekä varhaisen jazzin liikkeelliset piirteet. Esimerkiksi nykyään ”jazz-käsiksi” kutsuttu liike on peräisin munaisista afrikkalaisista tanssiseremonioista. Myös breakdancen juuret ylettyvät Afrikkaan: breakdancen alkuperänä on pidetty 70- ja 80-lukujen taitteen New Yorkin Etelä-Bronxia, mutta hiljattain nykypäivän breikkaamista (breaking) on tunnistettu myös Nigeriassa 1959-luvulla kuvatussa videomateriaalissa. Sarria kiinnostaa erityisesti tutkia, miten esivanhempiemme liikkeellinen ilmaisu on siirtynyt eteenpäin ja miten eri aikakausien ympäristöt ja poliittinen ilmapiiri ovat vaikuttaneet sen kehittymiseen. Sarrin kiinnostus jazztanssin alkuperäisiin afrikkalaisiin juuriin on myös merkittävää melaniinirikkaiden kehojen representaation näkökulmasta.

Daniel Sarr aloitti ammattimaisen työskentelyn 13-vuotiaana ja siirtyi 16-vuotiaana Oslon taidekorkeakouluun (KHiO), josta hän valmistui jazztanssin kandidaatiksi. Sarr on erikoistunut hip hopiin ja jazziin mutta myös kouluttautunut muihin tanssityyleihin. Hänellä on laaja-alaista kokemusta sekä tanssi- ja teatterituotannoista että kaupalliselta alalta. Sarr on työskennellyt muun muassa Oslo Danse Ensemblen, Jo Strømgrenin, Fredrik Benke Rydmanin, Ingri Fiksdalin, Nordic Black Theatren, Nagelhus Schia Productionsin ja Nakul Dev Mahajanin kanssa. Lisäksi Sarr on työskennellyt useissa eri tv-tuotannoissa tanssijana ja koreografina sekä tehnyt yhteistyötä muun muassa A.R. Rahmanin, Madconin, Loreenin, Julie Berganin ja Ash Emblan kanssa. Vuonna 2008 Sarr ylsi So You Think You Can Dance Scandinavian norjalaiseksi semifinalistiksi, ja vuonna 2011 hän voitti Eurovision Young Dancers -kilpailun Norjan edustajana.

* * * * *

Minityöpajasarjan työpajoja ohjaavat tanssitaiteilijat vierailevat Helsingissä yhteispohjoismaisen projektin Sustainable Dance Training mahdollistamana. Projektin partneri Suomesta on Tanssille ry. Zodiakin kaikille avoimien työpajojen lisäksi he ohjaavat ammattilaisten aamutunteja Tanssille ry: llä. Syksyllä 2023 järjestettiin työpajasarjan kaksi muuta työpajaa. Projektin taiteilijoista Zodiakilla vierailevat Dorte Bjerre Jensen, Linda Blomqvist sekä Daniel Sarr. Näissä työpajoissa pääsee sukeltamaan tanssiin eri näkökulmista työskennellen.